Geen éénrichtingsverkeer in Mechelseweg en Margrietstraat

Recent kregen wij, de bewoners van de Mechelseweg en de Margrietstraat, een brief in de bus dat er beslist is om van onze straten éénrichtingsverkeer te maken. 
Dit zonder enige communicatie of bevraging. 

Voor velen onder ons is dit geen goede zaak. 
Daarom starten wij deze petitie om dit ongedaan te maken. 

Beide straten zijn breed en degelijk genoeg om verkeer langs beide kanten toe te laten! 
Daarnaast maakt deze éénrichting het voor vele bewoners en inwoners zeer moeilijk. Velen gaan een enorme omweg moeten maken om te geraken waren ze moeten zijn. Vooral het traject richting Aalst wordt hier beperkt! 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Nancy Uyttersprot om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...