windturbines-oudenaarde

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie windturbines-oudenaarde.

Gaufre

#1 Hoe groen zijn windturbines?

2012-10-03 15:06

Vanavond (03/10/2012) vergadering in zaal Amigo te Heurne om 19u. Bezwaarschrift indienen voor 19 oktober 2012.
https://www.facebook.com/groups/159683470838131/
http://fibronot.nl/nieuwsartikel277-356/
bmax

#2 Geen hoge windmolens in Heurne ajb

2012-10-06 12:36

Graag op zoek naar een minder bewoonde omgeving voor het zetten van ca. 150m hoge windmolens: minstens 2km van woonkernen voor dergelijke installaties.

Gast

#3

2012-10-08 14:57

Goed idee!
Carly

#4

2012-10-08 18:33

Er zijn plaatsen genoeg waar er niemand last van heeft, ze moeten de juiste plek vinden, want een voordeel mag zeker geen nadeel worden voor andere mensen. Wie daar voor is moet ze maar zelf in zijn tuin plaatsen!!!! de mensen van die regio die daar wonen hebben nooit geweten dat die hoge dingen daar gingen komen, dat is dus ONRECHTVAARDIG !!!!
koekoek

#5 waarom?

2012-10-08 22:51

Waarom toch daar? Onvoorstelbaar dat ze deze prachtige omgeving zouden verminken, nog meer onvoorstelbaar dat ze het zo dicht bij de woonhuizen zouden doen. Hopelijk doet dit iets uit. Succes!
Rudiger Desmet

#6 Teken niet alleen deze petitie, DIEN OOK BEZWAARSCHRIFT in

2012-10-09 00:32

Beste collega's Don Quichotes,

Het is bijzonder fijn te zien dat jullie zo massaal onze petitie ondertekenen, maar het is nog veel belangrijker dat jullie ook massaal een bezwaarschrift indienen. Dit kan een eigen, handgeschreven exemplaar zijn, met persoonlijke argumenten, maar wij hebben ook zelf al een type-bezwaarschrift voor jullie voorbereid dat jullie hier kunnen vinden: http://windturbines-oudenaarde.be/forum/viewtopic.php?f=7&t=28 Print het uit, onderteken het en breng het binnen bij één van de leden van het actiecomité (lijst: zie zelfde link)
Philippe

#7 Re:

2012-10-12 23:15

#4: Carly -

Beste Carly,

Volledig akkoord met jou. Er zijn inderdaad voldoende alternatieven beschikbaar die niemand nadeel berokkenen: de zee, om er maar één te noemen. Zo staan er op de Thorntonbank voor de Belgische kust reeds 54. Ze staan 20 km buiten de kust en zijn met het blote oog niet waarneembaar. De oprichtings- en exploitatiekost is voor de investeerder natuurlijk wel wat hoger en daar wringt precies het schoentje voor die bedrijven... Ze zetten die dingen liever op het vasteland, voor hen is dat stukken goedkoper en de lasten zijn voor de omwonenden. Die dingen horen thuis op zee, of in een groot havengebied waar de natuur sowieso reeds naar de knoppen is.

Dit bericht is verwijderd door de sitebeheerder (Toon details)

2012-10-20 11:35


YESinMyBackyard

#9 YESinMyBackyard

2012-10-24 16:58

Het verwijderen van beide oproepen om de petitie van Ecopower te ondertekenen, toont aan hoe hypocriet "pro-groene-stroom", "anti-windturbines" comitees zijn...
Philippe

#10 Re: YESinMyBackyard

2012-10-24 21:33

#9: YESinMyBackyard - YESinMyBackyard

Hypocrisie...daar weten projectontwikkelaars alles over, me dunkt. Laat ons een kat een kat noemen, inderdaad, dat geldt ook voor u. Een projectontwikkelaar is slechts in één zaak geïnteresseerd: winst, en liefst zo veel mogelijk. Het "groene label" dat windturbines (terecht, maar soms ook onterecht) hebben wordt gretig misbruikt om alle andere argumenten van tafel te vegen. Wie zich verzet tegen windturbines omdat ze schade aan leefomgeving, natuur en landschap aanrichten, wordt meteen een "not in my backyard"-mentaliteit verweten. Of hij wordt verdacht gemaakt als bekrompen tegenstander van groene energie.

