stop de polarisering

De afgelopen jaren hebben we in de Nederlandse Kerkprovincie helaas weer te maken met een toenemende polarisatie. Theoloog Frank Bosman en stichter van Isidorusweb Eric van den Berg. lijken hier een hoofdrol in te spelen.

Ze zijn vóór relativering van bepaalde geloofspunten in de katholieke leer, bijvoorbeeld abortus, het openstellen van het huwelijk voor mensen van een gelijk geslacht, toelating van vrouwen tot het priesterschap en, heel consequent, de relativering van de Opstanding van Christus Zélf.

Dit zijn stuk voor stuk moeilijke gespreksonderwerpen en een gedachtewisseling hierover zou met waardigheid en fijngevoeligheid moeten plaats vinden. De wijze waarop genoemde mensen hun standpunten willen uitdragen, zal de ruimte voor een dergelijk gesprek haast onmogelijk maken. Andersdenkenden, of concreter; katholieken die gewoon de katholieke leer willen volgen, worden door hun beschimpt, bescholden, verdacht gemaakt en hun standpunten worden niet zelden uit verband getrokken. Alles wordt uit de kast getrokken om een inhoudelijk gesprek uit de weg te gaan.

Na het verschijnen van het rapport van de commissie Deetman, dat de katholieke Kerk in Nederland in diepe rouw dompelde, zou men stilte en terughoudendheid verwachten. Helaas gebeurde het omgekeerde. Eerst werd ternauwernood voorkomen dat bovengenoemde mensen het onnoemelijke leed van de slachtoffers breed uitventte via een theatraal mediagebaar, nu is het Katholiek Nieuwsblad aan de beurt, dat al vaker de klappen mocht opvangen.

Daarin verscheen een open brief aan minister Verhagen, geschreven door de bestuursjurist en ethicus Dr. Th. A. M. van der Horst. Als ouderwets katholiek in de goede zin van het woord is voor hem een bisschop geen manager of een directeur, maar een vader. Hij laat zijn hart spreken en zegt wat menig katholiek voelt maar in het mediageweld niet durft te zeggen; ‘als je aan mijn familie komt, dan doet dat pijn’. Hij verwoordt op een heel authentieke wijze de pijn die het judasgebaar van Verhagen bij hem teweeg heeft gebracht en vraagt hem op de man af of Verhagen soms foutloos is? Nooit een steek heeft laten vallen? Terecht wijst hij op een ander thema waar Verhagen en zijn partij zelf ernstig in gebreke is gebleven, of sterker nog, he-le-maal niets aan heeft gedaan; de abortuskwestie en houdt Verhagen zo een spiegel voor.

 

Meteen grepen Bosman en van den Berg de gelegenheid aan om deze eerlijke hartekreet een draai te geven en publiciteit te genereren, over de hoofden van de misbruikslachtoffers en over de hoofden van gekwetste orthodox-gelovende katholieken die onschuldig zijn aan dit misbruik, maar het zo ongeveer wel mede in de schoenen geschoven krijgen. En dat vlak voor Kerst. Van der Horst, een man op leeftijd met een verdienstelijk leven achter zich fungeert als kop van jut. Hem wordt onterecht verweten abortus en seksueel misbruik op één hoop te gooien en Verhagen op te roepen tot aftreden, twee zaken die helemaal niet in de brief zo staan, maar listig zo worden voorgesteld. Als die karikatuur eenmaal gemaakt is, kan van der Horst eenvoudig worden afgeserveerd als een haatkatholiek die de slachtoffers van het misbruik nog een trap na geeft. En passant wordt zo schijnbaar het eigenlijke doel bereikt, het uitzenden van de boodschap dat er zijn ook nog goede katholieken zijn: namelijk zijzelf, Frank Bosman en Erik van den Berg.

 

Dit moet stoppen.

 

Wij ondertekenaars van deze petitie, roepen Frank Bosman en Eric van den Berg op om:

 

- op te houden het misbruikschandaal te gebruiken voor eigen doeleinden.

- de polarisatie te staken.

- op een waardige wijze het debat aan te gaan met mensen die anders denken dan zij.