Herder Sam Westra moet in Leeuwarden blijven!!


Gast

/ #13 lc 16/2 soap wordt groter

2017-02-16 06:35

De schaapsherder aan wie de gemeente Leeuwarden de voorkeur geeft boven de bestaande kost dik 4000 euro meer, maar is beter thuis in ecologie en op Facebook.

Dat blijkt uit de beoordeling van de inschrijvingen, die de gemeente op last van de rechter na een kort geding openbaar moest maken. Dat kort geding was aangespannen door Sam Westra, de huidige stadsherder, nadat de gemeente de begrazing aan een herder Diederik Sleurink uit Tjalleberd had gegund.

Ecologie belangrijk

Uit de cijfers komt naar voren dat Groene Oase (het bedrijf van Westra) de gemeente 41.035,04 euro kost. De Wylde Weide (het bedrijf van Sleurink) werkt voor 45.796 euro. De prijs weegt het zwaarst bij de beoordeling, maar er zijn meer factoren.

Zoals ‘ecologie’. Daarin scoort Wylde Weide dubbel zo goed als Groene Oase, in de ogen van de gemeente. Westra is meer praktisch dan theoretisch, is het oordeel, maakt zijn beeld van ecologie niet duidelijk en laat niet zien hoe hij de flora- en faunawet naleeft. Sleurink doet dat wel. Ook al komt hij met voorbeelden van zijn aanpak die voor het graasgebied bij de Groene Ster minder van toepassing zijn.

Planning en communicatie

Het minst zwaar wegen de onderdelen ‘planning’ en ‘communicatie’. Bij de planning vindt de gemeente het een voordeel dat Sleurink de kudde kan uitbreiden als dat nodig is, terwijl Westra dan de maaier erbij pakt. Bij communicatie geven de sociale media de doorslag. Westra praat wel met omwonenden en passanten, maar gebruikt geen Facebook en dergelijke. Dat doet Sleurink wel. Alles bij elkaar opgeteld scoort Sleurink meer punten dan Westra.

Het actiecomité Pro-Sam wil dat het punt op de raadsagenda van 27 februari komt en hoopt dat de raad dan anders beschikt. Daarnaast zijn er gesprekken tussen Westra en de gemeente over een oplossing voor zijn kudde.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.