DE ZWERFKATTEN HEBBEN DRINGEND HULP NODIG IN VLAANDEREN !!

Aan de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn

 

Geachte heer minister,

 

Deze petitie is niet TEGEN iets maar VOOR...en meer bepaald VOOR een betere - meer kordate en door de wetgeving ondersteunde -  aanpak van de zwerfkattenproblematiek !  Veel mensen spreken zelfs over een 'zwerfkattenPROBLEEM'.  Maar er is geen probleem met zwerfkatten, er is een probleem met de mensen die van katten zwerfkatten maken en zo problemen creëren.  En dan vooral heel veel problemen en miserie voor de katten zelf !!!  In de berichtgeving die sinds gisteren circuleert, wordt gesteld dat het aantal dieren in asielen afneemt en dan vooral het aantal katten.  Hiervoor baseert men zich op cijfers van 2014 die een totaal verkeerd beeld geven van de huidige, schrijnende situatie.  Aan deze cijfers wordt dan nog - ten onrechte - de sedert 1/9/2014 gewijzigde wetgeving rond het verhandelen van katten gelinkt waardoor de schijn wordt gewekt als zou deze regelgeving mee aan de basis liggen van het zogenaamde 'dalend aantal katten in asielen'.  De realiteit is echter heel anders en er moeten DRINGEND bijkomende maatregelen genomen worden op legislatief, financieel en logistiek vlak. 

Hoe ziet de toestand er momenteel uit ?  Wel, daar kan een heel dik dossier over geschreven worden en ik som alvast een aantal punten op:

 

- veel particulieren leven de nieuwe regelgeving NIET na: katten en vooral kittens worden niet steriel gemaakt en niet gechipt/geregistreerd wanneer ze worden verhandeld

- steeds meer katten en kittens worden via het internet GRATIS aangeboden, zonder in orde te zijn met voornoemde regelgeving

- vooral particuliere, niet gesubsidieerde opvangen en asielen kunnen de instroom van katten en kittens niet meer aan !  Het is dweilen met de kraan open !

- steeds meer - al dan niet gesubsidieerde asielen - vragen (hoge) 'afstandspremies' wanneer kittens en katten worden binnengebracht waardoor mensen nog méér dieren gaan dumpen !

- sommige dierenartsen gebruiken minderwaardig materiaal om zwerfkatten te steriliseren met afgrijselijke gevolgen ! Velen behandelen zwerfkatten als 'minderwaardige katten' terwijl zij net méér en betere zorg zouden moeten krijgen gezien vele van hen opnieuw op straat worden uitgezet . Ook vroegcastraties worden niet altijd met de nodige kennis en kunde uitgevoerd !

- sommige dierenartsen die werkzaam zijn in een lokaal zwerfkattenbeleid rekenen vrijwel dezelfde tarieven als voor reguliere behandelingen waardoor de desbetreffende steden het budget snel zien slinken en de centen al snel opgebruikt zijn

- nog teveel steden/gemeenten hebben geen diervriendelijk zwerfkattenbeleid

- heel veel particulieren en particuliere opvangen proberen  - met naleving van de regelgeving - zwerfkatten en -kittens op te vangen en er een goede thuis voor te zoeken.  Zij krijgen géén subsidies of andere steun, worden op geen enkele manier 'erkend' of meegeteld in statistieken waardoor de ernst en de omvang van de zwerfkattenproblematiek DANIG ONDERSCHAT wordt !

- veel particulieren die een kat of kitten in huis willen nemen, willen de door het asiel of de opvang gevraagde adoptiebijdrage niet meer betalen !  Zij hebben immers keuze genoeg op facebook en websites waar GRATIS (lees: niet gecastreerde/gesteriliseerde en niet gechipte) katten worden weggegeven.

- ook vele politiediensten worden overspoeld met verloren en gedumpte dieren

- in steeds meer asielen worden katten en vooral kittens direct ingeslapen bij aankomst !

- steeds meer asielen en opvangen nemen enkel nog 'tamme' kittens en katten aan ! 

- veel mensen willen géén moeite doen of geld uitgeven om hun eigen katten steriel te maken !  SENSIBILISERING is nodig alsook bijkomende maatregelen om sterilisatie/castratie van huiskatten aan te moedingen (vb. verlaging BTW-tarief van 21% naar 6 %, financiële premies door steden/gemeenten zoals bvb in Antwerpen wordt gedaan, lokale infosessies over het nut en de noodzaak van sterilisatie/castratie, enz)

- méér controles op het aanbieden van gratis katten en kittens én GAS-boetes voor overtreders van de wetgeving

- méér (financiële) middelen voor steden en gemeenten om een degelijk en diervriendelijk zwerfkattenproject uit te bouwen

- méér controles op dierenwelzijn (en geen controles in de zin van 'de dieren hebben eten, water en een afdak dus alles is ok'...dierenwelzijn is zoveel méér dan dat !!)

- en niet alleen zwerfkatten, ook honden, cavia's, konijnen, hamsters, tamme ratten, gerbils, enz worden massaal gedumpt en ook voor hen zijn bijkomende maatregelen nodig !

- méér inspecteurs met méér bevoegdheden om méér controles uit te voeren en liefst nog een echte dierenpolitie !

- nog teveel mensen doen 'impulsaankopen' als het om dieren gaat !

- ...

 

Bovenstaande lijst is verre van compleet maar biedt een reëler beeld dan hetgeen momenteel in de pers verschijnt ! 

 

Aan de heer minister van Dierenwelzijn wordt gevraagd om DRINGEND ACTIE TE ONDERNEMEN ! 

 

Mijnheer de minister, met alle respect maar het is 5 NA 12 en rescue mensen zowel als de zwerfdieren hebben uw hulp hard nodig !  Wij rekenen op u en bieden onze hulp, ervaring en kennis aan om op een positieve manier een stem te zijn voor de vele zwerfdieren die er geen hebben...

 

 

Met hoogachting,

 

 

 Linda Moreels