Populairste petities van 2018 - België

  • Land: België
  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Meer parking op Sint-Jozef Brugge

Beste inwoners van Sint-Jozef zijn jullie het ook beu om iedere dag een parking te zoeken het is hier elke dag het zelfde liedje wat betreft het parkeren in de straten van  Sint-Jozef Dagelijks zie je mensen parkeren op het gras, trottoir of soms staan de wagens half geparkeerd op het fietspad wat het gevaarlijk maakt voor de fietsers Dus beste mensen vraag ik jullie medewerking door deze petitie te ondertekenen zodat we die in alle eerlijkheid kunnen voorleggen aan het stadsbestuur 

Gemaakt: 2018-03-05 Statistieken

Windturbinepark Stekene en Moerbeke Waas

Ik ben voorstander van hernieuwbare energie, maar verzet mij tegen de inplanting van windturbines vlakbij erkende natuurreservaten, in bosgebied en op minder dan 350 van woningen. Ik ben van mening dat de invoering van hernieuwbare energie niet ten koste mag gaan van de natuur en van de levenskwaliteit en de veiligheid van de omwonenden. Industriële windturbines horen niet thuis in onze landelijke en bosrijke omgeving Door het ondertekenen van deze petitie teken ik bezwaar aan tegen de aanvraag

Gemaakt: 2018-02-18 Statistieken

Nieuw zorgstelsel is een ramp, besparingen treffen de bevolking!!!

Genoeg valse waarheden  Met dank aan de Vlaamse Regering!! Sinds de Vlaanse staatshervorming zijn de situaties in de zorgsector erbarmelijk Besparingen eisen hun tol voor zieken, gehandicapten en ouderen. Zieken worden niet dagelijks gewassen, wonden niet verschoond, medicatie niet op tijd gegeven en lakens niet meer verschoond.  Zieken of pas geopereerden moeten op harde brancards  naar andere klinieken om een scan te nemen daar toestellen werden gehalveerd. Spoeddienst in Blankenberge met 1

Gemaakt: 2018-08-08 Statistieken

NOS / RTL stop de eenzijdige berichtgeving over Israël

Zoals wij de afgelopen weken allemaal gezien hebben was de berichtgeving over Israël door de NOS / RTL nogal eenzijdig. De rellen georganiseerd door Hamas aan de grens met Gaza werden vreedzame demonstraties genoemd.  Het gooien met molotovcocktails het gebruiken van slingshots waarmee stenen dodelijke projectielen worden werd niet genoemd.Het oplaten van de vliegers met brandbommen werd heel kort en heel summier aangekaart Geen beelden van brandende akkers werden uitgezonden. De raket beschieti

Gemaakt: 2018-06-11 Statistieken

Stad Bilzen moet bij statiegeldalliantie!

PET-flessen en blikjes maken een belangrijk deel uit van ons afval en van het zwerfaval. Het onderzoeksbureau CE Delft becijferde dat de invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes van 70% tot 90% afname van hun aandeel in zwerfafval kan betekenen. De Statiegeldalliantie wil helpen met de invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes. Momenteel zijn 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven aangesloten. 29 Limburgse gemeenten sloten al aan. 

Gemaakt: 2018-03-08 Statistieken

Houd wijk Rietschoorvelden leefbaar

De wijk Rietschoorvelden (Merksem) wordt momenteel bedreigd door verschillende plannen die voorliggen voor de heraanleg van de Antwerpse Ring in het kader van de Oosterweelverbinding. Ik verklaar hierbij dat ik volgende plannen NIET ondersteun: Een verbreding van de Ring van 4 naar 7 stroken naar de kant van de woonwijk toe waardoor de afstand tussen de snelweg en de gevels van de huizen herleid wordt van de huidige maximum 95 meter naar maximum 60 meter. Het verdwijnen van de huidige groene zo

Gemaakt: 2018-05-01 Statistieken

Stop legaal ruïneren van (ex)partner door narcist.

Wanneer je in Nederland eigenaar bent van een huisdier,en dit huisdier mishandelt ben je strafbaar. Wanneer je in Nederland partner bent van een narcist/psychopaat en je na vaak jarenlang mishandeld,misbruikt,gemanipuleerd,geïsoleerd te zijn,je onttrekkken wilt aan de controle van deze narcist/psychopaat,is het mogelijk dat,alhoewel je al compleet kapot bent,je legaal nog verder geruïneerd wordt. De narcist heeft nl.allang gezorgd dat hij/zij ingedekt is,en gaat zijn/best doen controle te krijge

Gemaakt: 2017-10-13 Statistieken

Kies voor het preventief behoud van de oesterdam als Kitespot. Door het invoeren van een aantal basis regels.

Kies voor het preventief behoud van de Oesterdam als Kitespot!!. Door het invoeren van een aantal basis regels.En het plaatsen van een bord om mensen te informeren over de mogelijke gevaren. Door de ligging van de spot zijn er bij sommige windrichtingen en bij hoogtij enkele zaken die in acht moeten genomen worden. Bijvoorbeeld Oplaten en landen van je kite is niet veilig bij Hoogtij.Gezien de verkeerssituatie en verkeersregels is er geen enkele manier dit legaal en veilig te doen. Bij aflandige

Gemaakt: 2018-07-30 Statistieken

Stop prik banden stroom banden enz!!! Na het zien van RamBam!!!!

Er wordt geopperd dat stroombanden, prikhalsbanden e.d. alleen door deskundige hondentrainers gebruikt mogen worden. Iemand is pas deskundig te noemen wanneer hij/zij een gedegen kennis heeft van hondengedrag en leertheorieën. Iemand die kennis heeft van hondengedrag en leertheorieën weet dat er effectievere manieren zijn dan deze aversiemiddelen. Stroombanden, prikbanden en andere aversiemiddelen zorgen voor angst en stress, zij veroorzaken naast psychische schade ook voor gezondheidsproblemen.

Gemaakt: 2018-01-18 Statistieken

Rapportering van bouwvergunningen

Minister Schauvliege heeft de omgevingsvergunning en het omgevingsloket geïntroduceerd. Een goede zaak die een vereenvoudiging van de documentenstroom met zich meebrengt. Maar … met deze introductie is ook de rapportering van de bouwvergunningen stilgevallen. Sinds enkele maanden rapporteert FOD Economie/Statbel onvolledige (enkel voor Brussel en Wallonië) of momenteel zelfs geen enkele statistiek meer aangaande de afgeleverde bouwvergunningen. Hierdoor ontbreekt het de bouwsector aan een offici

Gemaakt: 2018-06-13 Statistieken