Bram van der Vlugt terug als Sinterklaas!

Na de beschamende vertoning van vandaag in Dordrecht kan er ondanks alle goede wil van Hulpklaas no. zoveel maar één zin op de lippen van elke ware Sintliefhebber bestorven liggen: Geef ons onze Sinterklaas terug!

 

Teken de petitie en maak duidelijk van hier tot Madrid dat er zolang hij leeft maar één Sinterklaas is: Bram van der Vlugt.