Transparante herbestemming voor de Sint-Annakerk met inspraak van de burgers

PETITIE van de vzw SOS Sint – Anna Gent    


Het burgerinitiatief SOS Sint - Anna Gent ambieert een waardevolle en duurzame herbestemming voor de Gentse Sint-Annakerk en haar site. Het gebouw is een architecturaal unicum, enig in Europa en zou voor onze stad een extra toeristische trekpleister kunnen betekenen.  

Kerken zijn van oudsher plaatsen van ontmoeting (lezingen, dialoog, rituelen, …), rust (mindfulness, yoga, verwondering, ...), stilte (gebed, meditatie, ...) en spiritualiteit (vieringen, zen, mystiek, poëzie, symboliek, ...) waaraan grote nood is.  

Kerken zijn van oudsher ook plaatsen van en voor cultuur en ook hier zijn er toekomstmogelijkheden voor Sint-Anna. De akoestiek is uniek en bijzonder geschikt voor orgelmuziek, koorzang, opera of strijkers. Bovendien kan men er de klanken van het beste orgel van Gent genieten.

Het is belangrijk dat de herbestemming van dergelijk gebouw, met een emotioneel-spirituele dimensie, gedragen wordt door de gemeenschap. Daarom zijn onze vijf krachtlijnen, los van enige politieke, religieuze en/of ideologische overtuiging:  

  • Geen verkoop maar behoud als gemeenschapsgoed.
  • Geen harde commerciële herbestemming.
  • Geen immo-project maar een groenzone rond de kerk.
  • De kerk toegankelijk maken voor iedereen.
  • Volledige transparantie van en inspraak in het herbestemmingsdossier, conform de engagementsverklaring genomen door het Gentse college van burgemeester en schepenen van 3 mei 2019.
 

Hiervoor stem ik toe met de registratie van mijn vrijwillig verstrekte gegevens. 

De lijst met alle gegevens wordt voorgelegd aan het stadsbestuur, waardoor vzw SOS Sint-Anna Gent druk kan uitoefenen om als volwaardige gesprekspartner op de gemeenteraad te worden erkend.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik vzw SOS Sint-Anna Gent om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.







Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...