Rechtsbijstandverlening moet betaalbaar blijven! De gewone burger is uiteindelijk de pineut hierdoor!

Naar aanleiding van een Arrest van het Hof van 1 mei 2019, heeft het Hof het nodig geacht om ons, de professioneel rechtsbijstandverleners (RBV) grotendeels buiten spel te zetten, maar ook de burgers van Nederland.

Het Hof schaft de proceskostenvergoeding grotendeels af voor RBV voor Wet Mulder zaken. Dat betekent dat wij als RBV de kosten niet meer allemaal vergoed krijgen en bijna alle werkzaamheden kosteloos moeten doen. Dat kunnen wij uiteraard helaas niet! Enkel als de gehele beschikking wordt vernietigd, wordt er nog overgegaan tot het betalen van  een (zeer lage) proceskostenvergoeding. Er gaat heel veel tijd in een zaak zitten, door voor-onderzoek, opvragen van het dossier, bezwaar, beroep, zitting en hoger beroep en eventuele verweren bij de kantonrechter en bij de advocaat generaal. De schamele €128 euro (waar nog 21% btw vanaf gaat = €100 euro netto minus uren = niet heel erg veel) per zaak is al jaren een lachertje geweest voor ons, maar nu heeft het Hof ons vrijwel geheel buiten spel gezet.

WIJ MOETEN ONZE DEUREN HIERDOOR SLUITEN EN KUNNEN GEEN RECHTSBIJSTAND MEER VERLENEN! DIT KAN NIET DE BEDOELING ZIJN!

Waar draait het nou precies om? De overheid (o.a. CVOM) maakt zoveel fouten met besluitvorming bij Wet Mulder zaken (de kleinere verkeersovertredingen) dat wij als RBV door móeten procederen voor onze klanten, tot aan de kantonrechter en soms zelfs tot aan het Hof. Dit kost heel veel tijd. Deze tijd moet uiteraard vergoed worden. Wij kregen deze vergoeding altijd in de vorm van een vaste proceskostenvergoeding (PKV) zoals is vastgesteld in het Besluit Proceskosten Bestuursrecht (BPB). Iedere handeling staat voor een vast bedrag. Deze PKV voor deze fouten van de overheid wordt nu dus flink geschrapt! Wij krijgen tot 100% minder uitbetaald, terwijl de overheid de fouten in de procedures maakt en blijft maken en wij hiertegen verplicht verder moeten procederen.
 
HOE KROM IS DIT?

Het treft niet enkel ons als RBV, maar ook de burgers van Nederland. Zij moeten voortaan dus zelf hun boetes controleren en zo nodig aanvechten! Wij krijgen immers geen reele vergoeding meer en kunnen niet kosteloos voor heel Nederland alle boetes aanvechten. Burgers worden echter afgewimpeld door het CVOM met standaard afwijzingen van de computer van het CVOM en deze burgers zullen stoppen. BAM, dikke winst voor het CVOM: geen "zeurburgers" meer, geen rechtszaken meer, geen kosten meer. Goed geregeld! Zo goed is dat echter niet, want burgers hebben recht op rechtsbijstandverlening en rechtzekerheid. Dit wordt nu dus beetje bij beetje afgebrokkeld. De CVOM hoeft zich totaal niet meer in te zetten om boetes eerlijk en rechtvaardig af te handelen op deze manier!

STA HIER TEGEN OP EN TEKEN ONZE PETITIE! WIJ ZIJN HET ZAT! VERGOED ONZE UREN EN LAAT ONS ONS WERK DOEN VOOR DE BURGERS VAN NEDERLAND!

Hoogachtend,

Ferdi Eggink
En alle andere rechtsbijstandverleners.

Hierbij het Arrest:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:3197

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Verbo Juridisch Advies toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...