Bieb Leersum sluiten? NEE!

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in haar bezuinigingsvoorstellen aan de gemeenteraad het voorstel gedaan om de locatie Leersum van regiobibliotheek Z-O-U-T met ingang van 2014 te sluiten.
In de kerntakendiscussie heeft de gemeenteraad aangegeven in elke dorpskern een bibliotheekvoorziening te willen handhaven.

Steunt u dit uitgangspunt? Teken dan deze petitie!

Op dinsdag 6 en woensdag 7 maart worden inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de gelegenheid gesteld om in gesprek te gaan met de gemeenteraad over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Ook hier kunt u uw stem laten horen.