Populairste petities van 2019

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

GROEN IN WIJK BEAULIEU ALWEER BEDREIGD DOOR NIEUWE VERKAVELING . LAAT ONS EEN BLOEM EN WAT GROEN!

Beste Machelaars, Diegemnaars en omwonenden, Wij zijn de bewoners van de Beaulieuwijk in Machelen. Onze wijk is nog één van de weinige "GROENE" plekjes met historische waarde die onze gemeente rijk is. Helaas is er opnieuw een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente om rechtover kasteel Beaulieu  een megaproject van 3 appartementsblokken en 1 woning te bouwen. De villa in art-deco rechtover het kasteel zal worden gesloopt. Vele bomen en groen zullen sneuvelen. Gezien de bouwwoede van de laatste j

Gemaakt: 2019-04-12 Statistieken

Behoud Bus 71 Zeist - Nieuwegein

In de nieuwe dienstregeling die vanaf 15 december ingaat wordt bus 71 geschrapt.  Deze bus is de direct verbinding vanuit Zeist naar het UMC,WKZ en USP(de Uithof). In de nieuwe situatie moet men minimaal 1x overstappen om bij deze bestemmingen te komen.  Voor ouderen, mensen die afhankelijk zijn van OV en studenten ontstaat op deze wijze een onwenselijke situatie. Doormidden van deze petitie willen wij de gemeente en U-OV overtuigen lijn 71 weer in de dienstregeling te plaatsen. 

Gemaakt: 2019-12-03 Statistieken

Examenklassen niet naar een ander gebouw

Beste leerlingen/ouders, Zoals de meeste weten wordt het MLA volgend jaar verbouwd en waarschijnlijk moet het grootste deel van de bovenbouw naar een ander gebouw. Dit kan niet! De examenklassen moeten hun schoolcarrière afmaken op de school waar ze begonnen zijn. Het is onacceptabel om 6vwo en 5havo naar een ander gebouw te sturen. De klassen zullen ontzettend moeten wennen en dit kan slechte invloeden hebben op de eindexamens. Ben jij het eens met deze petitie? Laat je stem horen door middel v

Gemaakt: 2019-11-07 Statistieken

Rechtsbijstandverlening moet betaalbaar blijven! De gewone burger is uiteindelijk de pineut hierdoor!

Naar aanleiding van een Arrest van het Hof van 1 mei 2019, heeft het Hof het nodig geacht om ons, de professioneel rechtsbijstandverleners (RBV) grotendeels buiten spel te zetten, maar ook de burgers van Nederland. Het Hof schaft de proceskostenvergoeding grotendeels af voor RBV voor Wet Mulder zaken. Dat betekent dat wij als RBV de kosten niet meer allemaal vergoed krijgen en bijna alle werkzaamheden kosteloos moeten doen. Dat kunnen wij uiteraard helaas niet! Enkel als de gehele beschikking wo

Gemaakt: 2019-05-02 Statistieken

JUF HURIYE MOET BLIJVEN BIJ DE EENDJES!!

Haarlem, 17 oktober 2019 Beste ouders, Deze week heeft juf Huriye te horen gekregen dat ze overgeplaatst zal worden naar een andere peuterspeelzaal. Wij als ouders accepteren dit niet, want wij zijn heel tevreden over haar, ze werkt hier al 17 jaar en vinden dit niet eerlijk. Wij willen dat de nieuwe peuterleidster overgeplaatst wordt naar een andere peuterspeelzaal. Ben jij het hier ook mee eens dan kun je je handtekening en naam onder de brief zetten. Wij gaan alle handtekeningen aan SKOS over

Gemaakt: 2019-10-17 Statistieken

Nee tegen nieuwe recreatiewoningen in natuurgebied

Plan Stuifduinen is een initiatief van bouwgroep Heijmans en camping de Norgerberg met als doel: - Het opheffen van natuurcamping Molenduin met 30 staanplaatsen. - Op het terrein van de camping én de naast gelegen akker worden 30 grote vakantievilla's gebouwd ter waarde van ca. € 600.000,- - De 30 recreatiewoningen worden verkocht aan particulieren.   Werkgroep Molenduinen en meer dan 500 bewoners zijn tegen deze plannen om twee hoofredenen: 1. Bouw van deze vakantievilla’s is in strijd met het

Gemaakt: 2019-07-02 Statistieken

PETITIE: VRIJMARKT KONINGSDAG TERUG OP DE BREE!

