Katwijk zegt nee tegen asielbeleid Jos Wienen

 Beste Katwijkers & tegelijk barmhartige Nederlanders,

Het eindoordeel is geweest en eindigde niet gunstig 7 tegen permanent AZC en 23 voor! Meeste hadden gehoopt op sluiting na deze toestroom en niet weer bij de volgende eerste beste toestroom als eerste in de rij te staan qua opvang. Maar wisten dat dat ook moeilijk ging worden maar kom dan met een beter voorstel bijvoorbeeld het bestaande te verminderen naar tijdelijke opvang voor 300 vluchtelingen ingaande 1 januari 2016 en dat is ook niet gedaan door de partijen die voor waren. Kortom worden we keihard genegeerd door de partijen die voor waren! Zoals de Burgemeester Jos Wienen eerlijk toegaf dat hij een fout heeft gemaakt qua verlenging van het AZC in 2012 geven wij eerlijk toe dat we wat laat reageerden dus ook een foutje hebben gemaakt. Maar waarom dan geen referendum voor alleen gemeente Katwijk bijvoorbeeld? Wat inhoud dat ieder huishouden of betergezegd stemgerechtigde wonend in gemeente Katwijk de mogelijk krijgt hier een stem over uit te brengen. Dit lijkt ons de beste en meest eerlijke oplossing voor de inwoners van gemeente Katwijk zo kunnen ook mensen die zich niet makkelijk kunnen verplaatsen ook hun stem kunnen uitbrengen gewoon per brief  bijvoorbeeld en uiteraard ook digitaal.

 

KATWIJK - Het asielzoekerscentrum (azc) blijft voorlopig in Katwijk. De bestaande overeenkomst met het COA - Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers - wordt verlengd tot 1 januari 2016. De gemeenteraad moet hier nog wel mee in stemmen. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken.

Door Redactie Leidsch Dagblad - 12-1-2012, 17:18 (Update 12-1-2012, 17:18)


Aanvankelijk was het de bedoeling dat de kustplaats tot 2013 onderdak zou verlenen aan uitgeprocedeerde vluchtelingen. Dat had niet alleen te maken met bepalingen in het bestemmingsplan voor dit gedeelte van het voormalige vliegkamp en mogelijke bouwplannen op het terrein, maar ook met de onrust onder omwonenden die vreesden voor overlast. Nu die overlast is uitgebleven en de komst van de woonwijk Nieuw Valkenburg nog wel even op zich laat wachten, kan de langere vestiging van het azc in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Tegen dit besluit kan nog wel beroep worden aangetekend.

 

Asielzoekers moeten terug naar hun land van herkomst als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hun asielaanvraag heeft afgewezen. Ze kunnen dan natuurlijk nog naar de rechter stappen. Heeft de IND hun asielverzoek volgens de rechter zorgvuldig beoordeeld, dan zou het kunnen dat ze mogen blijven of teruggestuurd worden naar land van herkomst.

 

 

Samengevat

  • Het COA vangt in Katwijk  1170 asielzoekers op aan de 1e Mientlaan richting het voormalig vliegkamp Valkenburg.
  • Het contract met het COA voor de opvang van asielzoekers loopt af op 31 december 2015.
  • In verband met de huidige grote opvangbehoefte heeft de gemeente besloten dat het AZC niet direct per 1 januari hoeft te sluiten. De sluitingsdatum wordt later vastgesteld door de gemeente.
  • Het COA vraagt Katwijk na sluiting van het tijdelijke AZC maximaal 600 asielzoekers op te vangen in een permanent centrum.
  • De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een permanent (duurzaam) asielzoekerscentrum.
  • Uit het onderzoek kwam het huidige centrum, de marinebarakken, als beste uit de bus.
  • Asielzoekers verblijven tijdelijk in een asielzoekerscentrum. Sommigen moeten terug naar land van herkomst, anderen krijgen een (tijdelijke) verblijfsvergunning.
  • Mensen met een verblijfsvergunning worden statushouders genoemd.
  • Alle gemeenten in Nederland moeten statushouders huisvesten. Het ligt aan de grootte van de gemeente hoeveel dit er zijn.
  • De gemeenteraad heeft een informatieve en oordeelsvormende sessie gehouden over dit onderwerp. Hier zijn burgers uitgenodigd hun mening te geven.

In de raadsvergadering van 15 oktober 2015 geven alle gemeenteraadsfracties hun eindoordeel. Hier is geen ruimte meer voor inspraak.

 

@ onze Burgemeester Jos Wienen

Allereerst wil ik dan ook gelijk m'n oprechte excuses aanbieden voor het geen gehoor geven aan deze (informatieve sessie) voor zoals omschreven ook blijkbaar voor de inwoners van gemeente Katwijk bedoeld was om hierover eventuele onvrede over te uiten...

