stop de polarisering

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie stop de polarisering.

Dit bericht is verwijderd door de auteur van deze petitie (Toon details)

2011-12-24 17:22


Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2011-12-24 17:47Gast

#3

2011-12-24 17:51

Ik dacht met Isidorusweb te maken te hebben met een betrouwbaar en rechtzinning gezelschap. Nu blijkt dat het gaat om een anti-katholieke en vrijzinnige website.
Een gewaarschuwd man telt voor twee

Dit bericht is verwijderd door de auteur van deze petitie (Toon details)

2011-12-24 19:58


Ram

#5 kerstgedacht? kansloos!

2011-12-24 20:12

Kritische berichten worden verwijderd: er staat discussie en niet, medestanders gezocht. Toch grappig 7 keer getekend, kritische berichten...
Anthony Ruijtenbeek

#6 Re: kerstgedacht? kansloos!

2011-12-24 20:49

#5: Ram - kerstgedacht? kansloos!

Een discussie is iets anders dan een belediging droppen, zonder verder inhoudelijk karakter.


Gast

#7 Arnoud van Hulst

2011-12-24 21:17

Schattige actie van Antony.. Even voor de duidelijkheid, ik ben degene die t laatste artikel heeft geschreven, Frank heeft dit ondersteund. Klachten over de tekst zijn dus niet voor het bordje van Frank, maar voor mij. Alleen daarom is deze actie al de reinste onzin en haatzaaierij.
Anthony Ruijtenbeek

#8 Re: Arnoud van Hulst

2011-12-24 22:23

#7: - Arnoud van Hulst

Dank :P

 

Volgens Frank zélf is hij de initiatiefnemer, én hij was de eerste die de gewraakte koppeling maakte. Verder beweert Frank dat jullie het samen geschreven hebben, terwijl jij beweerd dat je het alleen hebt geschreven.

 

Verder kom ik, i.t.t. jullie met onderbouwing en argumenten en doe ik een oproep om met dit gedrag op te houden en inhoudelijk het debat te voeren. Hoe je dat ook 'spint', het lijkt me onmogelijk omdat als 'haatzaaien' te kwalificeren.

Maar je mag mij best een uitleg geven over jullie exegese van de brief van van der Horst, die tekst was allesbehalve overtuigend.

 

In ieder geval wens ik je een vredige Kerst.

 

Peter van Iperen

#9 Arnoud van Hulst

2011-12-24 22:24

U mag het dan wel geschreven hebben, het is mede ondertekend door Bosman en 2 mede studenten van u.... als we Isidorusweb moeten geloven. Het zijn u en uw collega's die een verband leggen tussen het artikel van Dr. Th. A. M. van der Horst en sexueel misbruik in de kerk. De heer van der Horst rept hierover met geen woord. Het enige wat hij doet is een punt te maken over de scheiding van kerk en staat wat hij mag verwachten van een minister. Aangezien de minister dit nalaat vraagt hij zich af waarom de minister vanuit zijn verantwoordelijkheid als katholiek dan geen conclusies trekt naar aanleiding van het toelaten van 30000 abortus gevallen per jaar. Dit is begrijpelijk gezien zijn voormalige functie in deze. Het is u en uw collega's die daar een verband met misbruikgevallen in de kerk zien en benoemen. Niet Dr. Th. A. M. van der Horst of KN. Wie start nu hier de haat. Het is mij een raadsel waarom u tevens zo cynisch dient te zijn? Zwak. Bent u nu zo vooringenomen omdat het in KN verschijnt of leest u slecht?
Willem van der Meijden

