Klokke Roeland-lied moet terug op de Gentse BelfortBeiaard !

Gent, 11 maart 2013

Beste Gentenaar,
Beste Sympathisant,

Bijna twee jaar geleden werd de Gentse bevolking verrast door het prompt weghalen van het Klokke Roeland-lied van de beiaardtrommel in ons fiere belfort. Daarover is destijds heel wat verontwaardiging ontstaan, niet in het minst omdat een opgegeven reden was dat enkele omwonenden en ook enkele (anonieme) medewerkers op het stadhuis, de Gentse hymne na vier jaar grondig beu waren...

We hebben destijds meermaals en tevergeefs ons ongenoegen hieromtrent geuit. Het stadsbestuur blijkt in deze echter doof en mijdt elke dialoog ter zake. Feit is dat dit een uiterst merkwaardige, en anti-Gentse beslissing was van het vorig College.
Een symbool als onze Gentse hymne haal je niet zomaar weg!

Ondertussen is het College gewijzigd en staat het tweejaarlijks onderhoud van de beiaardtrommel ongetwijfeld opnieuw op de agenda.

Met deze petitie willen wij het stadsbestuur duidelijk maken dat de Gentenaars hun ontnomen 'Klokke Roeland' niet vergeten zijn, en dat zij hun Gents volklied terug uit de Belforttoren willen horen klinken. Want wat is zaliger dan als rasechte Gentenaar op een zonnig terras onder de belforttoren te genieten van een frisse pint met op de achtergrond de beiaard die op het uur het vertrouwde Klokke Roeland speelt? Dit geeft een echt thuis-gevoel. Wat nu op het uur uit de beiaard klinkt is een zielloos geluid waar niemand enige affiniteit mee heeft. Als dit de bedoeling is?

Ons fiere belfort is geen privé-muziekdoos of gsm waarvan men om de haverklap de 'ringtone' wijzigt!

Met het ondertekenen van deze petitie, onderaan deze pagina, steunt u onze eis
tot terugplaatsing van het Klokke Roeland-lied (als uurlied) op de Gentse beiaardtrommel.


Gen'sche Stroppengroeten,

Alain COLBRANT
v o o r z i t t e r
g i l d e   v a n   d e   S t r o p p e n d r a g e r s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teken de petitie door hieronder je gegevens in te geven en door op 'Onderteken deze petitie' te drukken!


Gilde van de Stroppendragers    Neem contact op met de schrijver van de petitie