Elly luckx moet terug naar 5WEWI1


  1.  Elly luckx is naar 5WEWI2 gekomen zonder inspraak van die klas. 
  2. Elly Luckx is de enige die mocht veranderen van klas. Andere mensen hebben al geprobeerd maar die mochten niet voor een ongespecifieerde reden.
  3. Heel de klas vindt dat Elly een slechte invloed geeft aan de klassfeer en ons werk negatief beïnvloedt.
  4. Met deze petitie en alle handtekeningen van onze klas zouden we graag hebben dat Elly terug naar haar originele klas gaat en alles eerlijk blijft voor iedereen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Egon Lenaerts 5WEWI2 om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...