Aannameprocedure-Stichtse-Vrije-School-Zeist

Aan Directie en Bestuur van de Stichtse Vrije School te Zeist.

Terwijl (bijna) alle kinderen van de basisscholen in de regio de uitslag ontvingen van de loting voor toelating op de verschillende middelbare scholen, werden twee leerlingen van onze school overdonderd met een zeer onpersoonlijk en ongefundeerd bericht van afwijzing.

Beide afwijzingen van deze zeer gemotiveerde leerlingen waren op gronden die reeds maanden daaraan voorafgaand bij de Stichtse bekend waren, zonder nieuwe gunstige toetsuitslagen en meningen van leerkrachten en derden serieus genomen te hebben.

Deze gang van zaken is uitermate schadelijk voor:

  • de kinderen individueel enerzijds omdat een vanzelfsprekend vervolg binnen het Vrije School onderwijs geblokkeerd is en anderzijds omdat hen de gelegenheid ontnomen is mee te loten in de eerste ronde voor een school van tweede voorkeur.
  • de betroffen ouders, welke elk zeer zorgvuldig deze procedure gevolgd hebben
  • het vertrouwen van de andere ouders van de Vrije School Driebergen in de veronderstelde ‘vanzelfsprekende’ doorloop van hun keuze voor het Vrije School onderwijs voor hun kinderen in aansluiting op het basisonderwijs
  • de docenten en staf van de Vrije School Driebergen, wier vertrouwen in goede samenwerking met de Stichtse Vrije School ernstig is beschaamd en waarin het vertrouwen van ouders in hun adviezen door uw toedoen onder druk staat
  • de Stichtse Vrije School, welke zich getoond heeft een onbetrouwbare partner te zijn, waarbinnen klaarblijkelijk omgangsvormen heersen, welke wij als ouders nu juist niet wensen en verwachten binnen de antroposofische grondslag en wereldbeeld

Aangezien willekeurig welke klachtenprocedure, zoals via de Commissie Gelijke Behandeling, danwel via de Onderwijs Inspectie, te laat tot conclusies zal leiden om voor deze jongelui een tijdige oplossing te bieden, dringen wij er dringend bij u op aan uw besluit te heroverwegen en hen alsnog de kans te bieden in uw midden opgenomen te worden en hun schoolopleiding voort te laten zetten binnen de setting waarbinnen beide gefloreerd hebben: die van het Vrije School Onderwijs, tesamen met hun vriendjes van de Vrije School Driebergen...

Petitie van en getekend door ouders van de Vrije School Driebergen.


A.R. Giltaij, MD MBA & M. Bonthuis    Neem contact op met de schrijver van de petitie