Eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden

Neem contact op met de schrijver van de petitie

KIES VANDAAG VOOR EEN RECHTVAARDIG PENSIOEN !!!

2023-03-15 08:01:22

Een_rechtvaardig_pensioen_Ton_Raven1.jpg

Beste ondertekenaar van de petitie "Compenseerpensioenen.nl"

 

Enige tijd geleden ben ik gestart met een petitie om te bereiken dat de achterstallige indexeringen van de pensioenen over de periode 2009-2022 alsnog worden uitbetaald. Het betreft hierbij inmiddels ongeveer 50 miljard euro die in deze periode niet aan de pensioengerechtigden werd uitbetaald. Samen met meer dan 3000 anderen heeft U deze petitie mede-ondertekend. Dank daarvoor.

 

Doordat in de periode 2009-2022 de pensioenen niet werden geïndexeerd is de koopkracht van pensioenengerechtigden met meer dan 25% gedaald, hetgeen volledig in strijd is met het tijdens het werkzame leven steeds toegezegde behoud van een waardevast pensioen.

Daarom roep ik U op om vandaag bij de provinciale verkiezingen in actie te komen, zodat dit jarenlange onrecht van het niet-uitbetalen van pensioenindexaties kan worden hersteld ! De regionale partijen zetten zich in voor bedoelde herstelindexering.

 

STEM DAAROM VANDAAG OP EEN REGIONALE PARTIJ !

Als U in Limburg woont kunt U rechtstreeks op mij stemmen via de lijst van Lokaal-Limburg,

nummer 4 (Zuid-Limburg) of

nummer 24 (Noord- en Midden Limburg)

 

Senator Ton Raven,

 Lid van de Eerste Kamer namens de Onafhankelijke Senaatsfractie OSF

 Fractievoorzitter

 

De OSF is onderdeel van de OPNL, Onafhankelijke Politiek Nederland, hét platform van lokale en regionale partijen in Nederland


Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste Kamer

Update Compenseer-Pensioenen. STEM OP 15 MAART 2023 OP REGIONALE PARTIJEN VOOR HET ALSNOG UITBETALEN VAN ACHTERSTALLIGE PENSIOENINDEXERINGEN 2009-2022 !

2023-01-21 16:35:37

VERKIEZINGEN VOOR PROVINCIALE STATEN EN NIEUWE EERSTE KAMER WORDEN BEPALEND OF INDEXERINGEN 2009-2022 ALSNOG WORDEN UITBETAALD !

 

Beste ondertekenaar van de petitie "Compenseerpensioenen.nl"

 

In oktober 2021 ben ik gestart met een petitie om te bereiken dat de achterstallige indexeringen van de pensioenen over de periode 2009-2022 alsnog worden uitbetaald. Het betreft hierbij inmiddels ongeveer 50 miljard euro die in deze periode niet aan de pensioengerechtigden werden uitbetaald. Samen met meer dan 3000 anderen heeft U deze petitie mede-ondertekend. Dank daarvoor.

 

Doordat in de periode 2009-2022 de pensioenen niet werden geïndexeerd is de koopkracht van pensioenengerechtigden met meer dan 25 tot 30% gedaald, hetgeen volledig in strijd is met het tijdens het werkzame leven steeds toegezegde behoud van een waardevast pensioen.

Het Kabinet heeft in april 2022 de nieuwe pensioenwet aan het parlement aangeboden. De behandeling in de 2e Kamer duurde tot en met december 2022 en werd aangenomen door de partijen VVD-CDA-D66-CU-Groen Links-PvdA-VOLT zonder hierbij een compensatie voor gemiste indexerngen over de periode 2009-2022 af te dwingen. Deze partijen hebben zich daarmee niets aangetrokken van uw wens om een compensatie voor gemiste indexeringen uit te betalen bij de invoering van de nieuwe pensioenwet.  Per 1 januari 2023 heeft het Kabinet aangeboden aan de Eerste Kamer. 

 

Vanaf nu kan ik mij als Senator in de Eerste Kamer actief inzetten om uw wens alsnog te realiseren.

