Populairste petities van 2016 - België

  • Land: België
  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Wij willen Benny Terug!!

Wij willen onze camping directeur van de Kompas Camping te Nieuwpoort terug! Hij heeft erg veel bereikt op de camping, hij geeft om zijn kampeerders en medewerkers. Hij heeft een groot hart voor de kinderen op de camping. Hij zorgt voor leuke activiteiten, voor dansavonden en eetfestijnen. Hij is de beste en meest bereikbare directeur die we in jaren gehad hebben. En dan wordt ie ontslagen omdat het hoofdkantoor een andere visie heeft? Ze zouden beter wat meer rekening houden met de noden van hu

Gemaakt: 2016-03-25 Statistieken

terugbetaling nutramigenLGG

Nutramigen LGG en vergelijkbare voedingen voor baby's met koemelkallergie wordt door het riziv niet vergoed. Met deze petitie hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat deze wel (gedeeltelijk) zullen worden terugbetaald. Voor wie niet de tijd of zin heeft onderstaande uitleg volledig te lezen : het komt erop neer dat de éne dieetvoeding wel, en de andere niet terugbetaald wordt. Dit specifiek type voeding kost een gezin gemiddeld zo'n 180 euro per maand. ("gewone" babyvoeding kost zo'n 60 euro per maan

Gemaakt: 2013-07-29 Statistieken

steun onze belgische boeren

het Algemeen Boerensyndicaat stelt vragen bij de zeer lage aankoopprijzen die momenteel zouden gehanteerd worden in de leveringscontracten van zuivel aan de grootdistributie. “Blijkbaar worden er ter gelegenheid van de heropende prijsbesprekingen voor leveringscontracten aan de grootdistributie zeer lage aankoopprijzen voorgesteld door de aankopers-onderhandelaars van de grootdistributeurs. Prijzen die zouden gelden voor de volgende periode van mei tot november 2016”, zo stelt ABS-voorzitter Hen

Gemaakt: 2016-04-06 Statistieken

Smurfendag

Meneer vandendriessche, ook bekend als studiemeester en poortwachter, heeft een droom om in het 3e trimester een smurfendag te organiseren! Hij droomt hier letterlijk al jaren van en wij willen hem zijn droom waarmaken! Op smurfendag moeten alle leerlingen verkleed zijn in smurfen, de leerkrachten (+begeleiders) als gargamel en meneer Vandendriessche als de enige Grote Smurf! Vergeet zeker geen like te vergeten! www.facebook.com/vandendriessche.lyceum !

Gemaakt: 2016-03-03 Statistieken

Armeense vereniging Arordi steunt familie Ter-Ohanyan

Beste,   Familie Ter-Ohanyan, die op woensdag 19/01/2016 opgepakt en opgesloten werd in het gesloten centrum van Brugge, was lid van Armeense vereniging 'Arordi'. De moeder van de familie, Hermine, is de leerkracht Armeens van onze vereniging. Elke zaterdag zette ze zich vrijwillig in om de armeense kinderen de armeense taal te leren. Deze lessen waren zeer belangrijk voor al deze kinderen, omdat we geloven dat elk kind die zijn/haar moedertaal goed kent, sterker staat in elke samenleving. Om de

Gemaakt: 2016-01-29 Statistieken

SAMEN KUNNEN WE HET!

  Welkom bij Samen kunnen we Het! Een initiatief van een groep mensen die hun stem willen laten horen tegenover de ongefundeerde negatieve geluiden inzake de opvang van vluchtelingen die Europa en Nederland bereiken. Wij willen kabinet en Tweede Kamer een steun in de rug geven om door te gaan met het respecteren en naleven van onze (Grond-)wet en de internationale verdragen. Wij roepen u op ons pleidooi te ondersteunen met uw handtekening. Ondergetekenden willen hun stem laten horen tegenover d

Gemaakt: 2015-12-02 Statistieken

Stop met schieten op Herten in Zandvoort

Het Zandvoort College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, dat de Herten die zich binnen de bebouwde kom van Zandvoort bevinden, meteen mogen worden doodgeschoten. De bedoeling is om van een kudde er twee herten uit te kiezen en deze als afschrik methode voor de rest, nooit meer naar deze plek te laten komen.  Verhoog de hekken en  repareer openingen, zodat zij niet uit hun gebied kunnen komen. Maar werk niet omgekeerd. Begin vanaf de bron. Aanrijdingen in het dorp zijn ons niet bekend

Gemaakt: 2015-03-13 Statistieken

POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR

Platform Bezorgde Dienders www.bezorgdedienders.nl bezorgdedienders@gmail.com     P E T I T I E   "NO MAN LEFT BEHIND"   AAN:De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de 2e Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA  Den Haag   Januari 2017   Geachte leden van de commissie, Het is de veelzeggende titel van een film waarmee wij ons tot u wenden, om uw aandacht te vragen voor het ouderenbeleid ten aanzien van de uitvoerende politieambtenaren. Ook de diender van 65 jaar oud zal zijn

Gemaakt: 2016-12-02 Statistieken

Wij willen een meet&greet met K3 in Gent!

Gemaakt: 2016-08-20 Statistieken

Gezamenlijke klacht tegen het examen van KL10 Bolo

Iedereen ondertekenen die niet akkoord is met het examen van KL10. Gebruik jullie HoGent e-mail adres. 

Gemaakt: 2016-06-27 Statistieken

Politici moeten ook werken tot 67!

Onze politici denken er gemakkelijk van onder te muizen de wet is gelijl voor iedereen ze zullen werken tot 67 ! Zoals iedereeen en dit achteraf aan een normaal pensioen en niet zo een belachelijk hoog pensioen !! 

