Zorg over de (jeugd-ggz) Zorg

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Afsluiten petitie

2014-02-24 11:00:06

Het wetsvoorstel Jeugdwet is op 18 februari ook door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is de Jeugdwet een feit. 

We hebben de afgelopen periode er alles aan gedaan om de politiek te weerhouden van de overheveling van de gezondheidszorg voor kinderen met psychische problematiek uit de zorgverzekering naar de gemeentes. Het is goed dat we ons hebben laten horen. Het is heel jammer dat er misschien wel naar ons geluisterd is maar toch anders is beslist.

 

De fase van verzet tegen het wetsvoorstel is voorbij. De petitie is gesloten op een stand van 96.209 ondertekeningen.

We gaan nu een andere fase in. We moeten er nu het beste van zien te maken, namelijk het vinden van de wegen binnen het nieuwe stelsel waarlangs we de jeugdgeestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ) het beste kunnen vormgeven. 

 

We willen iedereen die op welke wijze dan ook de petitie heeft gesteund van harte bedanken. 

We hebben hartverwarmend veel medewerking en steun gekregen. 

We ervaren dat als heel waardevol, ook al hebben we daarmee niet weten te voorkomen dat de jeugd-GGZ overgeheveld wordt naar de gemeente.

 

Een uitvoeriger versie van dit bericht is te vinden op Artsennet in deze link.

 


Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn, Inge van Balkom, Robert Vermeiren, Arga Paternotte, Egbert Reijn

Meer dan 94.000!

2014-02-10 10:03:08

Iedereen hartelijk dank voor de massale steun.

Morgen worden de handtekeningen aangeboden aan de Eerste Kamer. Iedereen is welkom om aanwezig te zijn en nogmaals hun zorg over het verlies van het recht op verzekerde psychische gezondheidszorg voor kinderen te tonen. Dinsdag 11 februari om 13 uur zal de petitie jeugdggz aangeboden worden aan de leden van de vaste kamercommissie VWS van de Eerste Kamer. Dit zal zijn op het Binnenhof, voor de ingang van het Eerste Kamergebouw onder de colonnade.

 


Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn, Inge van Balkom, Robert Vermeiren, Arga Paternotte, Egbert Reijn

Meer dan 90.000 handtekeningen

2014-01-29 23:02:19
Iedereen bedankt. De petitie is een groot succes. We gaan nog door!
Ook in de Eerste Kamer bestaat veel twijfel over de nieuwe Jeugdwet.

Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn, Inge van Balkom, Robert Vermeiren, Arga Paternotte, Egbert Reijn

bijna 67000

2013-12-13 21:38:11

Nog even en we zijn weer de meest getekende petitie. !

De deskundigenbijeenkomst in de eerste kamer geeft een beetje hoop, dat de eerste kamer deze wet niet zonder meer zal laten passeren.


Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn, Inge van Balkom, Robert Vermeiren, Arga Paternotte, Egbert Reijn

Peiling voor medewerkers jeugdggz

2013-12-02 21:09:32

Op https://www.surveymonkey.com/s/DWJCXCB een peiling of veel medewerkers overwegen de jeugdggz te verlaten als de transitie doorgaat. Invullen kost 20 seconden.


Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn, Inge van Balkom, Robert Vermeiren, Arga Paternotte, Egbert Reijn

60.000!!!!

2013-11-18 18:46:04

60.000 keer bedankt voor ieder die de petitie heeft getekend. We blijven proberen deze steun om te zetten in druk op de politiek. Er is nog steeds kans dat dat lukt, dus blijf dit verspreiden via email twitter, facebook etc.

 

 

.


Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn, Inge van Balkom, Robert Vermeiren, Arga Paternotte, Egbert Reijn

bijna 60.000

2013-11-15 10:24:22

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer en deze heeft recent besloten tot een uitgebreide behandeling van de nieuwe Jeugdwet met een hoorzitting en een plenaire behandeling van de Jeugdwet in het voorjaar van 2014. De eerste contacten met de Eerste Kamer zijn prettig verlopen en men staat open voor onze zorgen. Maar het tegenhouden van een wet in de Eerste Kamer is vrij uitzonderlijk.

We hebben nu wel meer tijd om de  Eerste Kamer te informeren, van vragen te voorzien en nog meer de publieke opinie te mobiliseren.

 

Verder is er nu een  internetconsultatie over het uitvoeringsbesluit van de Jeugdwet . Dat is dus niet de jeugwet zelf en dit gaat ook niet over de eerste kamer.

 

Vraag diegenen die nog niet tekenden alsnog de petitie te tekenen. Verspreid je oproepen ook via: www.facebook.com/petitiejeugdggz

Verspreid het op school.

 

 


Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn, Inge van Balkom, Robert Vermeiren, Arga Paternotte, Egbert Reijn

Petitie gaat door!

2013-10-26 19:58:35

De nieuwe Jeugdwet is , zoals we al vreesden, door de Tweede Kamer aangenomen. Uit de vragen die door Kamerleden werden gesteld bleek opnieuw dat de consequenties voor de jeugd-ggz en voor de kinderpsychiatrie niet voldoende worden overzien.

De petitie gaat nog steeds door! Binnenkort komt de wet in de Eerste Kamer. Een krachtig signaal dat we het er niet mee eens zijn is nog steeds heel belangrijk! Leg het opnieuw uit aan je familie, je vrienden en je buren, vraag ze om ook te tekenen om de jeugd-ggz en de kinderpsychiatrie binnen de zorgverzekeringswet te houden.

Verspreid je oproepen om te tekenen ook via: www.facebook.com/petitiejeugdggz


Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn, Inge van Balkom, Robert Vermeiren, Arga Paternotte, Egbert Reijn

55.000

2013-10-13 19:59:11

55.000 !! iedereen bedankt. petitie is aangeboden, maar loopt door. Stemming deze week 2de kamer. Eerste kamer in november? Elke handtekening is belangrijk.


Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn, Inge van Balkom, Robert Vermeiren, Arga Paternotte, Egbert Reijn

50.000 !!! Aanbieden petitie. Email sturen aan kamerleden.

2013-10-06 12:23:43

Iedereen van harte bedankt voor dit geweldige resultaat. De petitie zal 9 oktober worden aangeboden in de Tweede Kamer in het bijzijn van voorzitters van een aantal grote organisaties. Zie http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/commissieoverzicht.jsp?COMM=VWS  De petitie sluit hiermee nog NIET! Want als de wet wordt aangenomen is de Eerste Kamer er nog.

Stuur een email naar een kamerlid naar keuze om te zeggen dat (en waarom) je je zorgen maakt over de voorgenomen overheveling van de jeugd-GGZ Emailadressen vind je hier. Woordvoerders en fractievoorzitter krijgen waarschijnlijk al veel mails, dus wellicht een ander iemand kiezen? http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/index.jsp?wt.srch=1&wt.mc_id=adwords&adid=24891264363&campaign=Kamerleden&vorm=search&adgroup=Kamerleden&keyword=tweede%20kamer%20leden

Verspreid je oproepen om de petitie te tekenen en om kamerleden een email te sturen ook via: www.facebook.com/petitiejeugdggz

 


Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn, Inge van Balkom, Robert Vermeiren, Arga Paternotte, Egbert ReijnDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.