 Ik zal daarbij namens de  Onafhankelijke Senaatsfractie OSF de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen alléén steunen indien:

1. Er alsnog een volledige compensatie van gemiste indexeringen over de perode 2009-2022 ten bedrage van zo'n 50 miljard euro wordt toegekend;

2. De stemming over het wetsvoorstel pas wordt gedaan ná de verkiezingen van 15 maart 2023 voor de Provinciale Staten en ná de daaraan gekoppelde Eerste Kamerverkiezingen van 31 mei 2023. Hierdoor krijgt U als ondertekenaar van mijn petitie en ook alle overige kiezers alsnog de gelegenheid zich bij de verkiezingen uit te spreken over de nieuwe wet;

3. Er zijn een groot aantal leden van de Eerste Kamer die lid zijn van een bestuur van een pensioenfonds of van een Raad van Toezicht bij een Pensioenfonds. Ik ben van mening dat hierdoor sprake kan zijn van de schijn van belangenverstrengeling. Ik heb de Voorzitter van de Eerste Kamer hierop gewezen. Ik ben van mening dat deze leden niet mee mogen stemmen bij de stemming over de nieuwe Wet. Indien zij wel meestemmen ben ik tegen het Wetsvoorstel.

Door deze drie hoofdpunten zou de nu veronderstelde meerderheid voor het wetsvoorstel wel eens ter discussie kunnen komen. Verder zal ik namens de OSF de nieuwe Wet zeer kritisch beschouwen en bij de behandeling in de Eerste Kamer verbeteringen in het wetsvoorstel nastreven. Het betreft immers de grootste financiële wijzigingsoperatie in de Nederlandse geschiedenis, waarmee maar liefst meer dan 1500 MILJARD euro is gemoeid en waarbij het toekomstig pensioenstelsel fundamenteel wordt gewijzigd. Haastwerk past daar niet bij !

Door het voorstel pas ná de verkiezingen van 15 maart vast te stellen kunnen de Nederlandse kiezers de voorgestelde pensioenwijziging meewegen in maart 2023 bij de verkiezingen van de Provincies, waaraan tevens gekoppeld de verkiezing voor een nieuwe Eerste Kamer. 

Het is bij dié verkiezingen nu dus mogelijk om Uw wens tot uitbetaling van achterstallige indexeringen over de periode 2009-2021 af te dwingen !

 

Daarom roep ik U op om bij de komende provinciale verkiezingen in maart 2023 in actie te komen en te stemmen op één van de regionale partijen van het platform van de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL), zodat dit jarenlange onrecht van het niet-uitbetalen van pensioenindexaties kan worden hersteld !

 

Senator Ton Raven,

 Lid van de Eerste Kamer namens de Onafhankelijke Senaatsfractie OSF

 Fractievoorzitter

 

De OSF is onderdeel van de OPNL, Onafhankelijke Politiek Nederland, hét platform van lokale en regionale partijen in Nederland

 

Ton Raven fractievoorzitter Onafhankelijke Senaatsfractie OSF, hét platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste Kamer.

 

Ton Raven neemt in Limburg actief deel aan de verkiezingen voor Provinciale Staten en steunt daarmee Lokaal-Limburg, nummer 4 in Zuid en nummer  24 n Noord en Midden Limburg. Ook steun ik de Waterschapslijst van Lokaal Limburg, op nummer 42.


Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste Kamer

INVOERINGSDATUM NIEUWE PENSIOENWET 6 MAANDEN VERTRAAGD - Voortgang petitie "Compenseerpensioenen.nl"

2022-10-07 16:01:46
 

VERKIEZINGEN VOOR PROVINCIES EN EERSTE KAMER WORDEN BEPALEND OF INDEXERINGEN 2009-2021 ALSNOG WORDEN UITBETAALD !

 

KIEZERS KUNNEN ZICH NU UITSPREKEN OVER HET ALSNOG UITBETALEN VAN ACHTERSTALLIGE PENSIOENINDEXERINGEN ! 