#10 (Zelf)haatkatholicisme

2011-12-24 22:32

Ik vind de actie van Ruijtenbeek voortreffelijk. Het is goed dat eindelijk een normale roomskatholiek het initiatief neemt om enig weerwerk te bieden aan lieden als Eric van den Berg, Frank Bosman, Peter van Zoest ('Roomsmeisje enz. enz.) en Jan Willem Wits. Via de sociale media werpen zij zich op - voortdurend elkaar dekkend en naar elkaar verwijzend - als woordvoerders van het katholicisme, terwijl ze er in feite de bekladders van zijn. Als je weet dat zowel Jan Willem Wits als Peter van Zoest voormalige communicatiemedewerkers van de katholieke kerk zijn, Bosman medewerker van de FKT en Eric van den Berg zijn geld verdient met 'katholieke' websites, dan ga je vanzelf begrijpen waarom het katholieke geloof in Nederland er zo slecht voor staat.

Gast

#11

2011-12-25 00:07

Goed idee!
We geven het zoveel mogelijk door!

Gast

#12

2011-12-25 08:59

Een goed initiatief! Zalig kerstfeest.

Gast

#13

2011-12-25 11:04

Jezus volgen is niet je klakkeloos aanpassen aan de tijdsgeest...
Paulus

#14

2011-12-26 11:47

Ik ben enigszins verbijsterd over wat hier gaande is. Waarom elkaar zo bestrijden? Elkaar zo woordelijk te lijf gaan? Wanneer Eric van den Berg en Frank Bosman op deze manier de Kerk willen dienen, tekenen ze hun eigen vonnis. Is dit in de geest van Christus wat ze doen? Vroeg of laat vallen deze mensen van hun troon. Alleen God weet dit moment. Laten we elkaar dan ook niet zo bestrijden. Gebed voor deze mensen en voor jezelf is de enige weg. Deze petitie heeft dan ook weinig nut. Spreken is zilver, zwijgen is goud....

Bart van der Pluijm

#15 Cordon sanitair

2011-12-26 13:33

Geen enkele gemeenschap kan voortbestaan zonder uitsluitingsmechanismen bij wangedrag. Je hoort erbij of je hoort er niet bij en dat laat je zien door een basale solidariteit. Het optreden van bovenstaande ethiekloze 'bende van vier' is symptoom van een zwak geleide gemeenschap en geen oorzaak, net zoals het kindermisbruik daarvan een symptoom is. Fatsoenlijke katholieken nemen tegenover deze lieden vanzelf een Cordon Sanitaire in acht. Helaas zijn er niet veel fatsoenlijke en goede katholieken meer. Dat is het echte probleem.

Gast

#16 Jay Zomer

2011-12-26 15:23

Het komt mij nogal vreemd over dat een petitie tegen "Polaristatie" reageert op "Heterodoxen, en hier qua reacties alleen maar meer polarisatie opropet. Julliel ijken wel een stelletje gereformeerderen!!

Zalig kerstfeest!

Gast

#17

2011-12-26 16:08

Er zijn heel wat meer heren op te roepen, om het misbruik niet te misbruiken. Allereerst denk ik aan Wilfred Kemp met zijn programma KRuispunt (een programma dat heet te gaan over Kerk en samenleving, maar uitsluitend iets over de Kerk bracht als het negatief was). Wat te denken van Peter Nissen, die alle katholieken gemakshalve tegelijk in een kwaad daglicht stelt, waar enigszins mogelijk door "ze" (de katholieken) allemaal over dezelfde negatieve kam te scheren. En vergeet niet programma's als Éen Vandaag en het NOS-journaal. Deetman waarschuwde om zijn extrapolatie, op basis van de gevonden echte feiten niet te misbruiken: echte feiten 2000 gevallen over 70 jaar; maximaal geschatte totaal 20.000 (op basis van serieus onderzoek de uiterste grens). Een vandaag nog diezelfde avond sprak alleen over 20.000 slachtoffers en vroeg aan de door Een Vandaag opgeroepen kerkhaatster: "zouden het er ook meer kunnen zijn", waarop deze, zonder enig onderzoek of kennis, het tendentieuze antwoord gaf waarvoor ze was uitgenodigd: oh, zeker wel.
Het resultaat van al dit haatzaaien: op vele fora wordt de Kerk uitsluitend betiteld als "pedofielennetwerk" of "criminele organisatie". Er wordt opgeroepen om de Kerk te verbieden, maar ook om geweld te gebruiken bijvoorbeeld met "clusterbommen" etc.
En dat Maxime Verhagen daar ook aan mee doet, is ronduit schadalig, omdat hij inderdaad mede verantwoordelijk is voor 30.000 jaarlijks vermoorde kinderen en vele Palestijnse slachtoffers door zich onvoorwaardelijk achter de Staat Israel te scharen, hoe buitenproportioneel die Staat soms ook reageert.

