PETITIE: Het Roer Moet OM in de GEZONDHEIDSZORG

PETITIE - Sinds de introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 (vervanging ziekenfondswet) zijn te veel beslissingen genomen door bewindslieden van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), w.o. minister Edith Schippers en de huidige bewindslieden, met medewerking van de Tweede en Eerste Kamer, die in het nadeel zijn van de Volksgezondheid van de Nederlandse burger.

Het resultaat is:

KOSTEN GEZONDHEIDSZORG zijn meer dan verdubbeld sinds 2006. De zorgpremie stijgt snel mee en wordt in 2019 zo'n  € 120,- per maand en de verwachting is dat deze door blijft stijgen. Het eigen risico blijft voor 2019 € 385,- maar de vraag is of dat zo blijft. Verdere stijging ligt in de lijn der verwachting. Voor een aanzienlijk deel van onze samenleving is dit eigen risico niet te betalen en ontstaat zorgmijding. Een ander financieringssysteem lijkt logisch, naar het voorbeeld van het Nationaal Zorgfonds

GEVOLGBESTRIJDING staat voorop en biedt gelijk resultaat, echter voor de lange termijn is er geen visie. Diagnoses dienen meer gericht te zijn op de oorzaak. Wanneer dit gebeurd worden miljarden bespaard en anders aangewend worden zoals met preventie programma’s.

DECENTRALISATIE van taken van VWS (Jeugdzorg, PGB en WMO) naar de gemeentes sinds 2015 zijn nog steeds geen succes, wijkteams komen nog niet tot hun recht en cliënten (en hun ouders) staan te vaak in de kou.

STIGMA en discriminatie tegen mensen met psychische- en lichamelijke klachten blijft onverminderd bestaan (ondanks de huidige inspanningen). Vroegtijdige diagnose (preventie) en voorlichting zijn hoogst noodzakelijk om begrip en acceptatie te vergroten.

WACHTLIJSTEN in de Gezondheidszorg (vooral de GGZ) met 14 weken of meer) worden steeds langer. Anno 2018 is 6-12 weken wachttijd gewoon geworden, 3-6 maanden wachten op behandeling komt helaas ook voor.

Situatie 2019:
Met de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017 achter de rug is de petitie actueler dan ooit. Bij de lange formatie van het nieuwe kabinet zou Gezondheidszorg hoog op de agenda moeten staan, ons inziens is dat niet of nauwelijks het geval. Het departement van VWS kent intussen 3 nieuwe bewindslieden, de ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis, ook deze bewindslieden veranderen de koers binnen de Gezondheidszorg niet. De kosten in de Zorg stijgen in de periode 2017-2021 met ruim 18 miljard. De kosten slaan steeds meer op hol en de politiek grijpt niet in.

Petitie_Het_Roer_Moet_OM_-_Crisis_in_de_GGZ_-_U_kunt_het_stoppen_def_HOME_001.jpg

ONS DOEL: Integrale Gezondheidszorg Plus op de politieke agenda krijgen.
Een nieuwe Gezondheidszorg wordt bereikt door brede samenwerking tussen de geestelijke (psychische) Gezondheidszorg (GGZ) en de lichamelijke (fysieke) Gezondheidszorg (Zorg en Welzijn), waardoor Integrale Gezondheidszorg ontstaat. Daarbinnen dient ook ruimte te worden gecreëerd voor complementaire gezondheidszorg (sociaal-maatschappelijke en financiële en juridische dienstverlening), waardoor wordt bespaard op de totale Gezondheidszorgkosten en betere zorg wordt gegarandeerd.

Er is een aantoonbare relatie tussen lichaam, geest en omgeving. Door samen oorzaken te vinden in plaats van gevolgen (symptomen) te bestrijden, wordt de herstelperiode korter en de kosten. 

Een betere en betaalbare Gezondheidszorg is mogelijk, maar dan moet het hele zorgstelsel op zijn kop; zowel Kabinet, de Kamers, de Zorgverzekeraars, behandelaars (zorgverleners) als cliënten en patiënten (zorgconsumenten) moeten anders gaan denken.

Het Roer Moet OM inde Gezondheidszorg en daarbuiten
In één zin “Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg”. “Besparen in plaats van bezuinigen”, is het motto van deze petitie met als resultaat een betere en betaalbare Gezondheidszorg waar preventie hoog in het vaandel staat.

Toepassing van IGZ+ kan per jaar een besparing van 5-10 miljard opleveren en voorkomen dat de kosten blijven stijgen.

Resultaat in de toekomst Een betere en betaalbare Gezondheidszorg voor iedere Nederlander door toepassing van Integrale Gezondheidszorg Plus. Mentale en fysieke gezondheidszorg aangevuld met complementaire hulp- en dienstverlening vergoedt door de zorgverzekering.

Hoe het resultaat bereiken Integrale Gezondheidszorg Plus dient zo snel mogelijk op de politieke agenda van de minister van VWS (Hugo de Jonge) te komen of in de Tweede Kamer.

Teken deze petitie wanneer ook U recht wilt houden op de beste zorg in de toekomst. Ons doel: 40.000 handtekeningen! Heeft u vragen? Neem dan contact op met Martin Jan Melinga, mede initiatiefnemer van de petitie.

STICHTING IGZ Plus & ORANGE MONDAY FOUNDATION
Martin Jan Melinga (voorzitter)


E:  martinjan.melinga@igzplus.nl  M: 06 - 42 93 13 46  
W: www.igzplus.nl en www.hetroermoetomin.nl 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Martin Jan Melinga toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...