Klokke Roeland-lied moet terug op de Gentse BelfortBeiaard !


Gast

#1

2013-03-11 21:58

De petitie wordt wazig door de commerciële kant
namelijk het adverteren.

Gast

#2

2013-03-11 22:26

Als één van de grondleggers van deze petitie en als rasechte stroppendrager, vind ik het maar rechtmatig dat ons Gents volkslied "Klokke Roeland " voor eeuwig en altijd tergkeert op onze Gentse beiaard !!

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2013-03-11 22:34Gast

#4

2013-03-12 00:59

Klokke Roeland-lied moet terug op de Gentse BelfortBeiaard !

Gast

#5

2013-03-12 01:02

Het Belfort was de "beveiligings-, alarm- en trotse toren van Gent. Onze Gentse Hymme "Klokke Roeland" hoort hier dus zeker op zijn plaats.
Graag een beetje respect voor ons fier Gent met het bijhorende "Klokke Roeland" aub?
Uylenspiegel

#6

2013-03-12 01:24

Een doorslaggevende stem zou die van… Sheriff Termont kunnen zijn.
Maar dat is onverenigbaar met het standpunt van zijn stadhuispersoneel dat er juist voor heeft gezorgd dat het Roeland-lied hen wakker hield en daardoor werd verwijderd… ;-)


Gast

#7

2013-03-12 01:59

Vlaanderen Vlaams
Gent Gents
Geen commentaar nodig.

Gast

#8

2013-03-12 08:32

Wat gaan ze nog allemaal van ons wegnemen !!! Met ons belastinggeld hebben ze toch de schapenstal geplaatst . Ook klokke Roeland staat daar maar te staan . Ik voel mij minder Gentenaar al de mooie dingen worden verplaatst WAAROM ? ? ?

Gast

#9

2013-03-12 10:45

Als Gentenaar van voor den Oorlog en kleppe brand
moet hij blijven staan waar hij stond.
Roland BRAKEL
Gast

#10

2013-03-12 11:12

Het Beiaardlawaai zonder het Klokke Roeland-lied is net anorexia-muziek.

Roland BRAKEL
Gast

#11 Alle mooie dingen worden verplaatst

2013-03-12 11:16

#8: - Alle mooie dingen worden verplaatst. Aangezien Gent met de dag zijn charme verliest (Korenmarkt, Schapenstal etc) ben ik maar zelf vertrokken. Als het ware: mezelf verplaatst naar Zuid Frankrijk.

 


Gast

#12

2013-03-12 12:14

Mijn meest belezen oud-leerling uit het toelmalige enige Atheneum, "Het Kot", heeft mij aangespoord deze petitie te onderschrijven of -tekenen. Als jonge Gentenaar heb ik het "Bestormen en de bezetting van het Gravensteen" door de studenten meegemaakt. De fantastische dierenarts ("Vet") had ook kunnen kiezen voor het journalisme. Hij zou gemakkelijk prof. historicus geworden zijn maar wèl in Gent! Zijn naam is: ROELAND BRAKEL. Succès met de petitie. Johan Cnudde

Gast

#13

2013-03-12 12:31

Alhoewel uitgeweken naar "de buiten" ben ik een rasechte Gentenaar (geboren en grootgebracht op de Brugse Poort)en dus ondersteun ik deze petitie volmondig! Ik kan niet begrijpen dat het gents stadsbestuur dit zo maar kon doen, die noemden zich dan ook "Gentenaar"!

Gast

#14

2013-03-12 13:57

het es tijd da die mannen van anzien eulder esses ne
kier op een rijtse zetten

Gast

#15

2013-03-12 14:58

Waarom het mooiste lied van Gent niet laten horen met de klokke Roeland die zoveel voor de gentenaars betekend.Het zinbeeld van het Gentse verleden in de prullebak gooien??? dan kan de stad Gent ook de triomfante weghalen die staat toch ook als symbool van de stad Gent voor de toeristen laat dan ook het lied horen dat er bijhoort.

Gast

#16

2013-03-12 15:16

het is goed dat er mensen zijn die zich inzetten voor deze zaak , wat is gent zonder dit bijzonder mooie lied, gent en klokke roeland die horen toch te samen !!!!

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2013-03-12 15:43Gast

#18

2013-03-12 16:33

Wie kan of mag ons als stroppendragers tegenspreken. Het is ons lied en de stad Gent moet beschaamd zijn dat niet meer op onze beiaard staat.Koppig volharden zoals het een stroppendrager past !

Gast

#19

2013-03-12 17:17

Viel alweer van mijne stoel als ik dit las.

Gast

#20

2013-03-12 17:26

Dit vind ik een goed idee.

Gast

#21

2013-03-12 17:43

Alé Daniël, stel ons nie teleur.

Gast

#22

2013-03-12 18:53

Het Klokke Roeland-lied is net als het Belforteen symbool van de Gentse stede!
Felix Waldack, Gildebroeder van de Stroppendragers

Gast

#23 Zo is dat!

2013-03-12 18:58

Klokke Roeland moet weer worden "op-getrommeld"!
Orlando Bistone

#24 Re: Zo is dat!

2013-03-12 19:12


Gast

#25 Re: Zo is dat!

2013-03-12 19:18