Gast

#18

2011-12-26 17:51

Er is een ware hetze aan de gang tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Op geenstijl.nl wordt zelfs opgeroepen om de Kerk te verwoesten en heeft vele medestanders als je de reacties erop leest. Om het misbruikschandaal kunnen we niet heen. Het heeft plaatsgevonden. De paus en bisschoppen tonen hun spijt daarover en doen er nu alles aan om het in de toekomst te voorkomen. Behalve deze petitie is het ook zeer goed om voor de Kerk in zijn geheel te bidden om Eénheid binnen de Kerk en de bekering van Nederland. De Heilige Geest verlichte ons allen. Aan polarisatie hebben we niets. Imelda
Vera

#19 Nederigheid

2011-12-27 02:38

Het zou katholieken sieren als er minder hoog van de toren werd geblazen. Je kan nog zo gelijk hebben, maar is dit dan het moment om dat gelijk proberen te krijgen? Wat dient de Liefde het meest? Verhagen roept iets en je bent het er niet mee eens? Wel eens overwogen om het te laten gaan? Je hoeft er toch niets mee? Ik zou willen dat ik zoveel lees op het KN over bewogenheid met slachtoffers van het misbruik, waar bewust niet tegen de daders is opgetreden. Hoe moet het voor hen voelen als ze op deze site kijken? Een warm bad? Of de bevestiging dat de Kerk nog steeds meer bezig is met image dan met mensen die door hun toedoen zijn beschadigd?
Anthony Ruijtenbeek
Gast

#20 Re: Nederigheid

2011-12-27 03:22

#19: Vera - Nederigheid

Ik zal zelf het gesprek met de slachtoffers niet uit de weg gaan, en dat heb ik in het verleden ook nooit gedaan. Maar het misbruikschandaal teistert niet alleen de Kerk, nee, het hele land, in iedere geleding, elke levensbeschouwing, dat is wat Deetman vermoedt, en wat ook in andere landen geconcludeert is. Het misbruikschandaal is zeker niet uniek katholiek.

Ik denk dat het niet alleen verstandig is, maar zelfs nodig om dit onder ogen te zien. Wat nu lijkt te gebeuren is dat de katholieke Kerk als bliksemafleider fungeert. Beuk er flink op in, politici voorop, dan hoeven we er ons verder niet meer druk over te maken. Daar komt dan nog de persoonlijke ambitie van de heren Bosman en van den Berg bij die zoiets pijnlijks voor eigen doeleinden willen gebruiken. Nee, daar pas ik voor.

Als lid van een Kerk die zowel de bruid van Christus is als de hoer van Babylon, een Kerk wiens eerste primaat fout op fout maakte, maar toch tot inkeer kwam, maar waarvan sommige primaten wellicht in de hel zitten volgens Dante, weet ik het verschil tussen gelijk hebben en heilig zijn. Als het zo zou moeten zijn dat iedereen die feilbaar mens is, z'n mond maar moet houden, dan zal de waarheid niet meer (kunnen) klinken. Om een voorbeeld te geven van zo'n redenering; ik ben niet alleen katholiek, maar ook Nederlander; Nederland was in de jaren '70/'80 zo'n beetje de voorloper in de 'pedoseksualiteit-emancipatie'. Hoewel ik het daar helemaal niet mee eens ben, mag ik als Nederlander, die toch van z'n land houdt, m'n stem niet meer laten horen?

