Factorium Oisterwijk mag niet verdwijnen

Het College van B & W in Oisterwijk heeft op 2 april haar cultuurvisie 2013-2016 vastgesteld. Helaas kiest het college er in deze plannen voor om de ondersteuning van het huidige aanbod van muziek-, theater- en danseducatie te schrappen.

Dit voornemen heeft op termijn helaas tot gevolg dat Factorium Podiumkunsten in Oisterwijk ophoudt te bestaan. Daarmee verdwijnt er een breed en gedegen cursusaanbod op het terrein van de kunsten. Daarnaast is elke garantie op samenhang in en van kunst- en cultuureducatie verdwenen en vervalt de reeds bestaande professionele ondersteuning aan de harmonie- en fanfareverenigingen in Oisterwijk. Ook verdwijnt een instituut dat de kennis en expertise in huis heeft om bij alle Brede Scholen in de gemeente kunst- en cultuureducatie op professionele wijze vorm te geven.

Het college laat in haar plannen de gemeentelijke taak in het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden in kunst- en cultuur volledig los en laat alle verantwoordelijkheden over aan de markt. Vanaf dat moment gelden de regels van de marktwerking en de zogenaamde concurrentie.

Kwaliteit wordt ondergeschikt aan prijs en het is niet zeker welk aanbod er ligt. Om nog maar niet te spreken over het ontbreken van de noodzakelijke regie van een volwaardig en doorlopend aanbod. Het college gaat er vanuit dat de ‘markt’ hetwel oppakt en zelfs oplost. En dat deze markt ook invulling geeft aan de maatschappelijke behoefte, of zelfs noodzaak, die verder reikt dan enkel en alleen het aanbieden van ‘lessen’.

Jaarlijks krijgen ruim 600 Oisterwijkse kinderen muziek-, dans- of theaterlessen van Factorium Podiumkunsten. Zij zetten de eerste schreden in hun ontwikkeling van kunst- en cultuurbeleving. Buiten het plezier dat ze eraan beleven, krijgen deze ‘grote mensen van de toekomst’ op die manier iets wat van onschatbare waarde is. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun omgeving.

Door het voorstel van het college heeft de huidige en toekomstige generatie Oisterwijkse kinderen beduidend minder ontplooiingskansen op dit gebied. 

Wilt u deze kaalslag voorkomen en wilt u dat Factorium Podiumkunsten blijft? Onderteken dan nu deze petitie!