Factorium Oisterwijk mag niet verdwijnen

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Factorium Oisterwijk mag niet verdwijnen.


Gast

#1

2013-04-26 16:19

Moeder van 2 kinderen die graag nog vele jaren muziek willen maken!!
Anti grijze duif

#2 Voorkom vergrijzing

2013-04-26 17:33

Oisterwijk kleurt grijs. De jeugd wordt weggejaagd uit Oisterwijk, want het kost teveel. Oudjes leveren veel meer op en de miskoop van de eeuw (KVL) kost zoveel, dat alleen de grijze duiven mogen blijven. Ik protesteer tegen maatregelen die ten koste gaan van de jeugd. Het Factorium voorziet in een behoefte van met name de jeugd en zorgt voor leuke initiatieven, zoals het optreden van het jeugd strijkorkest op 2College Duerendaal. Waarom hier op bezuinigen, als aan de andere kant ondoordachtzaam geld wordt verspilt?

Gast

#3

2013-04-26 17:59

Hier heb ik mijn vioolles gekregen toen ik 5 jaar was wat mijn leven heeft getekend, waar mijn moeder zich al meer dan 20 jaar op alle vlakken heel hard inzet, waar een groot deel van onze vrienden geen les meer zullen krijgen. Allemaal talent dat geen kans meer krijgt!

Gast

#4

2013-04-26 18:39

Ik vind dat de kinderen uit Oisterwijk en omstreken de mogelijkheid moeten hebben om in de buurt muziek-dans- theater en theorielessen te volgen. Als het factorium uit Oisterwijk verdwijnt verwacht ik dat veel kinderen zullen stoppen. Dat zou een verarming zijn van hun culturele ontwikkeling.

Gast

#5

2013-04-26 19:50

Het is erg naïef om een stabiele organisatie met jarenlange ervaring weg te bezuinigen en te verwachten dat de markt het wel oppakt. Het is als de gemeenteraad wegsturen en denken dat de markt het wel oplost. Slopen gaat sneller dan weer opbouwen. Oisterwijk heeft mooi groen omdat men weet hoe men moet snoeien...

Gast

#6

2013-04-27 08:50

Beste gemeente Oisterwijk: Factorium Oisterwijk moet blijven. Er werken erg goede, creatieve en enthousiaste muziek-zang-dansdocenten.
Laat deze kennis niet verloren gaan. Stimuleer juist dat kinderen muziekonderwijs volgen. Geef er geld aan uit om kinderen noten te leren lezen, om een instrument te leren bespelen om te leren zingen en dansen. Om hun creativiteit te ontplooien. Factorium moet blijven omdat niet "alles" de markt op moet. Cultuuropvoeding hoort bij het leven en maakt van kinderen standvastige, muzikale, breed denkende volwassenen. Gemeente Oisterwijk: herzie Uw mening. Ik wens alle medewerkers sterkte in deze strijd om het behoud van het Factorium.

Gast

#7

2013-04-27 14:28

Maximaal benutten van creatieve ontplooiingen in de dop. Er zit zoveel meer in dans en muziek; we zien het, ervaren het, voelen het, horen het, doen het, en dan? Totale stilte, verstomd, bewegingsloos, geluidloos. Dat willen we toch niet? Ik niet!

Simone Houben

Gast

#8

2013-04-27 17:21

Hoe kan een gemeente subsidie voor culturele ontplooiing van zijn (m.n. jonge) inwoners afschaffen: bezuinig op zaken als herinrichting St. Jansplein!

Gast

#9

2013-04-27 21:43

het is van de zotte en het moet niet gekker worden dat in een plaats als Oisterwijk, waar cultuur zo hoog in het vaandel staat (op papier) het niet meer mogelijk is om je te ontwikkelen als jong mens op het gebied van kunst en cultuur binnen de eigen woonplaats. erg jammer en het zegt weer waar de belangen liggen.

Gast

#10

2013-04-27 21:48

Ik weet uit eigen ervaring dat het niveau van het cultuuraanbod met de marktwerking zeker zal dalen!

