Nee tegen nieuwe recreatiewoningen in natuurgebied

Inleiding

Zoals u wellicht heeft gehoord zijn er plannen in de maak om onder de naam " Stuifduinen" de camping Molenduin op te heffen en op dit terrein én de naast gelegen akker (van 4,39 hectare) aan de Molenveenweg te bebouwen met 20 luxe recreatiebungalows die in particulier bezit gaan komen.  

Deze petitie is bedoeld om aan te bieden aan de gemeente Noordenveld.

Initiatiefnemers en achtergronden

Heijmans Bouwgroep is, in het verleden, in bezit gekomen van 4,39 hectare grond, waarvan de bestemming natuurgebied is en al sinds jaren wordt gebruikt voor akkerbouw. Camping Norgerberg heeft in 2016 de camping Molenduin gekocht van de gemeente als ruilobject. Zij wilden uitbreiden aan de Noordkant van het huidige terrein en hadden dan een stuk grond nodig om terug te kunnen geven aan de natuur. De eigenaar van dat perceel wilde niet verkopen en dus heeft de Camping Molenduin als ruilobject zijn waarde verloren. Gedurende 18 maanden is er overleg geweest tussen Heijmans, Norgerberg en een groepje ambtenaren van de gemeente Noordenveld. Op basis van dit overleg hebben de drie partijen op 7 mei jongstleden een intentieovereenkomst ondertekend waarin ze uitspreken de (financieel economische) haalbaarheid te gaan onderzoeken. Deze intentieovereenkomst is volgens Heijmans onder andere gebaseerd op een participatietraject met het dorp. Inmiddels blijkt uit reacties van omwonenden dat ze onlangs pas hoorden van deze ontwikkeling via de Norger Courant.

Kortom: geen representatieve participatie.  

Vitale Vakantieparken

Sinds vele jaren worden er in Nederland recreatiewoningen permanent bewoond. Het plan Vitale Vakantieparken beoogd niet-vitale parken een nieuwe toekomst te geven (lees: een proces om tot omzetting naar permanente bewoning te komen) en functionerende vakantieparken verder te laten excelleren! Volgens onderzoeken die de minister heeft laten doen wonen er 55.000 mensen permanent in vakantiewoningen en zijn dit vooral vakantiewoningen die in particulier bezit zijn! In dit artikel van de NOS vindt u meer informatie hierover: https://nos.nl/artikel/2261348-permanente-bewoning-van-vakantieparken-aangepakt.html U kunt ook in dit artikel lezen welke groepen vooral ‘illegaal’  recreatiewoningen permanent bewonen.  

 

Wat zijn onze bezwaren?

Wij zijn bewoners uit Norg en hebben de volgende bezwaren:         

Geen behoefte

Er is geen enkele behoefte aan uitbreiding van het aanbod van recreatiewoningen, uit navraag blijkt dat het aanbod van recreatiewoningen ruimer is dan de vraag. Hier is dus geen meerwaarde te behalen en er is geen behoefte! ·        

Ontwikkeling extra problemen: geen oplossing

De problematiek die in Nederland is ontstaan is dat recreatiewoningen (met name die in particulier bezit) permanent bewoond worden. Ook de Oosterduinen en andere plekken in Norg kennen deze problematiek. Het is dus hoogst waarschijnlijk en niet te voorkomen, dat ook deze nieuw te bouwen recreatiewoningen binnen afzienbare tijd ook permanent bewoond gaan worden. Het is in heel Nederland niet gelukt dit te tegen te gaan en er zijn ook vrijwel geen juridische gronden voor, anders was deze problematiek ook niet ontstaan!

Wij zijn dus van mening dat hier gebouwd gaat worden aan een nieuwe probleem(wijk). Met deze aanleg wordt er geen probleem opgelost: het probleem wordt groter!         

Landschapsvervuiling

Het natuurlijke karakter van dit gebied zou aanzienlijk worden aangetast door bebouwing. In de plannen staat dat het groene karakter behouden moet blijven. Onze visie is dat dit het beste kan gebeuren door het grasland of akkerbouwland te laten blijven (zoals de aangrenzende stukken ten Noorden hiervan), welke een mooie overgang vormen tussen de bebouwing Vijversburg/Ordel en de bossen van de Molenduinen. Deze overgang wordt verstoord door de bouw van nieuwe (recreatie-) woningen.        

Geen meerwaarde

Er bestaat ook geen of nauwelijks meerwaarde voor de middenstand of horeca van Norg. Er gaan 31 staanplaatsen verloren op de camping Molenduinen, waarvoor 20 vakantiewoningen in de plaats komen. Er zijn op deze camping een aantal seizoenplaatsen waar mensen al vele jaren zeer trouw gebruik van maken. 

Natuurbeleving

In het plan “ Stuifduinen” staat extra ruimte voor natuurbeleving, voor onze bestaande gasten en voor de Norgers. Wij wandelen liever in het bos dan tussen nieuwe recreatiewoningen.

 

Hieronder staan foto's van hoe het nu is, wat het plan is en hoe dit er uit gaat zien.

 

foto_bouwland.jpgfoto_schets2.jpgBfoto_bebouwing21.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Albert Nieuwenhuis om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...