Meer welzijn: geen besparingen voor CAW Halle-Vilvoorde


Gast

#1

2016-08-06 08:33

Mensen in kwetsbare omstandigheden hebben deze hulp echt nodig!
Karen CAW

#2 Re:

2016-08-06 09:37

#1: -  

 Volledig mee akkoord! Bedankt voor je steun. 


Gast

#3

2016-08-06 15:45

Zelf werkzaam als zorgcoördinator in het onderwijs, dus zeer bewust van de lange wachttijden binnen de zorgverstrekking die zo broodnodig is!

Gast

#4

2016-08-07 18:02

Iedereen moet een kans krijgen in het leven. Daarvoor zijn er natuurlijk budgetten nodig. Hopelijk krijgt deze petitie een gunstige respons.

Gast

#5

2016-08-07 18:31

Ik werk als vrijwilliger in het CAW en zie hoe hard alle medewerkers daar hun best doen om mensen te helpen...
We kunnen onze wereld alleen maar redden door respectvol met onze medemensen om te gaan en hulp te bieden aan wie het nodig heeft!
Karen CAW

#6 Re:

2016-08-08 06:43

#5: -  

 Dankzij inzet van onze vrijwilligers kunnen wij meer mensen helpen. Merci! 


Gast

#7

2016-08-08 07:23

Omdat het belangrijk is dat mensen gehoord en gesteund kunnen worden in een moeilijke periode. Deze dienst is objectief en drempelverlagend. Niet iedereen heeft de financiele mogelijkheden om het advies in te winnen van dure advocaten, psycholen, ....

Gast

#8

2016-08-09 05:57

Opvolging slachtoffers is meer dan nodig.

Gast

#9

2016-08-17 09:43

Ik kom via mijn werk vaak in contact met hulpbehoevende mensen, voor wie beroep doen op een zelfstandige hulpverlener te kostelijk is. Bovendien is de regio Vilvoorde de laatste plaats waar er op eerstelijns hulpverlening moet worden bespaard. In een wereld waar er weinig mogelijkheden zijn tot het bespreken van gedachten, gevoelens, triomfeert de radicale visie van samenhorigheid onder het moto van 'in deze maatschappij wil niemand je horen, ze zijn tegen je, dus ze zijn het niet waard, wij zijn beter, laten we onze wetten kost wat kost verdedigen ... en noem maar op. Kortom maak de hulpverlening toegankelijk voor iedereen. Stel vacatures open opdat er een breder bereik is voor de grote vraag naar een anoniem en luisterend oor.

Gast

#10

2016-08-18 07:33

Omdat dit een zeer dankbaar beroep is voor de mensen dat het nodig hebben. Dit is schitterend dat dit gratis is. De mensen die hier gebruik van maken hebben meestal al moeilijke dingen meegemaakt.

Gast

#11

2016-08-18 18:58

Doordat er steeds bespaard word op de rug van het sociale werk en deze in de zeer moeilijke tijden hard nodig is.

Gast

#12

2016-09-12 13:13

Hoel lang duurt het nog, vooraleer de mensheid zichzelf naar waarde leert te schatten... en men die waarde zal leren in te zien. Echt triestig is dat!