Intrekken kapvergunningen Katwijk en geen nieuwe vergunningen verstrekken.

 
0c09faad-93cf-41f3-ae32-6a1acd2bb77b_thumb840.jpg

Intrekken van alle kapvergunningen in de gemeente Katwijk tot klimaat doelen bereikt zijn.

 

Intrekken kapvergunningen gemeente Katwijk, Valkenburg, Rijnsburg. Geen nieuwe kap vergunningen te verlenen. Met als reden mee te helpen aan het reduceren van stikstof. En voor het verbeteren van leefomgeving. En om niet één van de minst groene gemeentes te blijven in de toekomst. 

 

Petitie

Wij

Inwoners van Katwijk, Rijnsburg, en Valkenburg, en liefhebbers van onze gemeente.

 

constateren

Dat onze gemeente nog veel te weinig (oude) bomen heeft staan. Dat onze leefomgeving versoberd en de luchtkwaliteit in ernstige mate afneemt ten gevolge van de massale bomenkap van afgelopen jaren. De stikstof problematiek zo alleen maar verergerd en wij met de kosten zitten ervan aankomende jaren. Ook pleiten wij voor behoud van dat kleine beetje cultureel erfgoed wat er nog is. De gemeente Katwijk en Dunea zijn nalatig geweest betreffende onderhoud aan de barakken die zij nu willen slopen. Wij constateren dat ze zich bewust waren van het feit dat de barakken onder cultureel erfgoed vielen maar geen enkele bijdrage wilden leveren aan het onderhoud en behoud van de barakken. Ook is genoeg aanbod van mensen geweest die zich vrijwillig wilde inzetten om deze te herstellen maar de gemeente wilden er zelf geen enkele financiële bijdrage aan leveren. Dunea had in 2016 al aangegeven in de krant van de barakken af te willen. De gemeente wist dit en had waarschijnlijk afgesproken met belanghebbenden waaronder dus Dunea het op deze manier ook klaar te spelen dat sloop van erfgoed mogelijk zou maken. "Ambtelijke corruptie" zou zoiets heten bij de rechtbank. Graag zien wij dat de rechter dit mee neemt in zijn of haar beslissing omtrent sloop van de barakken. 

Indien de gemeente hier geen gehoor aan geeft gaan wij ons inzetten op aftreding van het huidige college. 

 

en verzoeken

dat met onmiddellijke ingang van 22-1-2020 Er geen kapvergunningen meer worden uitgegeven tot klimaat doelen vanuit politiek zijn behaald. En dat de uitgegeven vergunningen van de bomen die nu nog staan met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Met als reden (reduceren van stikstof en bereiken van klimaat doelen) Ook eisen wij dat de bomen op grond van Dunea bij de barakken niet gekapt worden. Wel mag het onkruid zoals brandnetels en dergelijke verwijderd worden. Rodondenderon's gelieve ook te laten staan.

Mvg de ondertekenaars

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Elize Groenendijk toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...