Ik steun Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP)

 

ENGLISH BELOW! In de nasleep van de Israëlische aanval op Gaza die aan meer dan 2100 Palestijnen het leven kostte, hebben studenten aan de VU een actiegroep opgericht in solidariteit met de Palestijnen. Zij roepen de VU op om de banden met Israëlische universiteiten te verbreken en sluiten zich aan bij de internationale beweging voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS).

De studenten aan de VU werden hierbij vanaf het begin tegengewerkt. Tot tweemaal toe verbood de VU een bijeenkomst van de studenten omdat de VU “onpartijdig” zou zijn en de bijeenkomst “concurreerde” met een eigen bijeenkomst.

Maar de VU pleegt censuur wanneer het bepaalde organisaties wel beperkingen oplegt - er zouden pro-Israël sprekers in het panel opgenomen moeten worden - en andere niet. Tijdens een bijeenkomst over de Israël-trip die de universiteit mede-organiseert kwamen alleen de Israëlische ambassadeur en een vertegenwoordiger van de universiteit van Haifa aan het woord.

De VU kiest dus zelf partij voor Israël en meet hierbij met twee maten door tegenstanders het recht tot vrijheid van meningsuiting te ontzeggen. Daarom steun ik Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina in hun recht zich te organiseren op de VU.

Voor meer informatie: www.facebook.com/palestinasolidariteit en palestinasolidariteit@gmail.com

-----------------------------

I support Students for Justice in Palestine at the Vrije Universiteit, Amsterdam

This summer, in the aftermath of the Israeli attack on Gaza, which caused the death of more than 2100 Palestinians, students of the Vrije Universiteit (VU, Amsterdam) have founded Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (Students for Justice in Palestine) in solidarity with the Palestinian people. They call upon the VU to cut ties with Israeli universities and other institutions and to support the international movement for Boycott, Divestment and Sanctions (BDS). 

SRP has been opposed from the start. The university forbade the group to hand out flyers on the university campus because the VU claims to be 'neutral'. However, the VU choose not to be neutral by banning SRP activities. The VU itself hosted a meeting with the Israeli ambassador and two Haifa representatives. the VU An earlier public meeting by SRP got cancelled by the VU because it would be 'competing' with the VU's own meeting to gather support for the VU’s yearly trips to Israel. A public meeting that was scheduled for 13-01 was also banned by the VU.

By doing this, the VU is censoring its own students. The VU demanded SRP to include a 'critical' pro-Israel speaker at their meeting of 13-01 but SRP refused. The VU itself hosts one-sided, pro-Israel meetings. In the same week that SRP was not allowed to hand out flyers, a public meeting organised by the VU took place. Speakers at that meeting were the Ambassador of Israel and two representatives of Haifa University. 

The VU has chosen the side of Israel and, by forbidding SRP to host a public meeting or to hand out flyers, uses double standards. The VU is hereby denying SRP their right to Freedom of Expression. That is why I support Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina in their right to organize themselves at the VU.

For background information: www.facebook.com/palestinasolidariteit and palestinasolidariteit@gmail.com

News article in English: http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/lobby-group-persuades-dutch-college-ban-boycott-israel-event