Bezuinigingen Cultuur en Maatschappelijke Voorzieningen P-N

Pijnacker-Nootdorp, april 2013

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp is voornemens keihard te gaan bezuinigen op Cultuur en Maatschappelijke Voorzieningen. Dit treft vele organisaties, zoals de Damastbloem, De Trucker, Symfonisch Blaasorkest Excelsior, St. Jeugdland, Muziekschool Pijnacker, Drumfanfare Haaglanden en vele andere vrijwilligersorganisaties.

Kortweg gezegd worden deze organisaties in 2014 met 50% gekort en in 2015 is het helemaal over.

De meeste organisaties - steunend op vrijwilligers - vrezen de ondergang. Immers het is veel te snel en veel te drastisch. Ja, er moet bezuinigd worden, maar wel graag op een manier dat de vele honderden vrijwilligers het aankunnen en de vele duizenden genieters in onze gemeente kunnen blijven genieten van kunst, cultuur en andere maatschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld 25% in 2014 en in 2015. Dan hebben de verenigingen een uitdaging, maar tijd om zich hierop in te stellen.

Wij vragen de Gemeente derhalve met klem deze nota in deze vorm niet aan te bieden c.q. vrij te geven voor inspraak of dialoog, maar deze conform bovenstaande aan te passen zodat de betrokken organisaties, in het bijzonder binnen het Particulier initiatief, hun bijdrage aan de leefbaarheid binnen onze Gemeente kunnen blijven leveren.

De vele organisaties staan voor hun werk en willen dit voortzetten, zoals sommige verenigingen dit al meer dan 100 jaar doen.

Wij vragen - middels ondertekening van deze petitie - uw steunbetuiging ter ondersteuning van ons overleg met de Gemeenteraad op 15 mei 2013!!!!

 

De organisaties die worden getroffen door de bezuinigingen zijn:

St. Jeugdland, De Trucker, Drumfanfare Haaglanden, Jong Haaglanden, Symfonisch blaasorkest Excelsior, Aspirantenorkest Excelsior, St. de Damastbloem, St. Muziekonderwijs Pijnacker, Harmonie Nootdorp, Vrouwenkoor Cadans, Oratoriumkoor Cantando, Pijnackers Mannenkoor, Vrouwenkoor Souns of Joy, Vocaal Ensemble Pijnacker, Muziekopleiding Excelsior, Hits4Kids, 't Speeltoneel, Knutsulclub Oude Leede, De DoeWat, St. De Poort, St. Nootdorpse Vakantieweek, Scouting Nootdorp, Scouting Pijnacker, Sr. Societeit Nootdorp, Ouderen Societeit Delfgauw, Interkerkelijke Ouderen Scocieteit Ons Honk, Bewonersverenigingen Delfgauw, Hollandsche meesters, Klapwijk, Koningshof, Oude Leede, Friendshipring, Ville Franche, Pijnacker Noord, Pijnackerse watervrienden, Pijnackerse zwem- en poloclub, Speel-o-theek Harlekino, Oranjevereniging Nootdorp, EHBO Vereniging Pijnacker, St. De Verbeelding, Ouderen radio Pijnacker, Radio Excellent, St. Welzijn en zorg Doven zuid Holland, St. Bibliotheek Oostland (deel uitleendiensten), St. Pepijn, St. Jeugd- en jongerenwerk, SWOP (deel activiteitenprogramma)