Leg Vakbondsacties Aan Banden

 

 

 

 

 

 

Welkom aan alle kandidaat ondertekenaar's.

Staken is een recht , het is democratisch en het staat in de grondwet

maaaaaaar..........

Het gebruik van het stakingswapen dient proportioneel te zijn , m.a.w.

Een gans land immobiliseren , millioenen aan economische schade

veroorzaken, en daardoor de werkwilligen beletten hun activiteiten en werkzaamheden aan te vangen

is misdadig.  Niemand kan ontkennen dat vakbondsmilitanten tijdens vakbondsakties , zonder schroom ,

zich te buiten gaan aan baldadigheden , vernielingen , en zelfs gijzelingen. En dat allemaal ONGESTRAFT

onder het beschermende  mantel van de "rode , groene , of blauwe hesjes en petjes "

Er is slechts één antwoord op deze "ONGENAAKBAARHEID" en "STRAFFELOOSHEID" en dat is ;

de vakbonden moeten een  "RECHTSPERSOONLIJKHEID" worden aangemeten.

Wij eisen als dusdanig een grondige aanpassing van de wet waardoor de vakbonden een statuut krijgen

zoals elke vennootschap , met dezelfde verplichtingen zo als elke vennootschap onder Belgisch recht.

Er moet een eind worden gemaakt aan de zinloze-geldverslindende financieële toelagen die de vakbonden

jaarlijks ontvangen , het is geld van de belastingsbetaler ,het zijn ook centen van de mensen die met de

vakbonden niets te maken willen hebben.

Daarom beste mensen  , help ons , steun ons , en onderteken deze petitie .

We weten allemaal dat in Belgie de vakbonden een belangrijke zuil vormen in het politieke landschap want

vele politici komen uit een vakbondsnest en worden doelgericht gestuurd om in het politieke landschap de

beschermheer/vrouw te worden van hun kleur. Maar messchien brengt de toekomst daar verandering in

want er bestaat nu ook een politieke partij die GEEN vakbonds zuil heeft ter ondersteuning.

 

                                            Bezorg de vakbonden RECHTSPERSOONLIJKHEID