hondenlos

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Hulp gevraagd bij de aanleg van de haag om het hondenrenveld. Doe je mee?

2020-12-03 20:18:03

Het is zover, we kunnen gaan aanplanten in Elisabeth Groen! 

We willen graag hondenbezitters betrekken bij aanleg en beheer van dit terrein. Doe je mee? Meld je aan! In december en januari zijn er dagen dat er meegeholpen kan worden met aanplanten van de heggen rondom en enkele bomen op het hondenrenveld.

Aanmelden kan op https://www.elisabethgroen.nl/aanmelden/ 

Hieronder zie je de werktekening van het hondenrenveld. Onder en rechts worden meidoornhagen geplant, boven en links komen vlechthagen.Hondenrenveld-1536x860.jpg

We starten op 12 december 2020 en zullen dan steeds een zaterdagochtend (9-12 uur) of een woensdagmiddag (13-16 uur) over het hele Elisabeth Groen terrein gaan aanplanten, onder begeleiding van onze groenaannemer Sight Landscaping.  Hieronder hebben we enkele spelregels:

 • Er kunnen zich in totaal maximaal 20 personen per dagdeel aanmelden vanwege Corona maatregelen.
 • Als het dagdeel vol is krijg je bericht en hopelijk kun je dan een volgende keer wel mee doen. We hebben veel vrijwilligers en willen graag iedereen aan bod laten komen, dus graag niet voor alle dagen aanmelden. Houdt de website en facebook in de gaten voor de meest recente informatie.
 • Uiterlijk 4 dagen van tevoren doorgeven op https://www.elisabethgroen.nl/aanmelden/  zodat wij het juiste aantal kunnen doorgeven aan Sight.
 • Als je specifiek mee wilt helpen voor het hondenrenveld, kruis dat vakje ook aan.
 • We werken in groepjes van 2, er is begeleiding van Sight aanwezig
 • Neem een mondkapje mee, liefst eigen werkhandschoenen maar we hebben er ook op voorraad. We zorgen ook voor voldoende handgel.
 • We starten met koffie en uitleg, tussendoor zal er ook nog een koffiepauze zijn.

 

 


Monica Mulder

Nieuw hondenlosloopveld!

2020-11-29 16:26:29

Beste hondenbezitters en belangstellenden,

Enige jaren geleden hebben we met elkaar op de barricade gestaan om het losloopgebied langs de Heiligenbergerbeek weer terug te krijgen. Ondertussen genieten we al weer jaren van mooie wandelingen langs de beek.

Op het voormalige ziekenhuis terrein ontstaat Elisabeth Groen, een park voor en door bewoners. Stichting Elisabeth Groen bestaat uit omwonenden die zich in samenwerking met de gemeente vrijwillig inzetten voor de aanleg en 10 jaar beheer van dit terrein. Hierbij betrekken zij zoveel mogelijk gebruikers.

Op het terrein is de aannemer momenteel bezig met de aanleg van een groot hondenspeelveld. Het veld wordt afgescheiden door een vlechthaag en een meidoornhaag, die we met zoveel mogelijk hondenbezitters willen aanplanten. 

Binnenkort volgt meer informatie en een oproep om mee te helpen, via dit kanaal en de site:

 https://www.elisabethgroen.nl/honden/   

Graag tot ziens in ons mooie beekdal,

Stichting Elisabeth Groen en de werkgroep hondenlos


Monica Mulder

Weg met troep en hondenpoep!

2016-03-21 16:48:04

Wij, hondenbezitters, zijn het hele jaar buiten! Maar wij zijn niet de enige; ook de scouting, voetballende jeugd, skaters, spelende kinderen, wandelaars enz. maken het hele jaar gebruik van het park. Het aantal afvalbakken met poepzakjes is enorm uitgebreid. Help mee om het park schoon te houden en ruim troep en poep op! Dan gaan we samen een mooie, ontspannen lente en zomer tegemoet!

Geniet van ons mooie stadspark!


Monica Mulder

praat mee over de hondenspeelplaats op het oude Elisabeth terrein

2015-05-13 09:28:01

Beste ondertekenaars,

 

 

Op het voormalig Elisabeth ziekenhuisterrein komt een heel nieuw stadspark. Het inrichting-en-beheerplan voor dat park is in 2013 gemaakt in unieke samenwerking van ambtenaren en bijna 100 bewoners. Nu is het tijd om de lijnen verder in te kleuren. De stichting Elisabeth Groen nodigt op 19 mei graag alle stadsgenoten uit, die zich betrokken voelen bij een groen Elisabeth.

 

De technische tekening  voor de inrichting van het park (het zgn. Bestek) wordt op dit moment gemaakt. In het plan zijn enkele ‘witte vlekken’ opgenomen, gebieden die in de loop der jaren met inbreng van bewoners vorm zullen krijgen.

