Bondgenoten voor Burgerkracht

Ik onderschrijf de 10 uitgangspunten voor een Samenleving op Eigen Kracht:

  1. Jeugd en ouders organiseren hun eigen leven & beschikken over de mensen en mogelijkheden om dit te doen
  2. Als professionele hulp wordt betrokken, zijn jeugd en ouders actief vrager, opdrachtgever en co-producent, geen passief ontvanger
  3. in de hulpverlening is eigen kracht uitgangspunt en hulpverleners ondersteunen dit actief
  4. ondersteuning wordt geboden door en in de directe omgeving van een kind en een gezin
  5. de focus ligt op het "gewone opvoeden"
  6. er is blijvende aandacht en een vangnet voor de meest kwetsbaren
  7. er is aandacht voor een aanbod van lichtere vormen van hulp voor jeugd en ouders binnen het huidige gespecialiseerde aanbod
  8. intensieve zorg blijft beschikbaar, op maat, community-based en zo veel mogelijk binnen gezinsverband
  9. professionals hebben ruimte om te doen wat nodig is
  10. hulpverlening is in principe eindig

Voor meer informatie over deze petitie kijk naar: http://prezi.com/lpbwupktw7oe/de-bondgenoten-voor-burgerkracht/

 


Bondgenoten voor Burgerkracht    Neem contact op met de schrijver van de petitie