Volg de Vos webcam 3 langer aan laten


Gast

/ #38

2013-06-05 11:07

Het moment dat de burcht niet meer nodig is, is tevens het juiste omslagpunt om uitzending te beëindigen. Overbodig is uitzending pas wanneer de burcht is verlaten. Zolang ze er nog zijn is deze eerste levensfase nog niet afgesloten.
Het meebeleven, dé slogan van dit project, wordt nog voor het cruciale moment afgebroken. Dit afbreken houdt in dat het einddoel van deze eerste levensfase, de overstap naar hun zelfstandige leven, niet wordt getoond. Terwijl deze overstap naar hun eigen zelfstandige leven de bekroning is van al deze weken meebeleven.
Indien er geen prangende, puur noodzakelijke redenen zijn om af te sluiten laat dit project dan doorlopen tot de natuurlijke overgang is gemaakt. Pas dan is het een compleet project geworden en geen – als ik het even wat cru mag zeggen – afgeraffeld eind. Een halverwege uitgewaaid kaarsje. Het verminkt dit project, het meebeleven onnodig.
Nog een argument: Eerdere afsluiting is een ongelukkig gekozen moment aangezien de wetenschap dat SBB vrolijk verder kijkt en het publiek op het cruciale moment worden buitengesloten de SBB niet in dank zal worden afgenomen. Niet landelijk en ook niet daarbuiten.
Kortom:
Pas op het moment dat de burcht niet meer nodig is, is het tevens het juiste omslagpunt om uitzending te beëindigen.