De waarheid is iets genuanceerder, mijn beste. U moet - vooraleer met het alleenzaligmakende groene label alle oppositie de mond te willen snoeren - eerst aan de bevolking uitleggen waarom u die gigantische turbines bv. niet op zee opricht. Zou het iets te maken kunnen hebben met hogere investeringskosten en dus lagere winsten voor de projectontwikkelaar? Nochtans zou zo een project op zee veel groener zijn, toch precies datgene wat u nastreeft, niet? Immers, aan zee is er altijd wind, u moet de turbines nooit in "reduced noise mode" zetten, en de fauna en flora in de omgeving varen er wel bij. Welaan dan, daar ligt voor u een ongeziene buitenkans om aan iedereen te laten zien hoezeer u groene energie een warm hart toedraagt.

Terecht, maar soms ook onterecht worden windturbines als "groen" gezien. Waarom terecht hoeft weinig verder betoog. Waarom onterecht blijkbaar wel. Welnu, het is nochtans eenvoudig: het is een kwestie van afwegen van voor- en nadelen voor mens, milieu, landschap, ... Hoe groen is zgn. groene energie? Heeft u zich reeds die vraag gesteld? Als ze gaat ten koste van leefomgeving, landschap en natuur wordt ze dan niet eerder grijsgroen...? Hoe zwaar weegt het argument "groen" nog als we bv. één van de laatste unieke open landschappen in de Noordelijke Vlaamse Ardennen onherroepelijk verminken. Durft u dan nog van groene energie te gewagen?

En tot slot nog dit: in het project Oudenaarde werden - bewust ? - verouderde kaarten gebruikt waarop maar liefst een 60-tal huizen ontbraken. Zo kon worden "aangetoond" dat er weinig of geen hinder zou zijn voor de omwonenden, want die waren er nauwelijks... Op de verplichte lijst in de localisatienota werden verschillende adressen, die meer slagschaduw zullen ondervinden dan de norm toelaat, "vergeten". Hypocrisie...? U zegt het.

YESinMyBackyard

#11 YESinMyBackyard

2012-10-24 23:04

Beste, misschien petitie aanpassen, en stellen dat windturbines in Vlaanderen gewoon niet kunnen.
Of beter: lees eens http://petitie.ecopower.be en de faqs op http://www.greenpeace.org/belgium/nl/wat-doen-we/Hernieuwbare-energie/Faq/ (vooral de vraag of windturbines hinderlijk zijn)

Het is niet mogelijk om onze levenstijl te behouden, en tegen alles te zijn! De N60 maakt ook lawaai. Is er iemand die hem wil afsluiten? Die hoogspanningslijn ontsiert ook! Afbreken?

Ecopower is een cooperatieve, en zeker geen groot kapitaal bedrijf. Tegen 2020 heeft Vlaanderen ongeveer 1000 turbines nodig om aan de europese doelstellingen te voldoen. Alles op zee plaatsen is onbetaalbaar. Elke gemeente zijn 3 turbines moet dus kunnen. Steun dus op www.ecopower.be
Skaldenteam

#12

2013-05-12 11:49

Hoe gaat het inmiddels met de WT in jullie regio?

Vraag vanwege het Skaldenteam, Gent zeehaven.

Wij zijn in volle strijd, op dit moment vooral bezig met duiding geven aan alle politieke mandatarissen,
zoals betrokken schepenen Gent, gouverneur, provincieraadsleden.
We plannen ook Vlaamse regering te contacteren...

We denken dat ons organiseren op Vlaams vlak de enige weg is echt gehoor te krijgen.
Nu wordt elk dossier afgedaan als een lokaal probleem,
maar dat is niet zo. Het is een Vlaams probleem.

Indien interesse, hieronder de link naar onze Facebook group. Graag lid worden!

https://www.facebook.com/groups/302615693199972/