Code oranje voor het Sterrebos

CODE ORANJE VOOR HET STERREBOS

UPDATE 17 augustus 2016
Stichting Maatschappij van Weldadigheid is weer begonnen met het kappen in het Sterrebos. Zonder zich verder ook maar iets aan te trekken van de zorgen en verontwaardiging van bijna 3500 mensen.

Op 1 september aanstaande wordt de petitie "Code Oranje voor het Sterrebos" inhoudelijk besproken. Hierbij zullen tenminste het actiecomité van de petitie en de heer Mensink en mevrouw Haarsma aanwezig zijn.

Helaas was het (door de druk bezette agenda van de Maatschappij van Weldadigheid) op geen enkele wijze mogelijk om de petitie eerder officieel aan te bieden. Dit was uiteraard een grote teleurstelling, maar uiteindelijk is het actiecomité van mening geweest dat het inhoudelijk bespreken van de petitie (na lezing door de maatschappij) misschien meer betekenis heeft dan het ritueel overhandigen van het document van meer dan honderd pagina's dik.

Nu stelt het actiecomité echter vast dat de maatschappij gewoon doorgaat met kappen, zonder zich ook maar iets aan te trekken van de oprechte betrokkenheid, zorgen en verontwaardiging van de omgeving. Zij kunnen het niet opbrengen om het gesprek met het actiecomité af te wachten en gaan gewoon onverstoord door met kappen.
Dit wordt als buitengewoon respectloos ervaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 22 juli jl. is de petitie overhandigd aan Dhr. J.J. Mensink. Na de vakantie periode volgt de inhoudelijke discussie over commotie rondom de kap in het Sterrebos en het kappen van bomen in het broedseizoen in het algemeen door de Maatschappij van Weldadigheid. 

Het Sterrebos is één van de oudste bossen in de Gemeente Westerveld en te vinden in Frederiksoord in de provincie Drenthe. Het bos is onderdeel van het cultureel erfgoed van Johannes van den Bosch. Een bos om trots op te zijn en respectvol mee om te gaan. 

Een Sterrebos is een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de uiteinden lopen en die daarmee een ster vormen. Sterrenbossen vormen een element uit de barokke tuinarchitectuur en raakten in de achttiende eeuw in zwang. Ze waren bij uitstek geschikt voor de jacht, omdat vanuit het middelpunt het overstekend wild op alle paden kon worden waargenomen. Een sterrenbos is bij voorkeur aangelegd op een glooiend terrein. Vanuit het midden kon men aan het eind van de lanen de hemel zien

Wat de Stichting Maatschappij van Weldadigheid betreft is het slechts een productiebos waar je geld mee kunt verdienen. 

Bezorgde burgers vinden het schandalig dat juist een Stichting die zichzelf sociaal bewogen noemt en pretendeert authentieke kenmerken in landschap te herstellen, zo respectloos met het Sterrebos omgaat.

In het Sterrebos zijn > 100 loofbomen aangestipt met een oranje kleur! Deze bomen worden na 15 juli 2016 gekapt. De afgelopen maanden zijn al meer dan 100 naaldbomen en douglassparren gekapt. Door deze kap zijn nesten met eieren vernield. 

In het Sterrebos leven dassen, boommarters, groene, grote bonte en zwarte spechten, reeën en boomkikkers. Al deze dieren hebben jongen. Een groot gedeelte van deze dieren staat op de rode lijst en is dus beschermd. Ook de begroeiing onder de bomen is al zwaar beschadigd, hier leven hazelwormen en veel insekten. 

De reden die wordt aangegeven waarom de Stichting Maatschappij van Weldadigheid altijd kapt in het broedseizoen is omdat in de winter de paden worden verreden. Maar de echte reden is dat het kappen in deze periode veel goedkoper is omdat deze bedrijven geen of nauwelijks werk hebben omdat bijvoorbeeld Staatsbosbeheer nu niet kapt en zich daarmee houdt aan de Flora- en Faunawet. De Stichting beroept zich constant op de Gedragscode Bosbeheer, echter deze staat velling van gemengd bos niet toe in het broedseizoen. In het Sterrebos staan hele oude eiken en beuken op de nominatie om gekapt te worden!

We eisen van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid daarom het volgende:

  • Verklaar het Sterrebos tot cultureel erfgoed en natuurgebied
  • Stop helemaal met kappen van (oude monumentale) loofbomen in het Sterrebos
  • Kap uberhaupt geen bomen in het broedseizoen

 

DUS TEKEN DEZE PETITIE OM TE VOORKOMEN DAT ER MEER DAN 100 LOOFBOMEN IN HET UNIEKE STERREBOS WORDEN GEKAPT!
(als u uw naam niet zichtbaar wilt hebben op deze pagina dan klikt u NEE aan bij de vraag: Uw handtekening openbaar maken?' uw naam zal niet worden gepubliceerd op internet)

U kunt ons volgen op de facebookpagina "Ja Natuurlijk Westerveld", daar zullen we de komende weken ook updates geven over deze petitie. Deel deze petitie dus zoveel mogelijk zodat we de Stichting Maatschappij van Weldadigheid op andere gedachten kunnen brengen.

De petitie zal overhandigt worden aan de directeur van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid.

Aanvullende informatie naar aanleiding van de kap in het broedseizoen:

a. Interview RTV Drenthe Radio en publicatie (3 juni 2016) "Bomenkap Sterrebos in Frederiksoord, je beschadigt gewoon nesten"

b. Publicatie Dagblad van het Noorden (deel 1: 4 juni 2016)

c. Publicatie Dagblad van het Noorden (deel 2: 14 juni 2016)

d. Vragen gesteld door Groen Links aan Gedeputeerde Staten (14 juni 2016)

e. Meldpunt Bomenkap Groen Links Drenthe (22 juni 2016)

f. Publicatie RTV Drenthe (28 juni 2016) "Meer verzet tegen bomenkap"

g. Interview RTV Drenthe Radio (29 juni 2016) na 10.10 minuten

Deze petitie sluit 15 juli a.s.

Hieronder de tekst die de Maatschappij van Weldadigheid heeft staan op de borden bij het bos en hoe het bos er nu bij ligt.