 

Beste ondertekenaar van de petitie "Compenseerpensioenen.nl"

 

Enige tijd geleden ben ik gestart met een petitie om te bereiken dat de achterstallige indexeringen van de pensioenen over de periode 2009-2021 alsnog worden uitbetaald. Het betreft hierbij ongeveer 45 miljard euro die in deze periode niet aan de pensioengerechtigden werden uitbetaald. Samen met meer dan 3000 anderen heeft U deze petitie mede-ondertekend. Dank daarvoor.

 

Doordat in de periode 2009-2021 de pensioenen niet werden geïndexeerd is de koopkracht van pensioenengerechtigden met meer dan 20% gedaald, hetgeen volledig in strijd is met het tijdens het werkzame leven steeds toegezegde behoud van een waardevast pensioen.

Bij verschillende gelegenheden en debatten heb ik in de Eerste Kamer afgelopen maanden aan Regering en Ministers het doel van deze petitie kenbaar gemaakt en gewaarschuwd voor haastwerk, ondermeer tijdens het debat over de Regeringsverklaring met de Minister-President. Het belang van dit onderwerp werd weliswaar erkent, maar werd nog niet gehonoreerd, waarbij werd verwezen naar de nieuwe pensioenwet.

Het Kabinet heeft in april 2022 de nieuwe pensioenwet aan het parlement aangeboden, met het doel om deze nieuwe wet te laten ingaan per 1 januari 2023.

Omdat er tijdens de Kamerbehandeling van de nieuwe wet een zeer groot aantal vragen zijn gesteld en het wetsvoorstel tot op dit moment nog niet is aangeboden aan de Eerste Kamer, heeft de Minister van Pensioenen geconstateerd dat het niet meer haalbaar is om het wetgevingstraject voor het nieuwe pensioenstelsel nog dit jaar af te ronden. Het Kabinet heeft daarom deze week, oktober 2022, besloten om de invoeringsdatum met 6 maanden te vertragen en te bepalen op 1 juli 2023.

Op zichzelf is dit een verstandig besluit. Het betreft immers de grootste financiële wijzigingsoperatie in de Nederlandse geschiedenis, waarmee maar liefst 1850 MILJARD euro is gemoeid en waarbij het toekomstig pensioenstelsel fundamenteel wordt gewijzigd. Haastwerk past daar niet bij !

Bovendien heeft dit uitstel het voordeel, dat de Nederlandse kiezers de voorgestelde pensioenwijziging kunnen meewegen in maart 2023 bij de verkiezingen van de Provincies, waaraan tevens gekoppeld de verkiezing voor een nieuwe Eerste Kamer. 

Het is bij dié verkiezingen nu dus mogelijk om Uw wens tot uitbetaling van achterstallige indexeringen over de periode 2009-2021 af te dwingen !

 

Daarom roep ik U op om bij de komende provinciale verkiezingen in maart 2023 in actie te komen, zodat dit jarenlange onrecht van het niet-uitbetalen van pensioenindexaties kan worden hersteld !

 

Senator Ton Raven,

 Lid van de Eerste Kamer namens de Onafhankelijke Senaatsfractie OSF

 Fractievoorzitter

 

De OSF is onderdeel van de OPNL, Onafhankelijke Politiek Nederland, hét platform van lokale en regionale partijen in Nederland


Ton Raven fractievoorzitter Onafhankelijke Senaatsfractie OSF, hét platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste Kamer

Voortgang petitie "Compenseerpensioenen.nl"

2022-06-06 09:52:42

Beste ondertekenaar van de petitie "Compenseerpensioenen.nl"

 

Enkele maanden geleden ben ik gestart met een petitie om te bereiken dat de achterstallige indexeringen van de pensioenen over de periode 2009-2021 alsnog worden uitbetaald. Samen met meer dan 3000 anderen heeft U deze petitie mede-ondertekend. Dank daarvoor.

 

Doordat in de periode 2009-2021 de pensioenen niet werden geïndexeerd is de koopkracht van de pensioenen met meer dan 20% gedaald, hetgeen volledig in strijd is met het tijdens het werkzame leven steeds toegezegde behoud van een waardevast pensioen.

