€200 en nog veel meer: GEEN STIJL

Quoted post


Gast

#1

2011-10-18 23:17

Goed initiatief, het is bizar en onverdedigbaar dat de ene soort gezondheidszorg wel en de andere soort geen eigen bijdrage zou kennen. Weg ermee!

Reacties

Fanny

#23 Re:

2011-10-19 14:14:08

#1: -    Als die bijdrage er komt is dat een zeer slechte zaak. Er wordt geen nodeloze hulp geboden! We kunnen ons werk als bemoeizorg-team dan moeilijker uitvoeren. Psychose-gevoelige mensen zijn al zoveel kwijtgeraakt, die zitten al aan de onderkant van hun draagkracht. Alleen gratis hulp kan hen nog bereiken. Ook zij kunnen dan herstellen en een nuttige rol in de maatschappij spelen.

 


Gast

#157 Re:

2011-10-20 13:14:52

#1: -

Zeker een goede actie dit!!!


Gast

#959 Re:

2011-10-27 20:10:44

#1: -  

 


Gast

#996 Re:

2011-10-28 11:38:02

#1: -

Ik denk dat het hele probleem veel dieper zit dan alleen de bijdrage... Als ik naar de zorg kijk als ondernemer dan zie ik de meest belachelijke salarissen voorbij komen.. daarnaast de aller duurste pensioen premies van Nederland..

De hele CAO voor de gezondheidszorg zou op de schop moeten.. scheelt al snel 15% (alleen een ander pensioenfonds..dan Zorg en Welzijn.. duurste van Nederland.. slechtse prestatie!) De zorg CAO dwingt iedere zorg ondernemer met dat totaal onrendabele pensioenfonds in zee te gaan... belachelijk)

Neem de salarissen... en dan met name het administratief personeel.. dat verdient conform de CAO.. en in schalen.. hoe kan het toch dat een secretaresse voor 28 uur inde week 1650 euro netto meeneemt.. geen wonder dat de gezondheidszorg zo belachelijk duur is.. (ik gun iedereen zijn/haar salaris.. begrijp me goed, maar het staat in geen enkele verhouding... Als ik dan kijk naar wat een medisch specialist (in de GGZ) verdient.. via de DBC een uurloon heeft van 70 euro.. en daar heb je dan 14 jaar voor gestudeerd.. een onderhouds monteur bij een garage kost al snel 95 euro ex btw..

De hele gezondheidszorg moet op de schop... en dringend ook..

 

 

loesje

#1480 Re:

2011-11-06 09:35:07

#1: -  

 

de zwakkere mens wordt zwakker gemaakt. nederland pays bas lage landen. ik voel me geen nederlander meer. dit is niet het holland van vroeger ik schaam me ik vind dit diep triest om me nog staatsburger te noemen. dadelijk verwijderd de unie het opschrift van onze 2 euro munt in die sterretjes. god zij met ons. nu nog wel gelukkig. laten we dit land niet nog armer (geestelijk) maken. en laten we de rijken geestelijk rijker maken graag positief reageren respect

Gast

#1964 Re:

2011-12-01 21:36:15

#1: -  

Minister President Brutus

Ik heb onderstaande brief aan alle tweede kamer fracties gestuurd:

Geachte dames en heren,

Met ingang van volgend jaar, moeten psychiatrische patiënten een eigen bijdrage van 200 euro betalen. Dat boven op de 220 euro eigen risico die voor iedereen geld; al moet ik hierbij de kant tekening plaatsen, dat psychiatrische patiënten dat doorgaans al geheel kwijt zijn aan de medicamenten daarvoor.

Ik zelf ben manisch depressief, (bipolaire) hetgeen door psychiatrie –terecht- word gezien als een ernstige psychiatrische ziekte, juist door het zo levens ontwrichtende karakter daar van. Om U daarvan een goede indruk te geven: 15% pleegt suïcide… Net zomin als dat bij het krijgen van een lichamelijke ziekte het geval is, wil ik U nadrukkelijk zeggen dat ik niet om een psychiatrische ziekte gevraagd heb (!) Waarom dan wel voor deze categorie een flinke eigen bijdrage maar voor de somatische variant niet?

Het is natuurlijk heel makkelijk om geld afhandig te maken bij een van de zwakste groepen in de samenleving, maar dan vraag ik U om hierover een morele afweging te maken. Zeker in een tijdperk van ongehoorde zelf verrijking van lieden op hoge posities die zichzelf enorme bedragen kunnen toekennen, is een dergelijke regeling niet te verkopen! Ook is het zo, dat de mensen in de psychiatrie niet meer allemaal en per definitie onmondig zijn, dat is nu wel voltooid verleden tijd. Ik claim daar een exponent van te zijn.

Als iemand een chronisch puur fysieke ziekte krijgt, geld daar geen 200 euro eigen bijdrage per jaar voor. Met deze regeling word een willekeurige differentiatie aan gebracht, die het aloude taboe op psychische ziekten nieuw leven in geblazen, en word voorkomen dat een rechtmatige integratie plaats vind in de maatschappij, waar zo hard aan is gewerkt de afgelopen jaren!

Juist bij de groep mensen met een psychiatrische ziekte is de financiële situatie precaire, juist vanwege het evidente disfunctioneren op maatschappelijk gebied, als gevolg waarvan de nood op geldelijk gebied permanent groot is en er zeker niet aan bijdraagt dat de situatie op het gebied van de geestelijke volksgezondheid verbeterd. Voor ons is 200 euro dus veel geld!

U kent ongetwijfeld de zorg mijders, maar ik denk dat er nu nog een andere groep bij komt: de zorgkosten mijders. Dit zal destructieve gevolgen tot gevolg hebben met als resultaat veel hogere kosten en ernstig psychisch lijden.

Ik vraag U met klem, actie te ondernemen om deze discriminerende en onrechtvaardige maatregel te voorkomen of op andere wijze te compenseren, teneinde veel financieel en psychisch leed te voorkomen.
Met vriendelijke groet, Ben


Gast

#2123 Re: overwegen jullie deze maatregel ook aanhangig te maken bij het meldpunt discriminatie?? hier is

2012-01-08 19:44:55

#1: -