Inclusie in het regulier basisonderwijs

INCLUSIEEEE.jpg

Wij zijn 7 derdejaarsstudenten van de opleiding professionele bachelor in de orthopedagogie van Karel de Grote hogeschool. Voor het vak ‘maatschappelijke uitdagingen’ onderzoeken wij onze verontwaardiging over de professionele bachelor in de orthopedagogie in het reguliere basisonderwijs.

Bij de start van het M-decreet waren we zeer enthousiast dat kinderen met extra zorgnoden de kans kregen om in het regulier onderwijs terecht te komen. Ondanks de veelbelovende woorden van het M-decreet zijn we toch teleurgesteld in het resultaat. We zien dat meer en meer kinderen met extra noden in het regulier onderwijs terecht komen, echter zijn er weinig professionele bachelors in de orthopedagogie tewerkgesteld.

Dit verontwaardigd ons, omdat wij opgeleid worden om kinderen met speciale noden te begeleiden. Wanneer wij kijken naar onze opleiding zien we dat er veel studenten stage lopen in het regulier of buitengewoon onderwijs, dit jaar ongeveer 110 studenten. De scholen vinden dit een meerwaarde en ondervinden veel steun maar na het behalen van een diploma is het moeilijk om hierin tewerkgesteld te blijven.

Op papier ziet de nieuwe beleidsnota er veelbelovend uit. Echter hopen we dat het in realiteit waargemaakt wordt. We hopen ook dat jullie breder gaan kijken naar de verschillende opleidingen die het inclusief onderwijs kunnen verbreden.

Hier zouden we graag verandering in brengen. Daarom hebben we een petitie gestart en een open brief geschreven aan de huidige minister van onderwijs, namelijk Ben Weyts.

De brief kan je lezen via onderstaande link. Graag zouden we ook willen vragen om deze petitie te tekenen en mee jullie stem te laten horen.

Yana, Janne, Amber, Charlene, Amber, Zoran, Ines

https://drive.google.com/file/d/1cAGSIqfN17mm24NLKBYpj1yPKfvz6tP2/view 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ines om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...