Nu de Breestraat gerenoveerd is en er weer mooi uitziet, vinden wij het niet meer dan logisch om de vrijmarkt, die wordt gehouden tijdens Koningsdag, in de toekomst weer plaats te laten vinden op de Breestraat. Bent u het met ons eens? Teken dan deze petitie! Samen brengen we de vrijmarkt weer terug naar de Breestraat!

Gemaakt: 2018-04-28 Statistieken

Stop geluidsoverlast NDSM –(dance)evenementen

De NDSM-werf wordt een steeds boeiender en bloeiender cultureel centrum van Amsterdam Noord. Er vinden prachtige en vernieuwende evenementen plaats. Fantastisch voor de buurt en voor bezoekers. Helaas ondervinden omwonenden bijzonder veel hinder van de toenemende dance-festivals op de werf. De klachten lopen uiteen van irritatie, tot grote stress en gezondheidsproblemen. 12 uur lang (en soms nog langer) dreunende bassen in woningen levert zelfs agressieve reacties op. Ramen en deuren gesloten ho

Gemaakt: 2012-11-15 Statistieken

NEEN tegen het knippen van de Kerkebroekstraat richting het Wingepark

De gemeente Rotselaar heeft besloten om vanaf 1 september 2019 de doorgang op de brug vanuit de Kerkebroekstraat richting het Wingepark te knippen. Dit zou gaan om een proefopstelling maar toch willen we tijdig reageren opdat dit zo snel mogelijk wordt aangepast. De reden die wordt aangehaald is dat er veel sluipverkeer is en dat dit zou leiden tot onveilige situaties voor fietsers. Volgens ons zijn de mensen die deze ingang nemen bestuurders die meestal op het Wingepark zelf moeten zijn, zodat

Gemaakt: 2019-08-30 Statistieken

Inclusie in het regulier basisonderwijs

Wij zijn 7 derdejaarsstudenten van de opleiding professionele bachelor in de orthopedagogie van Karel de Grote hogeschool. Voor het vak ‘maatschappelijke uitdagingen’ onderzoeken wij onze verontwaardiging over de professionele bachelor in de orthopedagogie in het reguliere basisonderwijs. Bij de start van het M-decreet waren we zeer enthousiast dat kinderen met extra zorgnoden de kans kregen om in het regulier onderwijs terecht te komen. Ondanks de veelbelovende woorden van het M-decreet zijn w

Gemaakt: 2019-12-18 Statistieken

NOS / RTL stop de eenzijdige berichtgeving over Israël

Zoals wij de afgelopen weken allemaal gezien hebben was de berichtgeving over Israël door de NOS / RTL nogal eenzijdig. De rellen georganiseerd door Hamas aan de grens met Gaza werden vreedzame demonstraties genoemd.  Het gooien met molotovcocktails het gebruiken van slingshots waarmee stenen dodelijke projectielen worden werd niet genoemd.Het oplaten van de vliegers met brandbommen werd heel kort en heel summier aangekaart Geen beelden van brandende akkers werden uitgezonden. De raket beschieti

Gemaakt: 2018-06-11 Statistieken

Red Jan!

Mij is vernomen dat Jan Kiefte een andere functie wordt toegewezen. Hij zal niet meer bij PW of dienstverlening zijn. Met behulp van deze petitie hopen wij Jan zowel bij PW als bij dienstverlening te behouden.   WE HEBBEN JOU STEUN NODIG TEKEN DAAROM DEZE PETITIE! let op! de bevestegingsmail kan in je spambox komen.

Gemaakt: 2019-04-10 Statistieken

UCLL Campus Sociale School Heverlee solidair met het maatschappelijk middenveld

Als student, docent, oud student, oud docent, sympathisant van de graduaatsopleidingen en bacheloropleidingen sociaal werk en sociale readaptatiewetenschappen van de UCLL campus Sociale School Heverlee kan je hier de open brief van 153 middenveldorganisaties aan de Vlaamse regering van 20 november 2019 mee onderschrijven. Zie ook : http://vuur-werk.vlaanderen/blog/2019/11/20/open-brief/ “Investeer voluit in mensen en in samen-leven Pats! Binnen zes weken al. Dan moeten 130 sociaal-culturele org

Gemaakt: 2019-11-28 Statistieken

Verbetering Aanpak Pieterstuyvesantweg Rotonde/Zebrapad.