Op 19 mei zullen we het hebben over:

De “nutstuinen”: hoe wordt straks in het park voedsel verbouwd? Komen er bomen en struiken om van te eten, of toch een moestuin? Wie bouwt er mee aan een eetbare oase?
Het geplande hondenlosloopgebied: hoe richten we dat in? Welke spelaanleidingen zijn leuk voor viervoeters? Waar moeten we verder mee rekening houden?
Het blote-voeten-pad: een route door het gebied, bestaande uit  verschillende texturen en sensaties voor de mens die graag op blote voet leeft. Wie doet of denkt graag mee?
De oriëntatietafel en de toegangspoort: wordt het mozaïek, hout, rustiek of elegant?
De bijeenkomst is op 19 mei vanaf 19.30 uur (inloop 19.00) in de Van Voorthuysenschool, Heiligenbergerweg 185 (naast kinderboerderij de Vosheuvel).

 

Meer informatie over het toekomstige park is te vinden op de website www.elisabethgroen.nl.

 

Wij horen graag op hoeveel mensen we kunnen rekenen 19 mei, en in welke van de bovengenoemde onderdelen u geïnteresseerd bent. Opgeven kan via st.elisabethgroen@gmail.com.

 

Verhinderd op 19 mei, maar wel graag bij een vervolgbijeenkomst aanwezig zijn? Stuur ook dan een mail naar bovenstaand adres.

 


Hopelijk tot de 19e!

Paul, Wil, Lia en Margriet

 

 

Stichting Elsabeth Groen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Inrichting en Beheerplan voor een groene inrichting van het ziekenhuisterrein Elisabeth. Wij bestaan uit enthousiaste vrijwilligers. Interesse? check www.elisabethgroen.nl

 

 

 

 

 


Monica Mulder

Donderdag 30 april vindt de aanleg van de haag plaats! Wie helpt mee?

2015-04-22 21:10:25

Beste mensen,

 

De datum voor het aanplanten van de haag (ervan uitgaande dat de raad akkoord gaat met het voorstel) is geworden: donderdag 30 april 2015 en zal starten om 9.00 uur.

Over alle andere details zullen wij u informeren op 27 april a.s.

 

Vriendelijk verzoek om z.s.m. aan mij door te geven of u kunt en wilt helpen met het planten van de haag. Dit in verband met voorbereidingen die getroffen moeten worden.

 

 

Bij voorbaat dank!

 Aanmelden: parkrandenbroek@amersfoort.nl

Met vriendelijke groeten,

 

Bas Kemper

Park Randenbroek

 


Monica Mulder

Het gaat zo goed als zeker door!!! Wie komt helpen op 29 of 30 april???

2015-04-20 20:17:53
Beste hondenbezitter of sympatisant,

Dankzij de goede samenwerking met de gemeente ligt er een mooi plan om de ecologische zone te beschermen en het hondenlosloopgebied van de Bisschopsweg tot aan de A28 weer in ere te herstellen.

Op 28 april besluit de gemeenteraad of dit plan doorgaat....... Aangezien er tijdens de ronde weinig kritische vragen gesteld zijn gaat het om een hamerstuk.

We willen zo snel mogelijk overgaan tot het aanplanten van de meidoornhaag en vragen om julllie hulp!

Graag vernemen we voor 24 april aanstaande wie hieraan wil mee werken en in de gelegenheid is om op de 29e of de 30e april aanstaande ons te helpen.

Reageren kan op: parkrandenbroek@amersfoort.nl

Vele handen maken licht werk, dus zegt het voort!

Nadere informatie over tijdtip en locatie horen de belangstellenden 27 april a.s.  

Hopelijk tot volgende week woensdag of donderdag en veel loswandelplezier!
De hondenwerkgroep

 


 

 

 


Monica Mulder

Laatst stand van zaken!

2015-02-15 18:12:50

Van hondentoilet naar een losloopwandelgebied  

 

In januari en februari hebben we een paar gesprekken gehad en een wandeling gemaakt in het Randenbroekgebied met de projectgroep en de klankbordgroep. We durven het bijna niet hardop te zeggen, maar het lijkt er op dat een losloopwandelgebied een echte mogelijkheid is.   

 

Losloopgebied 

Er ligt een conceptplan waarin onze honden langs de Heiligenbergerbeek los kunnen lopen, vanaf de Bisschopsweg tot aan de A28. Een ander losloopgebied blijft de helft van het grasveld naast de skeelerbaan, maar nu aan de kant van het van Zwollaantje. 

 

Aanlijngebied 

In de rest van het gebied, zoals het ‘oude’ park en de zijwegen naar de beek, is er een  aanlijnplicht. Dat geldt straks ook voor het van Zwollaantje. Vanwege de soms gevaarlijke situaties met de fietsers op het fietspad. Het hondentoilet gaat weg, het hek wordt hergebruikt op het losloopveld er naast.  

