Behoud zwembad voor Glanerbrug

De gemeente Enschede is voornemens zwembad de Brug te sluiten zonder dat er zekerheid is of en wanneer er een nieuw zwembad beschikbaar is IN Glanerbrug. 

Teken nu voor behoud van een zwembad IN Glanerbrug. 

Teken tegen de sluiting van zwembad de Brug voor er een nieuw zwembad Is gerealiseerd.