PETITIE: Het Roer Moet OM in de GEZONDHEIDSZORG


Gast

/ #25

2014-08-05 21:59

Het doet mij goed dat er eindelijk georganiseerd verzet komt tegen het afbraakbeleid van kabinet Rutte II en van minister Schippers in het bijzonder. Bijzonder treurig ben ik over het feit dat de Partij van de Arbeid (ooit een politieke partij die stond voor solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Op grond daarvan voorvechters waren van sociale zekerheid/sociale werkvoorziening, goede en toegankelijke gezondheidszorg en gelijke kansen en goed onderwijs) mede verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid in dit kabinet!

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie tonen aan 3000 mensen die andere petities op onze website bekijken, maar deze petitie nog niet hebben bekeken.