Onschuldige kinderen uitsluiten is een brug te ver

Het bestuur van de atletiekclub KRC Gent heeft onlangs drastische maatregelen genomen tegen bepaalde gezinnen.

Ongeacht de aard van de conflicten of mogelijke onregelmatigheden die tot deze beslissing hebben geleid, menen wij dat het ontzeggen van het lidmaatschap van onschuldige kinderen totaal onrechtvaardig is. We kunnen ons er moeilijk bij neerleggen dat er in onze club geen plaats is voor deze lieve, enthousiaste en sportieve kinderen. Een conflict onder volwassenen uitspelen via kinderen, past niet in het kader van een sportieve clubgeest.

Wij vragen derhalve dat het clubbestuur haar beslissing tot uitsluiting intrekt en ook dat ze in de toekomst nooit meer dergelijke maatregelen ten aanzien van onschuldige kinderen zou nemen.