PETITIE: VOOR EEN BETERE EN BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG (Het Roer Moet OM)

PETITIE - Sinds de introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 (vervanging ziekenfondswet) zijn te veel beslissingen genomen door bewindslieden van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), w.o. minister Edith Schippers en de huidige bewindslieden, met medewerking van de Tweede en Eerste Kamer, die in het nadeel zijn van de Volksgezondheid van de Nederlandse burger.

Het resultaat is:

KOSTEN GEZONDHEIDSZORG zijn meer dan verdubbeld sinds 2006 naar ruim € 100 miljard in 2018.

DE ZORGVERZEKERING De zorgpremie stijgt snel mee en gaat in 2020 voor de basisverzekering richting € 150,- per maand en de verwachting is dat deze door blijft stijgen naar € 200,- binnen 5 jaar.

Het eigen risico blijft voor 2020 € 385,- maar de vraag is of dat zo blijft. Verdere stijging ligt in de lijn der verwachting. Voor een aanzienlijk deel van onze samenleving (bv chronisch zieken) is dit eigen risico niet te betalen en ontstaat zorgmijding. 

GEVOLGBESTRIJDING staat voorop en lijkt gelijk resultaat te bieden, echter voor de lange termijn is er geen visie. Diagnoses dienen meer gericht te zijn op de oorzaak. Wanneer dit gebeurd worden miljarden bespaard en anders aangewend worden zoals met preventie programma’s.

DECENTRALISATIE van taken van VWS (Jeugdzorg, PGB en WMO) naar de gemeentes sinds 2015 zijn (nog steeds) geen succes, wijkteams komen nog niet tot hun recht en cliënten (en hun ouders) staan te vaak in de kou. Jeugdzorg functioneert niet door bezuinigingen.

STIGMA en discriminatie tegen mensen met psychische- en lichamelijke klachten blijft onverminderd bestaan (ondanks de huidige inspanningen). Vroegtijdige diagnose (preventie) en voorlichting zijn hoogst noodzakelijk om begrip en acceptatie te vergroten.

WACHTLIJSTEN in de Gezondheidszorg (vooral de GGZ) met 14 weken of meer) worden steeds langer. Anno 2019 is 6-12 weken wachttijd gewoon geworden, 3-6 maanden wachten op behandeling komt helaas ook voor.

Situatie 2019: 
VWS Het Ministerie van VWS kent intussen 3 nieuwe bewindslieden, de ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis, ook deze bewindslieden veranderen de koers binnen de Gezondheidszorg niet. De kosten in de Zorg stijgen in de periode 2017-2021 met ruim 18 miljard of zelfs meer. De kosten slaan steeds meer op hol en de politiek grijpt niet in en U betaald via de zorgpremie dit wanbeleid.

Petitie_Het_Roer_Moet_OM_-_Crisis_in_de_GGZ_-_U_kunt_het_stoppen_def_HOME_001.jpg

ONS DOEL: Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) op de politieke agenda krijgen.
Een nieuwe Gezondheidszorg wordt bereikt door brede samenwerking tussen de geestelijke (psychische) Gezondheidszorg (GGZ) en de lichamelijke (fysieke) Gezondheidszorg (Zorg en Welzijn), waardoor Integrale Gezondheidszorg ontstaat. Daarbinnen dient ook ruimte te worden gecreëerd voor complementaire gezondheidszorg (sociaal-maatschappelijke en financiële en juridische dienstverlening), waardoor wordt bespaard op de totale Gezondheidszorgkosten en betere zorg wordt gegarandeerd.

Er is een aantoonbare relatie tussen lichaam, geest en omgeving. Door samen oorzaken te vinden in plaats van gevolgen (symptomen) te bestrijden, wordt de herstelperiode korter en de kosten. 

Een betere en betaalbare Gezondheidszorg is mogelijk, maar dan moet het hele zorgstelsel op zijn kop; zowel Kabinet, de Kamers, de Zorgverzekeraars, behandelaars (zorgverleners) als cliënten en patiënten (zorgconsumenten) moeten anders gaan denken.

Kwalitatief hoogwaardige en duurzame Gezondheidszorg
In één zin “Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg”. “Besparen in plaats van bezuinigen”, is het motto van deze petitie met als resultaat een betere en betaalbare Gezondheidszorg waar preventie hoog in het vaandel staat.

Toepassing van IGZ+ kan per jaar een besparing van 5-10 miljard opleveren en voorkomen dat de kosten blijven stijgen.

Resultaat in de toekomst Een betere en betaalbare Gezondheidszorg voor iedere Nederlander door toepassing van Integrale Gezondheidszorg Plus. Mentale en fysieke gezondheidszorg aangevuld met complementaire hulp- en dienstverlening vergoedt door de zorgverzekering.

Hoe het resultaat bereiken Integrale Gezondheidszorg Plus dient zo snel mogelijk op de politieke agenda van de minister van VWS (Hugo de Jonge) te komen of in de Tweede Kamer.

Teken deze petitie wanneer ook U recht wilt houden op de beste zorg in de toekomst. Ons doel: 40.000 handtekeningen! Heeft u vragen? Neem dan contact op met Martin Jan Melinga, mede initiatiefnemer van de petitie.

STICHTING IGZ Plus & ORANGE MONDAY FOUNDATION
Martin Jan Melinga (voorzitter)


E:  martinjan.melinga@igzplus.nl  M: 06 - 42 93 13 46  
W: www.igzplus.nl en www.hetroermoetomin.nl 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Martin Jan Melinga toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...