Bezuinigingen Cultuur en Maatschappelijke Voorzieningen P-N


Gast

#1

2013-04-21 18:05

Aub geen bezuinigingen op de cultuur en maatschappelijke voorzieningen. Dit raakt iedereen in Pijnacker.

Gast

#2

2013-04-21 18:33

Gewoon niet doen! Het maakt meer kapot dan u lief is gemeente!
Monique

#3 bezuinigingen

2013-04-22 07:11

Politiek: DENK GOED NA! Dat er bezuinigd moet worden is duidelijk, maar kijk en overleg met de organisatie's wat haalbaar is.
Niet klakeloos de botte bijl erin, maar in overleg. Vrijwilligers zijn tot veel bereid, maar wel in alle redelijkheid. De samenleving valt of staat met particuliere initiatieven, doe die niet de das om. Dat een buurbqq geen geld meer krijgt van de gemeente kan ik begrijpen, maar andere organisaties zijn te belangrlijk!


Gast

#4

2013-04-23 07:00

Niet doen! Het is geen weggegooid geld. Dit brengt iedereen dichter bij elkaar op alle fronten.

Gast

#5

2013-04-23 09:00

Als je de maatschappelijke voorzieningen om zeep helpt, moet je niet raar staan te kijken dat je het op een andere manier gaat terug betalen. Meer handhavingskosten is het meest waarschijnlijke senario.

Gast

#6

2013-04-23 09:28

hiermee wordt in een klap het hele sociale leven van de ingezetenen teniet gedaan.Heeft men wel aan de gevolgen hiervan gedacht?

Gast

#7

2013-04-23 12:22

mijn gezin en ik zelf genieten altijd met volle teugen van de toneel voorstellingen die het "speeltoneel" en als wij zien hoeveel jongeren hier aan mee werken zou ik het een grof schandaal vinden als deze subsidie voor hen zou stoppen!!!!!!

Gast

#8

2013-04-23 20:07

voor onze dochter is de Harmonie belangrijk

Gast

#9

2013-04-24 07:15

Harmonie Nootdorp mag niet verdwijnen!!!!

Gast

#10

2013-04-24 07:32

een duidelijke verarming van de cultuur en maatschappelijke voorzieningen P-N

Gast

#11 Re:

2013-04-24 07:33


Gast

#12

2013-04-24 10:44

De politiek mag ons niet helemaal in de steek laten. Organisaties die mensen samenbinden zijn van te groot belang voor een gemeente. Cultuur is iets om zuinig op te zijn

Gast

#13

2013-04-24 19:15

Zonder deze subsidie vervalt de knutselclub in Oude Leede en ontmoeten mijn kinderen minder snel anderen uit deze buurt. De ouderen in ons dorp zijn straks ook de dupe van deze bezuiniging waardoor er voor hen ook weinig overblijft om te doen op hun oude dag. Dit geldt vooral voor mensen met een klein budget.

Gast

#14

2013-04-25 20:40

Laat cultuur niet uit de agenda's van iedereen verdwijnen. Denk na voor je iets wegbezuinigd, ws komt het dan nooit meer terug en dat maakt het leven kleurloos en saai!

Gast

#15

2013-04-26 07:15

Een goede gelegenheid de goede en slechte doelen van elkaar te scheiden en op waarde te beoordelen.

Gast

#16

2013-04-27 08:01

goed initiatief!

Gast

#17

2013-04-27 13:48

Laten we cultuur koesteren, het is iets om trots op te zijn, en a.u.b. niet weg bezuinigen!

Gast

#18

2013-04-28 18:47

Om hoeveel geld gaat het nou helemaal? Ik denk aan de uitdrukking "penny wise, pound foulish", waarbij deze subsidies de pennies zijn. Er valt ongetwijfeld op andere vlakken makkelijker en minder pijnlijk te bezuinigen. Zoiets fantastisch als bijvoorbeeld Jeugdland mag niet verloren gaan, en verdient sowieso waarderingssubsidie.

Gast

#19

2013-04-28 21:16

Onze Koor Cantando geeft mooie concerten,straks in het jubeljaar 2015 de Mathaus passion nog nooit uitgevoerd in Pijnacker,
het is al de broekriem aanhalen,en roeien met de riemen.

Gast

#20

2013-05-01 06:55

Dat er gesneden moet worden in subsidies is noodzakelijk. Snoeien is één ding maar kappen is wel heel drastisch.

Gast

#21

2013-05-02 20:50

Triest!!! de Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in 2012 wel 73.476,84 aan feestjes uitgegeven op het gemeentekantoor, in 2011 was dat 71.220,67 wat gaat er in 2013 weer uitgegeven worden. Tip: geen feestjes meer dan kan dat geld gebruikt worden voor Cultuur en Maatschappelijke Voorzieningen P-N

Gast

#22

2013-05-03 09:52

Voor mijn gedachte zijn deze maatregelen niet te verkroppen, hetgeen waarop de Gemeente Pijnacker-Nootdorp nu willen bezuinigen is datgeen wat het dorp nog een beetje bij elkaar houdt, volgens mij nog een van de laatste projecten waar de gemeente zich nog financieel sterk voor maakt. Deze instanties zijn enkel overeind te houden met heel veel vrijwilligers (saamhorigheid) en een "beetje geld" van de Gemeente (eigenlijk geld door de inwoners bijeen gebracht) waarmee de ionwoners van Pijnacker-Nootdorp datgene kunnen bewerkstelligen wat eigenlijk gewoongoed zou moeten zijn.
Laat de gemeente eerst eens beginnen met de afspraak om dit jaar eens geen onnodige & risicovolle projecten (waarbij na succes een prachtige naam aan zou komen te hangen) op te starten zodat de Gemeente achteraf niet in een niet bestaande pot met geld hoeven te graaien.
Indien ze deze afspraak na zouden komen en stel dat er dit jaar binnen de gemeente 10 % minder geblunderd zou worden dan zou er op voorhand alvast geld uit deze niet bestaande pot gepakt kunnen worden zodat de subsidies ongewijzigd kunnen blijven.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp luister a.u.b. naar uw inwoners, u merkt en ziet dat heel veel van uw burgers dit een onacceptabel plan vinden.
Het kan toch niet zijn dat al deze mooie instanties omvallen omdat U dat "beetje" geld niet wilt vrijmaken.
Laat ook al deze vrijwilligers niet in de kou staan, dit zijn toch de meest zeldzame mensen waardoor de Gemeente een sociaal karakter blijft behouden.
Besef dat U er voor de burgers bent, en dat deze burgers heel veel geld betalen zo dat u uw plannen kunt uitvoeren.


Ron Klomp

Gast

#23

2013-05-05 13:59

Deze drastische bezuiniging op cultuur en maatschapplijke voorzieningen betekent kiezen voor een verarming van de samenleving. Dat is iets wat ieder weldenkend mens toch niet wil.

Gast

#24

2013-05-09 06:13

Gemeente, We begrijpen dat we de broeksriem moeten aanhalen in deze tijden, maar u moet ons er niet aan ophangen. We zijn allen creatief en inventief, luister naar ons en ga in gesprek, dan komen er gegarandeerd andere oplossingen.

Gast

#25

2013-05-10 06:35

Als dit het voorbeeld gaat worden voor Nederland, dan ziet de toekomst er helemaal somber uit. Zonder subsidies is het onderhouden van cultuur onmogelijk!