Bring Denderleeuw Kleurt Back

Denderleeuw Kleurt, een multiculureel festival dat dit jaar op 21juni een 10e editie aan haar palmares had mogen voegen, wordt met de dood bedreigd. Sterker nog, ze is door het schepencollege van Denderleeuw reeds geëxecuteerd met als enige rechtvaardiging dat het concept niet beantwoordt aan de intentie van ontwikkelingssamenwerking.

Denderleeuw Kleurt is een evenement dat de inwoners van Denderleeuw samenbrengt, zowel van Vlaamse als van meer exotische kant. Het is, naast een perfect voorbeeld dat mensen met een verschillend cultureel achtergrond in staat zijn om samen te feesten, een voorbeeldproject van integratie. Denderleeuw kleurt zorgde niet alleen voor een onevenaarde sfeer, het gaf aan jong en oud de mogelijkheid om met hun opkomend talent uit te pakken, welke deze ook mocht zijn.


Wij willen niet beweren dat het Vlaamse wereldfeest dat het schepencollege in gedachten heeft, niets waard zou zijn, integendeel. Toch zijn wij van mening dat een multicultureel feest zoals Denderleeuw Kleurt beter past in deze geglobaliseerde samenleving dan 1 cultuur te verheven boven de anderen. Wij zien ook geen enkele reden die het schepencollege belet om het Vlaamse wereldfeest naast, en niet in plaats van, Denderleeuw Kleurt te organiseren.


Om al deze redenen vragen wij jullie om uw steun bij het ondertekenen en verspreiden van deze petitie via allerhande sociale media!


#BringDenderleeuwKleurtBack