Gast

#11

2013-04-28 18:52

Heb altijd met veel dansplezier de lessen gevolgd. En dat moet iedereen kunnen..

Gast

#12

2013-04-29 09:46

Het zou ontzettend jammer zijn als in een dorp als Oisterwijk een voorziening als het Factorium zou verdwijnen; een enorme verarming op cultureel gebied en een aantasting van culturele verworvenheid zou het betekenen. Zeker ook met oog op de culturele ontwikkeling van kinderen zou het een enorm verlies betekenen; de waarde van cultuur, in dit geval het beoefenen van muziek is van grote betekenis voor mensen individueel, draagt bij tot het persoonlijke geluk van mensen maar is tevens één van de pijlers van onze cultuur in bredere zin. De "Parel in het groen" zou met het nemen van een dergelijk besluit een niet onaanzienlijk deel van zijn glans verliezen!
gast

#13

2013-04-29 11:28

Het waarborgen van verantwoord (muziek)onderwijs is een taak van de overheid. Het mantra van de "terugtredende overheid" en "marktwerking" is kortzichtig en achterhaald. Een groepje ZZPers dat in een lokaal in Tiliander muziekles geeft kan de kwaliteit en continuïteit van een instituut als Factorium nooit evenaren!

Gast

#14

2013-04-29 17:51

schandalig dat cultuurminnend oisterwijk dit durft tdma bedenken.
wat met cultuuroverdracht ?

Gast

#15

2013-04-30 15:36

In de vele jaren dat "de Muziekschool" bestaat werden duizenden inwoners in de gelegenheid gesteld een muziekinstrument te leren bespelen.
Een onschatbare meerwaarde voor het welzijn van deze mensen en hun omgeving. Natuurlijk moet deze degelijke opleiding blijven bestaan en niet vervangen worden door ongecontroleerd privé initiatief!

Gast

#16

2013-05-04 14:38

De discussie wat we van algemeen belang vinden en waar we alleen voor betalen als we ook directe gebruiker zijn mag nog eens goed worden gevoerd. Dat een dijk van algemeen belang is, lijkt helder. M.i. is de uitvoering van podiumkunsten dit ook!

Gast

#17

2013-05-09 19:42

waarin moet onze jeugd straks hun hobby en vertier zoeken als ook muziek-opleidingen ook nog eens gaan verdwijnen.??? Hangplekken creeëren.?? kriminaliteit ontwikkelen.??De overheid is wel Héééél erg goed bezig zo. SCHANDALIG.

Gast

#18

2013-05-11 09:38

Protest tegen dit slechte besluit is zeker zinvol.
Muziekonderwijs is essentieel voor de verdere vorming van de toekomstige volwassene.

Gast

#19

2013-05-12 07:13

Ik heb drie kinderen die in Oisterwijk als jaren lang lessen volgen in Tiliander.
Zowel les op instrument als M4U
Het zal een grote teleurstelling voor hun zijn als zij gedwongen worden om hiermee te stoppen. Les elders in bijvoorbeeld Tilburg is geen optie ivm de afstand, tijdinvestering naast school.
Daarom is onze grootste wens dat factorium in oisterwijk blijft

Gast

#20

2013-05-12 23:18

Oisterwijk beschikt over veel RIJK-DOM !

Gast

#21

2013-05-13 07:17

op welzijn mag je nooit inleveren!

Gast

#22

2013-05-13 07:26

dramatisch als de school verdwijnt.

Gast

#23

2013-05-13 17:00

Mijn broer gaat heel graag naar de toneel vereniging .Dit is echt een sociaal gebeuren waar door hij al enkele jaren dit kan doen komt omdat de leiding hem activeert en stimuleert .Waardoor hij steeds beter gaat spelen en zelf initiatieven heeft .hij heeft er altijd veel plezier. Hoop echt dat het kan blijven.Succes

Gast

#24

2013-05-15 12:05

Muziek en Kunst moet door

Gast

#25

2013-05-16 08:26

FACTORIUM OISTERWIJK MAG NIET VERDWIJNEN