Ik ben helemaal klaar met de hard rijdende auto's vanaf het spoor op de spoorstraat naar Pieterstuyvesantweg. Op de rotonde kunnen ze gewoon gas intrappen  en recht door de rotonde over en ze rijden echt hard de gehele straat in het midden zit een Zebrapad. Ook daar houden ze geen rekening mee. Vrijdag 2 augustus is er een dodelijk ongeluk gebeurt, dit moet afgelopen zijn. Ik wil dat de hele weg vernieuwd wordt rotonde moet verbreed worden met drempels doormiddel van een rode rondje voor voorran

Gemaakt: 2019-08-03 Statistieken

Transparante herbestemming voor de Sint-Annakerk met inspraak van de burgers

PETITIE van de vzw SOS Sint – Anna Gent     Het burgerinitiatief SOS Sint - Anna Gent ambieert een waardevolle en duurzame herbestemming voor de Gentse Sint-Annakerk en haar site. Het gebouw is een architecturaal unicum, enig in Europa en zou voor onze stad een extra toeristische trekpleister kunnen betekenen.   Kerken zijn van oudsher plaatsen van ontmoeting (lezingen, dialoog, rituelen, …), rust (mindfulness, yoga, verwondering, ...), stilte (gebed, meditatie, ...) en spiritualiteit (vieringen

Gemaakt: 2019-05-20 Statistieken

Meneer van den Hanenberg moet terug komen!!!

Ik heb vandaag gehoord dat meneer van den Hanenberg (tijdelijk) naar huis is gestuurd door onze rector meneer Tennekes omdat hij een grap maakte waarin hij meneer Tennekes vergeleek met de directeur van "De luizenmoeders". Dit was niet de eerste grap die hij over meneer Tennekes heeft gemaakt maar ik vind dat je tegen een grapje moet kunnen en zeker in een zo’n belangrijke functie als rector van Het Amsterdams Lyceum. Meneer Tennekes was niet zo onder de indruk van deze grappen en heeft hem daar

Gemaakt: 2019-03-20 Statistieken

Buurtcentrum Voordorp

Ja, ik wil ook dat het leegstaande vervallen gebouw, aan de Aartsbisschop Romerostraat 332/338 in het centrum van Voordorp, wordt opgeknapt en een buurtfunctie krijgt met mogelijkheden voor: exposities, yogalessen, telewerken, vergaderen, kookcursussen, jam sessies, een eetcafé, een repair café, ontmoetingen & kaartavonden. Ik vraag de Gemeente Utrecht actie te ondernemen.  

Gemaakt: 2013-10-22 Statistieken

Geen biomassaverbrandingsoven op Pont West in Ronse

Op 15 april 2019 verleende de gemeenteraad van Ronse aan het bedrijf Biosynergy een omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een biomassaverbrandingsoven op Pont West. Ondanks 167 ingediende bezwaren en een ongunstig advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, is het College van burgemeester en schepenen van mening dat het bedrijventerrein Pont West een geschikte locatie is voor een dergelijke installatie. Omdat wij niet kunnen akkoord gaan met de beslissing van de gemeenteraa

Gemaakt: 2019-05-21 Statistieken

IJsvrij Elzendaal College Boxmeer ( 22 jan 2019 )

Het kan morgenochtend tot 5 centimeter sneeuw gaan vallen en er is code geel afgekondigd. Dat kan dus tot gevaarlijke situaties gaan lijden in het verkeer en dus ook als je onderweg bent naar school! Teken allemaal deze petitie als je vind dat het te gevaarlijk is op de weg en dat we daarom morgen ijsvrij moeten krijgen!

Gemaakt: 2019-01-21 Statistieken

Utopia moet weer op tv komen!

Vinden jullie dat Utopia in 2020 gewoon weer op de televisie moet komen? Wie weet, kunnen we met genoeg petities, dit wellicht door laten gaan. 6 jaar lang hebben we kunnen genieten, nu is het allemaal voorbij. Dit willen we toch niet? Laat uw stem horen! Utopia moet blijven! 

Gemaakt: 2019-12-19 Statistieken