Gemaakt: 2016-04-29 Statistieken

Ik voel me als homo of biseksuele man gediscrimineerd.

STEUN ÓÓK ONS INITIATIEF OM MINSTENS 40.000 HANDTEKENINGEN TE VERZAMELEN Je kunt ook onze website of onze Facebookpagina 'liken' en ons Twitteraccount volgen voor nóg meer info én om deze online petitie te tekenen. We houden je hierover op de hoogte. Lees hieronder verder waaróm we deze petitie zijn gestart, en wat ons doel hiervan is. Ondermeer Nederland en België bieden aan homo- en biseksuele mannen en vrouwen een veilige thuishaven. Was het in de jaren '70 en '80 nog een hele uitdaging om

Gemaakt: 2016-04-19 Statistieken

Meer nood aan mantelzorgondersteuning!

Deze petitie is van belang voor het indienen van verzoekschrift op burgerinitiatief bij de Tweede Kamer van Volksvertegenwoordigers. Voorstel luidt als volgt: Het oprichten van een nieuwe organisatie over heel Vlaanderen ter ondersteuning van mantelzorgers (=mensen die zorgen voor familielid, vriend, kennis met fysieke of psychische gezondheidsproblemen). Steunpunten als deze zijn nodig om mantelzorgers ook als cliënten te ondersteunen op financieel, sociaal, emotioneel vlak en op vlak van veran

Gemaakt: 2016-03-06 Statistieken

slagen en verwondingen.

In 2008 ben ik slachtoffer geweest van slagen en verwondingen. sindsdien ben ik invalied door het verlies van het zicht van mijn rechteroog, en ook mijn gezicht is verbrijzeld geweest doordat ik ook in coma ben geraakt en een deel  van mijn hersenen niet goed meer functioneren en talloze plastiche operaties heb moeten ondergaan die mij duizenden euro's hebben gekost. Mijn dader heeft hem sinds insolvent verklaard dat hij mij niet zou moeten uitbetalen. sinds vandaag heb ik nog niets ontvangen va

Gemaakt: 2016-01-31 Statistieken

Meer aandacht voor endometriose: ondersteun vrouwen en betrokkenen voor verbinding met de maatschappij

Meer aandacht voor endometriose Ondersteun vrouwen en betrokkenen voor verbinding met de maatschappij   Aan de Minister van Volksgezondheid Wij, endovrouwen - vrouwen met endometriose, vragen om aandacht en begrip vanuit de overheid. Endometriose is een gynaecologische en chronische aandoening, die een behoorlijke impact heeft op het functioneren. 1 op de 10 vrouwen in Nederland lijdt aan endometriose. Dit aantal is slechts een optelsom na diagnose en is hoogstwaarschijnlijk in de werkelijkheid

Gemaakt: 2015-02-09 Statistieken

Leg Vakbondsacties Aan Banden

            Welkom aan alle kandidaat ondertekenaar's. Staken is een recht , het is democratisch en het staat in de grondwet maaaaaaar.......... Het gebruik van het stakingswapen dient proportioneel te zijn , m.a.w. Een gans land immobiliseren , millioenen aan economische schade veroorzaken, en daardoor de werkwilligen beletten hun activiteiten en werkzaamheden aan te vangen is misdadig.  Niemand kan ontkennen dat vakbondsmilitanten tijdens vakbondsakties , zonder schroom , zich te buiten gaan

Gemaakt: 2014-07-01 Statistieken

stop het centrum voor gelijke kansen .

petitie tegen het misbruiken van kinderfeesten voor politieke doeleinden!  petitie tegen het opzetten van kinderen tegen elkaar in deze zaak !  kinderen houden van zwarte piet ! ook zwarte en kinderen uit andere culturen ! wat deze volwassenen nu doen is tweedracht en haat zaaien .

Gemaakt: 2016-11-15 Statistieken

Geef Lot zijn plaats terug in de Fusie

Beste mensen, waarom deze petitie? Als inwoner van de gemeente geboren en getogen in Lot denk ik dat ik recht heb om mijn ongenoeg te delen met andere mensen. onze gemeente was ooit rijk, eigen water voorziening en goede gemeente diensten en prachtige school en alles gratis, eigen zwembad, een goed wegennet zelfs een waterzuivering en toen was "groen" er nog niet . Ik ben zeker dat ik nog dingen vergeet. We hebben veel van onze goed gemeent te danken aan oud minster van staat Van Elslande. Nog e

Gemaakt: 2016-02-25 Statistieken

Handen Af Van onze Kermissen

Talrijke kermissen en evenementen worden bedreigd met het verdwijnen of het verplaatsen naar onmenswaardige locaties door hebzucht of winstbejaag ......... het moet maar eens gedaan zijn Des Nombreuse Foires Et Evenements Sont Menacés De Disparition ! ou De Deplacement dans des Endroit Indignes, Par la Cupiditer ou pour leur Profit ! Cela doit Cesser

Gemaakt: 2013-04-29 Statistieken

SOS Aardenburgseweg!

Het Brugse Ommeland moet een plek zijn waar men naar trekt voor de natuur en de rust die deze met zich meebrengt. Geen zone die gedomineerd wordt door recreatieve drukte. De Brugse politiek wordt geacht de laatste “groene gordel” rond Brugge te beschermen, samen met de fauna en flora die daar huist. Dit in plaats van deze te vernietigen! Ruimtelijke ordening geeft opdracht spaarzaam om te gaan met wat ons rest aan groen. Het is tijd de natuur in onze Brugse rand te vrijwaren tegen projecten die

Gemaakt: 2016-12-23 Statistieken