LEERKRACHTEN ZONDER WERKZEKERHEID


PETITIE VOOR 

LEERKRACHTEN ZONDER WERKZEKERHEID EN HUN SYMPATHISANTEN
(aanvullingen op deze petitie vind je in onze facebookgroep via onderstaande link
reacties van leden van de groep worden aangevuld op deze petitie)

  onze facebookgroep 

 

 

 

Waarvoor we ijveren:

 1. anciënniteit en voorrang opbouwen op basis van net- en scholengroepOVERSCHRIJDENDE ervaring (in combinatie met leeftijd) binnen het onderwijs, in eender welk STATUUT (dit voor iedereen werkzaam binnen het onderwijs: kleuterjuf, juf basisonderwijs, GOK- en GONjuf, turnjuf, godsdienstjuf, regent, licenciaat, leerkracht in het buitengewoon onderwijs, ondersteundend/administratief medewerker, kinderverzorgster, ...)
  -> elke ervaring die we opdoen is waardevol! Hoe breder die ervaring, hoe beter
  -> leerlingen zijn leerlingen, in welk net dan ook! Lesgeven is lesgeven en diversiteit in opdrachten is enkel een surplus!
 2. geen premies aan scholen voor het inzetten van STARTERS
 3. vanaf een bepaalde 'anciënniteit' voorzien in een GEWAARBORGD LOON in juli en augustus
  (gelijk verdeeld aub want nu eten we in augustus choco (loon van juli) en in september gerookte ham (loon van augustus))
 4. recht op volledig STEMPELGELD, wel na het kunnen aantonen van een behoorlijke periode gewerkt te hebben. Een lerarenstatuut zou heel welkom zijn. Als er in de bouw (onvrijwillig) geen werk is, worden de arbeiders op "economisch werkloos" gezet en krijgen ze een deftig bedrag stempelgeld per dag. Wij, als (onvrijwillig) werkloze leerkrachten, worden niet gezien als "economisch werkloos", maar gewoon als "werklozen".
 5. een ander systeem van TELLING: nu kan pas vanaf september gebruikt gemaakt worden van eventuele extra uren. De helft van het schooljaar kan je dus mogelijks met een onaangepast lestijdenpakket (lees veel te grote klasgroepen) geconfronteerd worden.
 6. VERLOVEN van vaste leerkrachten zouden vroeger moeten ingediend worden. Als directie is het erg moeilijk om het nieuwe schooljaar te organiseren wanneer tot 31 aug verloven kunnen aangevraagd worden. Waarom geen 2 data: bvb ergens in mei en dan een laatste voor het sluiten van de scholen in juli (maar met een VEEL STRENGERE toewijzing en meer kans op weigering). 
 7. (werkloze) leerkrachten TOEWIJZEN aan één of meerdere scholengroepen, waarbinnen zij als interim kunnen ingezet worden. Op die manier zouden ze de kans moeten kunnen krijgen door te groeien en zo een vaste job te krijgen. Na een tijdje zouden we dan de startende leerkrachten via dit systeem heel veel ervaring kunnen laten opdoen, die ze nadien kunnen toepassen in een vaste job. Voor alles is een tijd, het lijkt ons niet meer dan logisch dat starters degenen zijn die de druk en drukte van constante veranderingen (lees interims en alles wat daarbij hoort) op zich nemen, gezien zij meestal nog geen kinderen hebben, nog geen huis afbetalen/thuis wonen, ...
  -> enkel voordelen: geen ellendige zoektochten meer voor de directies (en interims), leerkracht-school-leerlingen kunnen zo met elkaar vertrouwd raken en een band opbouwen (die iedereen te goede komt), geen onmogelijke verplaatsingen meer voor ons!
  Momenteel is het een kwestie van 'op het juiste moment' 'op de juiste plaats' te zijn met een grote dosis geluk (nog geen rekening houdend met het al dan niet eerlijk verlopen en invullen van sollicitaties en vacatures).
 8. Hier komt binnenkort een puntje over de papierstapel aan contracten, C4'tjes, VDABgedoe, ... en het hierdoor verplicht te worden je aan te sluiten bij een vakbond, ...
 9. 1 enkele site:
  * waarop ALLE netten duidelijk en overzichtelijk hun vacatures kunnen plaatsen
  * waarop leerkrachten hun beschikbaarheid kunnen aanpassen (met bijhorende simpele app)
  * waarin alles automatisch en officieel geregistreerd wordt
  * waarin C4 en dergelijke zou moeten kunnen gekoppeld worden aan je persoonlijke account (soms moeten we zagen en smeken hiernaar om in orde te kunnen zijn voor uitbetaling werkloosheid!!)
  * waarvan ook vakbonden gebruik van kunnen maken, om zo al het heen- en weergeloop en de papierberg te beperken (C4, dopkaart, persoonlijk dossier ifv eventuele terugkeer naar een hogere schijf)
  * waarop je TADDopbouw automatisch geregistreerd wordt en opvolgbaar is
  * ...

Ook interims zijn mensen met gevoelens. Het is niet fijn dat je bij een acute interim liefst gisteren al paraat stond maar na 30 juni een nobody bent, je autootje nog maar eens vol moet laden met je motivatie en enthousiasme onder de vorm van eindeloos materiaal, op de laatste vergadering machteloos zit toe te kijken hoe de organisatie voor het nieuwe schooljaar een start krijgt, inclusief de herverdeling van 'jouw' klasje en spulletjes, je de laatste schooldagen met een krop in de keel doorbrengt .... we kennen het allemaal !! TIJD VOOR VERANDERING!!!

  Opmerkingen of je persoonlijke verhaal zijn uiteraard ook welkom op de site, om gebundeld mee af te geven met de petitie zelf. Dit kan privé via de link onderaan: contact opnemen met de auteur ... of openbaar via opmerkingen.

De
regent,
zorgjuf,
turnjuf,
licenciaat,
kleuterjuf,
onderwijzer,
ondersteuner,
godsdienstjuf,
kinderverzorgster
administratief medewerker,
en ...
DANKEN u voor uw blijk van medeleven! 

21192845_10213682652599025_5380412367127670932_n2.jpg


juffen Nancy en Nathalie, samen met de 2588 anderen leden van de FBgroep    Neem contact op met de schrijver van de petitie