Meer welzijn: geen besparingen voor CAW Halle-Vilvoorde

 

Sinds 2014 behoort zorgregio Tervuren, bestaande uit de gemeenten Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem, tot het CAW Halle-Vilvoorde. Hiervoor werden geen extra middelen gegeven. Om een basisaanbod voor elke inwoner te voorzien, heeft het CAW in haar reserves getast. Deze reserves zijn nu op. Extra structurele middelen zijn nodig om basisaanbod aan te kunnen bieden. Veel deelwerkingen in de verschillende zorgregio’s kampen nu al met wachttijden. Indien er geen extra middelen komen, zullen nog meer mensen nog langer moeten wachten op hulp. 

 

Wie kan het CAW Halle-Vilvoorde steunen door petitie te tekenen? 

Iedereen die vindt dat er meer moet geïnvesteerd worden in welzijn, zeker in Halle-Vilvoorde. Naast CAW-medewerkers ook medewerkers van OCMW, CGG, gemeentebesturen, ... .

Zeker ook mensen die ooit hulp gekregen hebben bij het CAW, die ooit hulp kunnen nodig hebben van het CAW (het kan iedereen overkomen), mensen die vinden dat het CAW belangrijk is voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, en ook mensen die helemaal niets te maken hebben met het CAW maar die vinden dat er meer moet geïnvesteerd worden in welzijn. 

 Wat willen we? 

De noodzakelijke middelen om een basisaanbod in de regio Halle-Vilvoorde te kunnen behouden. 

Petitie gericht aan? 

Vlaamse gemeenschap – Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen. 

Meer info over het CAW Halle-Vilvoorde en de open brieven vind je op www.cawhallevilvoorde.be.