Door onderzoek te doen was gebleken dat er wel genoeg animo voor had geweest als zij ook daadwerkelijk wisten dat deze sessie plaats ging vinden.

Uit ons "KatwijkzegtNEE" onderzoek wijst uit dat velen zich er ernstig zorgen maken over de toekomst van Katwijk hier enkele reacties.

"We hebben er schoongenoeg van ze krijgen van alles een woning ingericht en wel met alle gemakken voorzien een computer een nieuwe wasmachine ect ect en wij maar werken om net aan rond te komen betalen veel geld aan ziektekostenverzekering en zij hoeven helemaal niets te betalen en dan nog klagen ook".

"Mijn dochter mag van mij beslist niet zonder vrienden naar de voetbal fietsen gelegen achter het AZC namelijk FC Rijnvogels".

"Wienen denkt alleen maar aan zijn eigen toekomst momenteel".

"Et benne temet alean mear aleansteande mannen". (of hoe je dat ook schrijft).

Bovenstaande zijn voorbeelden van de reacties van de mensen die hun handtekening hebben gezet bij de lopende handtekeningen actie. We hebben ook straten gelopen waaruit ook een peiling kan worden vastgesteld.

Onze Eigen berekening kwam tot nu toe op 6 van de 10 die tekende omdat er ook veel niet thuis waren namelijk 3 van de 10 en het overige dus 1 die dan niet tekende.

WIJ WILLEN GEEN NIEUWE STATUSHOUDERS GEVESTIGD KRIJGEN

 

Na mijn mening MOETEN we helemaal niks want ons is niets gevraagd en mocht het ergens verstopt hebben gestaan die vergadering, te weinig mensen die het wisten en dus niemand heeft wat kunnen laten weten op zo'n vergadering. We krijgen immers geen duidelijke persoonlijke uitnodiging. In heel NL zijn er gemeentes in rep en roer vanwege boze en klagende burgers die protesten voeren. Vergeet niet wij leven in een democratie mensen laat dit kleine beetje van wat er nog van over is ook niet verloren gaan. Wij willen ons Kattuk niet weggeven omdat zij sneller voortplanten dan wij. We willen geen onzekerheden wat betreft onze veiligheid en die van onze kinderen en buiten dat ons kleine landje zit gewoon al jaren vol. We hadden voor de instroom al 600.000 werklozen in ons landje dus ik welk opzicht is het een verrijking voor ons land? Kortom ze kunnen in Brussel zoveel willen maar wij zijn er ook nog om mee te beslissen in zaken wat met uw belastingcenten te maken heeft. Zoals velen in NL al aangaven via social media is dat er ook makkelijk opvangkampen kunnen worden gerealiseerd in de buurt van hun eigen thuis land. Maar nee NL deed z'n poorten wagenwijd open en dat is natuurlijk snel verdiend voor gelukszoekers (die het over het algemeen betreft) je laat je kids en vrouw toch niet achter daar waar diegene dan zogenaamd van vlucht? De getrouwde mannen halen dus zsm hun gezin na aankomst na hier en de ook vele alleenstaande zoeken er dus hier 1 uit.....


Een AZC hoort zich te specialiseren in het hulp bieden bij ernstige oorlogsvluchtelingen (liefst aantoonbaar) dus niet paspoortjes weggooien voor de grens, en het voorbereiden om zsm naar eigen land terug te kunnen wanneer daar genoeg veilige havens zijn. Op vakantie willen we allemaal en soms denk je nou hier zou ik wel willen blijven nou helaas pindakaas aan al het mooie komt een eind. Sinterklaas is niet gewenst maar de regering (voor hen Sinterklaas) moet wel blijven geven snapt u het nog?

 

Wij willen duidelijkheid voor eens en altijd dat zijn de cijfers van afgelopen 10 jaar hier in onze gemeente Katwijk dus ook Rijnsburg en Valkenburg wat bij ons hoort. En zorgen dat er geen 1 familie meer gehuisvest word in ons veel te volle dorp want we hebben er al zat opgenomen in onze gemeenschap maar we zien ook graag een veilig thuis en mooi toekomstbeeld voor onze kinderen. Want hoe zit dat met de kwaliteit van school want veel  de gehuisveste exvluchtelingen hebben nu ook 3 a 4 kinderen die aan niets ontbreekt dus barmhartig zijn we al jaren geweest en zo te merken nog steeds! Er is nooit extra geld voor andere dringende zaken in onze eigen gemeenschap bijvoorbeeld onze ouderen en de gezinnen die in NL met een veel te laag inkomen moeten leven om normaal rond te komen maandelijks.