Geen MEGA windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg. Doetinchem, Doetinchem de Huet, Bronckhorst

Logo_Tegenwind_Oude_IJssel.JPGPetitie

Wij inwoners uit Hummelo, Langerak, Keppel, Doetinchem de Huet zeggen NEE tegen de komst van een MEGA windturbinepark in ons natuur- en woongebied rondom de Oude IJssel en Barlhammerweg, die de lokale overheid, de gemeente Doetinchem, tezamen met lokale belanghebbende ons presenteert. 

We zijn bezorgd over de impact die deze mega windturbines (hoogte 230 meter) hebben op ons leefklimaat/ flora en fauna in het natuurgebied rondom de Oude IJssel en de Barlhammerweg. Wij verzoeken dat de gemeente Doetinchem en de initiatiefnemers van de windturbineparken de huidige plannen stoppen! 

Uw handtekening is belangrijk voor ons. Bedankt hiervoor! 
Vergeet niet om uw handtekening te bevestigen via de mail.

www.tegenwindoudeijssel.nl

Wij zijn voor duurzaamheid, maar tegen het plaatsen van MEGA windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg om de volgende belangrijkste redenen: 

 • Geluidsoverlast tot op meerdere kilometers van de windturbines hoorbaar;
 • ziekmakend laagfrequent geluid dat in een straal van 2,5 kilometer klachten veroorzaakt bij een aanzienlijk deel van de bevolking. Denk hierbij aan stress, angsten en vermoeidheidsklachten;
 • horizonvervuiling en knipperende lampen in de nacht;
 • slagschaduw;
 • waardevermindering van de huizen in de directe omgeving;
 • aantasting natuurgebied;
 • aantasting broedgebied voor vogels.


Extra achtergrond informatie:

We constateren dat de bewoners van de omliggende woonkernen tot op heden onvoldoende betrokken zijn bij de plannen die op de 'tekentafel' liggen. Aanvullende redenen en achtergrondinformatie waarom we tegen het plaatsen van deze Mega windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg zijn, lichten we hieronder graag toe:

 • Er zijn teveel vraagtekens bij de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van direct omwonenden. In landen waar men al veel ervaring heeft met windturbineparken komt men juist terug op het bouwen van windturbineparken, omdat de schadelijke effecten ervan op de gezondheid niet duidelijk zijn;
 • een mooi natuurgebied met een grote ecologische waarde, waarvan een gedeelte zelfs momenteel gesloten is voor publiek en waar beschermde diersoorten voor komen, wordt opgeofferd om er industriële windturbines in te bouwen;
 • het unieke Achterhoekse coulisselandschap door deze plannen ontsierd zal worden door 230 m. hoge windturbines, die daar op geen enkele wijze “ingepast” kunnen worden. Met dergelijk hoge windturbines zitten we decennia lang opgescheept;
 • dergelijk hoge windturbines produceren veel geluid met o.a. een lage frequentie (infrasoon geluid). Omwonenden ervaren veel hinder van het geluid van bestaande windturbineparken, maar ook van slagschaduw en knipperende lichten. De normen die de Nederlandse overheid hanteert voor de afstand tussen windturbines en bewoonde gebieden zijn niet getoetst voor dergelijk hoge windturbines en beïnvloed door politieke motieven, nl. realisatie van de energietransitie. In andere landen hanteert men veel strengere normen voor de afstand tussen windturbines en woningen;
 • alternatieven voor windenergie zijn nog onvoldoende onderzocht en (toekomstige) innovaties bieden mogelijk betere alternatieven;
 • wij ervaren geen inspraak over de plannen voor duurzaamheid, maar worden geconfronteerd met ‘meedenken’ over het inpassen van onmogelijke windturbines;
 • er wordt gekeken naar economische belangen van landeigenaren om zo een snelle oplossing voor de energietransitie te realiseren. Door belanghebbenden en omwonenden de mogelijkheid te bieden om te “participeren” probeert de gemeente Doetinchem hen de mond te snoeren;
 • veel direct omwonenden en belanghebbenden zullen geconfronteerd worden met een fikse waardevermindering van woningen en eigendom;
 • wij geloven niet in windturbines in de Achterhoek als beste oplossing voor de energie transitie. De regio waarin wij leven behoort immers tot de gebieden met gemiddeld de minste wind van Nederland. 

Voor meer informatie: www.tegenwindoudeijssel.nl 

Bedankt voor uw steun!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Tegenwind Oude IJssel toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...