Een vuist tegen Lyme, regering sluit niet je ogen.

Een vuist tegen de ziekte van Lyme, 

lees onderstaande brief en teken de petitie de ziekte van Lyme (borreliose) 

Deze ziekte wordt nog doodgezwegen door de artsen en regering.

Het word tijd om op te staan en een vuist te maken tegen deze ziekte.

 

 

 

 

OPEN BRIEF AAN DE HEER ROEMER

"Geachte heer Roemer,
Wat was het fijn u te zien bij het evenement lopen voor lyme.
Het is zo belangrijk dat er iemand met uw positie zich in zet voor deze kwetsbare doelgroep.
Dit is ook de reden dat ik mij nu tot u richt.
Graag wil ik u het volgende onder de aandacht brengen:
Onze vriendin, dochter, zus, moeder en tevens lyme patiënte Saar heeft deze vreselijke aandoening en vecht zich iedere keer weer een weg terug.
De laatste keer dat ze zich weer stabiel wist te krijgen was door het toedienen van antibiotica door middel van PICC line. Dit is een directe lijn die in het hart uitkomt. Langzaam aan zagen wij Saar stabieler worden en zelfs het zingen samen met haar dochter weer oppakken.
U kunt onze vreugde hierin vast goed voorstellen.
Deze methode werd ingezet nadat haar andere antibiotica zonder pardoes niet meer te verkrijgen was. Een geluk bij een ongeluk leek het wel.
Tot vandaag.
Eerder al kregen wij bericht dat de behandeling op deze manier misschien niet door kon gaan en zaten wij al met de handen in ons haar hoe nu verder te gaan.
Voordat er een andere oplossing was werd vanmorgen zonder pardoes de infuuspomp afgekoppeld en krijgt Saar nu dus geen antibiotica meer door de PICC line!
Zonder alternatief en zonder oplossing. De spirocheten krijgen zo wederom vrij spel en deze zitten bij Saar o.a in de hersenstam met het grote risico dat deze zich naar het hersenvlies of de overige hersenen verspreiden.
Gevolg hiervan is herxen, aanvallen (lijken op epilepsie) hersenvliesontsteking, IC opnames, verlamming en uiteindelijk het overlijden van Saar.
De kosten die zowel in de portemonnee van de overheid, ziekenfonds en Saar alsook de zware periode die Saar, haar jonge kinderen, ouders en overig netwerk door moeten gaan lijken ons onaanvaardbaar.
Maar wij gewone burgers die netjes onze plichten nakomen weten niet meer waar aan te kloppen en waar de oplossing te vinden is.
Vandaar dat wij ons richten tot u, de politiek en indien nodig de media.
Wij vragen uw hulp of uw doorverwijzing naar diegene die Saar verder kan helpen.
De actie van 'het ziekenhuis' betreft niet alleen Saar maar nog een aantal medelotgenoten.
Graag horen wij van u hoe nu verder en hoe u ons hierin kan helpen."