Meer recht dan tucht

Meer recht dan tucht / Mededelingen / Stand van zaken / Opmerkingen


Gast

#1

2022-03-21 18:41

Graag zou ik een a priori ontvankelijkheid willen laten toetsen, om de maligne klagers te excluderen. Er zijn nu eenmaal beroepsklagers die telkens weer een nieuw slachtoffer kunnen kiezen, die door de mangel gaat. Ik heb zo iemand in de praktijk gehad. Al 10 jaar weg, maar heeft een berichtje bezorgd dat ze een potentiële verjaringstermijn van een nog niet ingediende klacht wil voorkomen. Punt. Staat zelf professioneel mensen bij die klachten willen indienen. Zo iemand zou geen gebruik moeten kunnen maken van het klachtrecht

Gast

#2

2022-03-21 21:11

Geachte dr. Oosterhoff, beste Menno.
Geweldige actie, ik onderschrijf uw analyse van het probleem. Het lijkt mij te vallen in een bredere context van vingertje wijzen, negatieve kritiek op (vermeende) tekortkomingen in kennis en/of vaardigheden die ik regelmatig tegenkom als co-assistent tijdens de opleiding.
Misschien is leeft dit onderwerp ook meer bij jongere artsen in opleiding. Deze lopen immers relatief meer risico op het maken van een fout. Of zijn er althans meer bewust van.
Misschien is dit een route die meer en ook toekomstige steun zou brengen? Wellicht is een samenwerking met het platform
"De Jonge Dokter" hierin een goede mogelijkheid.
Dank voor uw initiatief.


Gast

#3

2022-03-22 09:02

Beste Menno, Hulde en dank voor je inzet. Ik weet niet of er onderzoek is gedaan naar het volgende maar misschien zou het ook helpen om te proberen aan te tonen hoeveel ziekteverzuim en uitval en verlies aan waardevolle kennis en kunde er volgt uit tuchtprocedures. Collega's vallen uit en sommigen stoppen zelfs met hun vak doordat of nadat ze een tuchtklacht en eventuele maatregel hebben gehad. Ik denk dat de schade van het tuchtrecht op dit moment misschien wel groter is dan dat het de kwaliteit verbeterd. Maar volgens mij waren we het daar allemaal al wel over eens... Met vriendelijke groeten, Helmi Houtzager, huisarts

Gast

#4

2022-03-23 00:15

reactie via mail
Pieter Wijnheijmer

#5

2022-03-23 00:16

Reactie via mail, zoals verzocht. Daarmee worden ze niet openbaar?
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...