 

Geen honden 

Op de plekken waar kinderen en andere parkgebruikers recreëren, zoals de grasvelden, speeltuin en speelweiden, zijn onze honden niet welkom. Ook niet aangelijnd. Daar houden we ook rekening met stadsbewoners zonder hond. 

 

Bescherming ecologie in het losloopgebied 

Als de gemeenteraad akkoord gaat komt er, langs het westelijk deel van de beek, een rand met heesters en struiken, vanaf de Gasthuislaan tot aan de vistrap. Zodat onze honden niet in hun enthousiasme langs de waterkant de broedende vogels en andere bijzondere lokale dieren storen. Zoals de ijsvogel, de ringslang en de blauwe libellen (beekjuffers). Op drie plaatsen blijft de waterkant struikvrij en kunnen onze honden via een hondvriendelijke waterspeelplek het water in.  

 

Help je mee? 

Voor de natuur is het juist goed als de grond schraal is. Hondenpoep is mest en werkt verschraling tegen. We vragen jullie om de poep op te ruimen, de gemeente zorgt voor  voldoende afvalbakken met een goed werkend zakjessysteem.  

We roepen nu al alle hondenbezitters op om straks een dag in hun agenda te blokken. Als de gemeenteraad medio maart akkoord gaat, organiseren we dagen om met z’n allen de struiken planten. We maken er een gezellige dag van met eten en drinken.  Met ieders hulp en dat van de gemeente blijven we zo binnen het budget. Help je mee? 

 


Monica Mulder

update overleg met de gemeente

2014-11-05 18:03:25

 

 

 

 

 

Deze uitdaging gaan we aan. Doe jij ook mee?

Goed nieuws! We gaan drie oplossingsvarianten uitwerken voor het losloopwandelgebied in Park Randenbroek. Dat doen we samen met een paar mensen uit Klankbordgroep Beheer Park Randenbroek en de projectgroep Park Randenbroek. Wethouder Tigelaar vraagt ons daarbij rekening te houden met twee randvoorwaarden:

*In elke variant is het effect op de ecologie uitgewerkt.

*Elke variant mag tussen € 5.000 tot maximaal € 10.000 kosten.

Deze drie varianten worden dan aan de Gemeenteraad voorgelegd.

 

Deze uitdaging gaan we aan. Doe jij ook mee? Laten we oplossingen creëren die passen bij hoe we tot nu toe actie hebben gevoerd: Samen op een ludieke en respectvolle manier een goede oplossing vinden. En daar kunnen we nu aan toevoegen: die goedkoop en simpel zijn.

 

Omdat het gesprek over het losloopbeleid even leek te verschuiven naar een puur financiële discussie, zijn we blij met deze uitkomst. We hoorden eerder bedragen als €75.000,- om park Randenbroek aan te passen en voor projectbegeleiding, en een ‘kapitaalvernietiging’ van €10.000,- vanwege het hek rond het hondentoilet. Dit lijkt ons reëler, ook al is het nog steeds een flinke uitdaging.

 

De eerste afspraak wordt nu gepland. We houden je op de hoogte

Actiegroep honden los Randenbroek

Goed idee? Mail het ons op momulder@hotmail.com

 


Monica Mulder

Er is een kleine stap gemaakt!

2014-09-19 15:33:46

 

Donderdagavond 17 september jl. is in een positieve en constructieve sfeer over het losloopbeleid in park Randenbroek gesproken. We voelden ons gehoord en het gemeenschappelijke gevoel was dat de huidige situatie in ieder geval niet werkt. Nu wordt uitgezocht of het mogelijk is om gezamenlijk een oplossing voor een losloopwandelgebied te vinden. Laten we nog niet te vroeg juichen, want veel is afhankelijk van de financiën en de bereidheid van de raad om het plan aan te passen. Naast ons waren Wethouder Tigelaar, projectgroepleden van het project Park Randenbroek en de Klankbordgroep Beheer Park Randenbroek e.o. aanwezig.

 Monica Mulder, Gonnie Leguijt, Heleen Sauer, Saskia Dijkstra

 


Monica Mulder

Protestwandeling gaat niet door!

2014-07-17 21:18:20

Na overleg hebben we toch besloten om de protestwandeling  niet door te laten gaan!

We vinden het op dit moment niet gepast om ons standpunt op ludieke wijze duidelijk te maken.

Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van de vliegtuigramp.

We verplaatsen de actie naar september, we hebben dan tevens een overleg met de gemeente.

Verdere informatie over datum en tijdstip volgen nog.

Alvast bedankt voor alle enthousiaste reacties op het hek, op Facebook en in de gesprekken. De gemeente zorgt er in ieder geval voor dat we vaker met elkaar in gesprek gaan!

Blijf ons volgen op www.facebook.com/hondenlos en natuurlijk via de petitie.


Monica MulderDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

!-- Large modal -->