Bij verschillende gelegenheden en debatten heb ik in de afgelopen maanden aan Regering en Ministers het doel van deze petitie kenbaar gemaakt, ondermeer tijdens het debat over de Regeringsverklaring in een interruptiedebat in de Eerste Kamer met de Minister-President. Het belang van dit onderwerp werd weliswaar erkent, maar werd nog niet gehonoreerd.

 

Inmiddels heeft het Kabinet de nieuwe pensioenwet aan het parlement aangeboden, met het doel om deze wet te laten ingaan per 1 januari 2023.

Deze maand, juni 2022, behandelt de Tweede Kamer dit wetsvoorstel. Naar verwachting zal deze Wet daarna in het 2e halfjaar van 2022 worden behandeld in de Eerste Kamer. 

Om het debat in de Tweede Kamer te focussen op het doel van de petitie heb ik een pamflet, in het licht van Pinsteren, opgesteld met belangrijke aandachtspunten en overwegingen om bij het Kamerdebat te betrekken.

 

Het is nú tijd om Uw wens tot uitbetaling van achterstallige indexeringen over de periode 2009-2021 bij de Tweede Kamer af te dwingen !

 

Daarom roep ik U op om dit bij alle Tweede Kamerleden bekend te maken. Kom nú in actie !

 

Senator Ton Raven,

Fractievoorzitter en Lid van de OSF-fractie in de Eerste Kamer

 

De OSF is onderdeel van de OPNL, Onafhankelijke Politiek Nederland, hét platform van lokale en regionale partijen in Nederland

 

Pinksterpensioenpamflet1.jpg


Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste Kamer

Voortgang petitie "Eenmalige compensatie pensioengerechtigden"

2021-12-28 14:58:36

Aan alle ondertekenaars van de petitie "Eenmalige compensatie pensioengerechtigden,

 

2 maanden geleden ben ik een petitie begonnen met het doel dat aan pensioengerechtigden een eenmalige compensatie wordt verstrekt voor gemiste jaarlijkse prijscompensatie over de periode 2009-2021.

Inmiddels is de petitie bijna 3000 keer getekend. Daarmee is de actie al redelijk succesvol. Dank aan alle ondertekenaars.

Om de impact te verhogen kan de petitie echter nog een boost gebruiken. Daarvoor vraag ik uw hulp

Helaas besteden de landelijke media, zowel radio, tv als persmedia, geen enkele aandacht aan de petitie ondanks rechtstreekse contacten met journalisten van ondermeer Telegraaf en AD, maar ook omroep Max, maar die kregen van hun redactie kennelijk geen steun om te publiceren.
Tot nu toe besteedden alleen dagblad De Limburger en de regionale zender L1 aandacht aan de petitie (met dank daarvoor).
 
Op de drempel van het nieuwe jaar wil ik de petitie hernieuwd onder de aandacht van de media brengen via een "ingezonden-brieven-offensief".
 
U, als ondertekenaar van de petitie, zou via een ingezonden brief aan uw favoriete krant of tv-nieuwsmedium kunnen vragen om aan het begin van het nieuwe jaar aandacht te besteden aan de petitie en aan de gerechtvaardigde vraag voor eenmalige compensatie van de gemiste indexering over de periode 2009-2021.
Hoe meer ingezonden brieven over dit onderwerp, hoe groter de kans dat de media aandacht besteden aan deze actie.
 
Uw ingezonden brief zou daarmee de start kunnen zijn van een succesvol 2022 waarbij de pensioenfondsen over moeten gaan tot het verstrekken van een eenmalige compensatie voor gemiste pensioenindexeringen over de periode 2009-2021.
 
Mag ik rekenen op uw medewerking om de actie tot een succes te maken,
 
Ik wens U een gelukkig en vooral GEZOND 2022 toe,
 
 
De rechtstreekse link naar de petitie is:
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Ton Raven,
senator in de Eerste Kamer
namens de Onafhankelijke Senaatsfractie OSF

 


Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste KamerDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...