Imelda

#21 Re: Re: Nederigheid

2011-12-27 17:28

#20: Anthony Ruijtenbeek - Re: Nederigheid 

 Een vraag aan u: U schrijft dat u lid bent van een Kerk die zowel de bruid van Christus is als de hoer van Babylon. Is dat zo? Want dat laatste heb ik voor het eerst gehoord van iemand van de Pinkstergemeente, een jaar of tien geleden. Die zei zelfs dat de paus de hoer van Babylon zou zijn. Dit heb ik nog nooit eerder gehoord. En u zegt het nu zelf als katholiek. Dit begrijp ik niet helemaal. Ik weet wel dat we een Kerk zijn van zondaars. En Jezus kwam om ons te verlossen van de zonde. Met vr.groet,

Anthony Ruijtenbeek

#22 Re: Re: Re: Nederigheid

2011-12-27 18:27

#21: Imelda - Re: Re: Nederigheid

Het is een uitspraak die in de geschiedenis door een reeks Kerkvaderen en -leraars is gedaan, om aan te geven dat de Kerk waarheid leert, maar inderdaad ook uit zondaars bestaat en er ten onrechte in naam van de Kerk ook een hoop kwaad is geschiedt. Er zijn inderdaad ook bepaalde groepen in het Protestantisme die geloven dat de Kerk die hoer van Babylon is, maar die geloven dan weer niet dat de Kerk waarheid leert en de bruid van Christus is.

 

Imelda

#23 Re: Re: Re: Re: Nederigheid

2011-12-27 19:27

#22: Anthony Ruijtenbeek - Re: Re: Re: Nederigheid 

 Dank u voor uw antwoord. Zo leer ik er weer wat van. Wellicht beroepen sommige groepen in het Protestantisme zich misschien op de Bijbel/Het Woord van God met zo'n uitspraak. Maar die uitspraak is door meerdere Kerkvaderen- en leraars gedaan. In de tijd van de reformatie? Er waren toen ook wantoestanden in onze Kerk, net zoals met het seksueel misbruik in de Kerk decennialang. Misschien moet dit allemaal gebeuren om ons nederig te doen zijn. We worden niet volmaakt. We blijven zondaars. We zitten nog in het octaaf van Kerstmis. Mag ik u nog een Zalig Kerstmis toewensen?

Jules van Rooyen
Gast

#24

2011-12-27 19:38

Prima reactie van Dr. van der Horst. De teloorgang van de Tridentijnse liturgie, hart van de Kerk van altijd, heeft Kerk en samenleving sinds een halve eeuw, in een diepe crisis gestort. Vrucht van een maçonniek Concilie, zijn de gevolgen dramatisch. Zij kunnen niet uitblijven. De misstap van minister Verhagen, een prominente, katholieke CDA politicus is daarvan één van de vele symptomen.

Imelda

#25 Geen vergelijking maar overeenkomst

2011-12-28 14:09

Vreemd stuk van de theologiestudenten en cultuurtheoloog. (zie Isidorusweb.nl) Alleen de kop al: Abortus met seksueel misbruik vergelijken 'respectloos, schandelijk en ontoelaatbaar'. Het is inderdaad zo dat dr. Th. van der Horst dat niet met elkaar vergelijkt. Maar beseffen de heren theologen niet dat én Abortus én Seksueel misbruik beiden een zware zonde zijn, zo niet een doodzonde? Dat leert de Katholieke Kerk toch? En is Abortus niet net als seksueel misbruik respectloos, schandelijk en ontoelaatbaar? En dat al tientallen jaren lang. De getallen liegen er niet om! Ik ben het met de open brief van dr. Th. van er Horst aan Vicepremier Verhagen zeer mee eens. In het CDA kan ik mij al lang niet meer in vinden.