Geen MEGA windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg. Doetinchem, Doetinchem de Huet, Bronckhorst

Logo_Tegenwind_Oude_IJssel.JPGPetitie

Wij inwoners uit Hummelo, Langerak, Keppel, Doetinchem de Huet zeggen NEE tegen de komst van een MEGA windturbinepark in ons natuur- en woongebied rondom de Oude IJssel en Barlhammerweg, die de lokale overheid, de gemeente Doetinchem, tezamen met lokale belanghebbende ons presenteert. Dit op ca. 500 meter afstand van en parallel aan woonwijk Doetinchem de Huet, tegenover Langerak en het buitengebied van Hummelo-Keppel. Er zijn 10-15 windturbines gepland met een hoogte van 230 meter langs de Oude IJssel.

We zijn bezorgd over de impact die deze MEGA windturbines (hoogte 230 meter) hebben op ons leefklimaat/ flora en fauna in het natuurgebied rondom de Oude IJssel en de Barlhammerweg. Wij verzoeken dat de gemeente Doetinchem en de initiatiefnemers van de windturbineparken de huidige plannen stoppen! 

Uw handtekening is belangrijk voor ons. Bedankt hiervoor! 
Vergeet niet om uw handtekening te bevestigen via de mail.

www.tegenwindoudeijssel.nl

Wij zijn voor duurzaamheid, maar tegen het plaatsen van MEGA windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg om de volgende belangrijkste redenen: 

 • Er is géén inspraak mogelijk over de hoogte of locatie, enz.;
 • de locatie is een ecologische verbindingszone met beschermde dieren;
 • grove aantasting van ons recreatie-, natuur- en coulisselandschap;
 • mogelijke gezondheidsklachten voor duizenden omwonenden: slaaptekort,
  hartritmeproblemen, slagschaduw en 24/7 hinder van geluid en
  knipperlichten;
 • geluidsoverlast tot op meerdere kilometers van de windturbines hoorbaar;
 • ziekmakend laagfrequent geluid dat in een straal van 2,5 kilometer mogelijk klachten veroorzaakt bij een aanzienlijk deel van de bevolking. Denk hierbij aan stress, angsten, slapeloosheid en vermoeidheidsklachten;
 • de opbrengst van de energie gaat niet naar onze Achterhoekse samenleving,
  maar naar de landgoedeigenaar en investeerders;
 • horizonvervuiling en knipperende lampen in de nacht op grote afstand;
 • waardedaling van onroerend goed;
 • de windturbines komen in gebied met minste wind in Nederland;
 • de windtubines zijn bedreigend voor vogels, vleermuizen en insecten.


Extra achtergrond informatie:

We constateren dat de bewoners van de omliggende woonkernen tot op heden onvoldoende betrokken zijn bij de plannen die op de 'tekentafel' liggen. Aanvullende redenen en achtergrondinformatie waarom we tegen het plaatsen van deze Mega windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg zijn, lichten we hieronder graag toe:

 • Er zijn teveel vraagtekens bij de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van direct omwonenden. In landen waar men al veel ervaring heeft met windturbineparken komt men juist terug op het bouwen van windturbineparken, omdat de schadelijke effecten ervan op de gezondheid niet duidelijk zijn;
 • een mooi natuurgebied met een grote ecologische waarde, waarvan een gedeelte zelfs momenteel gesloten is voor publiek en waar beschermde diersoorten voor komen, wordt opgeofferd om er industriële windturbines in te bouwen;
 • het unieke Achterhoekse coulisselandschap door deze plannen ontsierd zal worden door 230 m. hoge windturbines, die daar op geen enkele wijze “ingepast” kunnen worden. Met dergelijk hoge windturbines zitten we decennia lang opgescheept;
 • dergelijk hoge windturbines produceren veel geluid met o.a. een lage frequentie (infrasoon geluid). Omwonenden ervaren veel hinder van het geluid van bestaande windturbineparken, maar ook van slagschaduw en knipperende lichten. De normen die de Nederlandse overheid hanteert voor de afstand tussen windturbines en bewoonde gebieden zijn niet getoetst voor dergelijk hoge windturbines en beïnvloed door politieke motieven, nl. realisatie van de energietransitie. In andere landen hanteert men veel strengere normen voor de afstand tussen windturbines en woningen;
 • alternatieven voor windenergie zijn nog onvoldoende onderzocht en (toekomstige) innovaties bieden mogelijk betere alternatieven;
 • wij ervaren geen inspraak over de plannen voor duurzaamheid, maar worden geconfronteerd met ‘meedenken’ over het inpassen van onmogelijke windturbines;
 • er wordt gekeken naar economische belangen van landeigenaren om zo een snelle oplossing voor de energietransitie te realiseren. Door belanghebbenden en omwonenden de mogelijkheid te bieden om te “participeren” probeert de gemeente Doetinchem hen de mond te snoeren;
 • veel direct omwonenden en belanghebbenden zullen geconfronteerd worden met een fikse waardevermindering van woningen en eigendom;
 • wij geloven niet in windturbines in de Achterhoek als beste oplossing voor de energie transitie. De regio waarin wij leven behoort immers tot de gebieden met gemiddeld de minste wind van Nederland. 
 • Wij zijn voor duurzaamheid en maken ons samen sterk voor betere oplossingen (zoals bijv. lokale kleine windmolens, waterkracht en nieuwe duurzame energie technieken).

Voor meer informatie: www.tegenwindoudeijssel.nl 

Bedankt voor uw steun!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Tegenwind Oude IJssel alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...