Externe Sociale Diensten S.O.S. Services Sociaux Externes

Bruxelles, juin 2012

A Madame la Ministre Turtelboom


Par la présente, au nom de tous les Services Externes travaillant dans les prisons bruxelloises, nous souhaitons vous faire part de notre mécontentement.

En effet, depuis le 05 mars 2012 nous ne pouvons plus exercer nos missions à la prison de Forest (entretiens psychologiques, sociaux, activités socio-culturelles et de formation).

Cela fait près de 4 mois que la prison de Forest empêche nos activités dans le régime ordinaire.

Nous exigeons de retravailler auprès des détenus et de leurs proches. Bien que nous comprenons la position des agents pénitentiaires et le personnel administratif, nous n'acceptons plus cette situation et nous vous demandons d'agir au plus vite. En effet, nous devons  reprendre notre travail qui permet la réinsertion et, de ce fait, aide à lutter contre la surpopulation.

Ci-joint, vous trouverez les signatures de toutes les personnes concernées et sensibles à notre cause.

 

RENDEZ-NOUS NOTRE TRAVAIL !!!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brussel, juni 2012

Aan Mevrouw de Minister Turtelboom


Namens de verschillende externe diensten die werkzaam zijn in de Brusselse gevangenissen, willen we bij deze onze verontwaardiging uiten.

Sinds 5 maart 2012 - ondertussen bijna 4 maanden! - wordt ons toegang geweigerd tot de gedetineerden uit het gewone regime in de gevangenis van Vorst. Onze taak bestaat uit het begeleiden van gedetineerden en hun naasten en dat willen we dan ook naar behoren kunnen doen!

We hebben alle begrip voor de moeilijke omstandigheden waarmee de bewakers en het administratief personeel te kampen hebben, maar door hun actie komt ons werk ernstig in het gedrang. U dient zo snel mogelijk een einde te maken aan deze situatie!

Reïntegratie bevorderen lijkt misschien futiel, maar is een belangrijke factor in de strijd tegen de overpopulatie in de gevangenissen, iets wat men maar al te vaak over het hoofd ziet!

In bijlage vindt u de handtekeningen van betrokkenen en sympathisanten die onze zaak steunen!

 

WIJ WILLEN WEER AAN HET WERK !!!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brussel, June 2012

To Minister Turtelboom


We're writing to you in the name of all the external services working at the prison of Forest.

Since the 5th of March 2012 - almost 4 months by now! - we are being denied all access to the so called régime ordinaire at the prison of Forest! Our job is to help all people imprisoned, as well as their loved ones, and that is exactly what we are planning to do!

We can empathise with the current difficulties experienced by the guards and the employees of the prison, but their action is putting our job in jeopardy! We demand that you end this situation at once!

Reintegration may seem a futile thing to many people, but is in fact one of the most important tools in the battle against overpopulation in prison.

Included, you will find the names and signatures of people supporting our cause

 

GIVE US BACK OUR WORK !!!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------