Eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Voortgang petitie "Compenseerpensioenen.nl"

2022-06-06 09:52:42

Beste ondertekenaar van de petitie "Compenseerpensioenen.nl"

 

Enkele maanden geleden ben ik gestart met een petitie om te bereiken dat de achterstallige indexeringen van de pensioenen over de periode 2009-2021 alsnog worden uitbetaald. Samen met meer dan 3000 anderen heeft U deze petitie mede-ondertekend. Dank daarvoor.

 

Doordat in de periode 2009-2021 de pensioenen niet werden geïndexeerd is de koopkracht van de pensioenen met meer dan 20% gedaald, hetgeen volledig in strijd is met het tijdens het werkzame leven steeds toegezegde behoud van een waardevast pensioen.

Bij verschillende gelegenheden en debatten heb ik in de afgelopen maanden aan Regering en Ministers het doel van deze petitie kenbaar gemaakt, ondermeer tijdens het debat over de Regeringsverklaring in een interruptiedebat in de Eerste Kamer met de Minister-President. Het belang van dit onderwerp werd weliswaar erkent, maar werd nog niet gehonoreerd.

 

Inmiddels heeft het Kabinet de nieuwe pensioenwet aan het parlement aangeboden, met het doel om deze wet te laten ingaan per 1 januari 2023.

Deze maand, juni 2022, behandelt de Tweede Kamer dit wetsvoorstel. Naar verwachting zal deze Wet daarna in het 2e halfjaar van 2022 worden behandeld in de Eerste Kamer. 

Om het debat in de Tweede Kamer te focussen op het doel van de petitie heb ik een pamflet, in het licht van Pinsteren, opgesteld met belangrijke aandachtspunten en overwegingen om bij het Kamerdebat te betrekken.

 

Het is nú tijd om Uw wens tot uitbetaling van achterstallige indexeringen over de periode 2009-2021 bij de Tweede Kamer af te dwingen !

 

Daarom roep ik U op om dit bij alle Tweede Kamerleden bekend te maken. Kom nú in actie !

 

Senator Ton Raven,

Fractievoorzitter en Lid van de OSF-fractie in de Eerste Kamer

 

De OSF is onderdeel van de OPNL, Onafhankelijke Politiek Nederland, hét platform van lokale en regionale partijen in Nederland

 

Pinksterpensioenpamflet1.jpg


Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste Kamer

Voortgang petitie "Eenmalige compensatie pensioengerechtigden"

2021-12-28 14:58:36

Aan alle ondertekenaars van de petitie "Eenmalige compensatie pensioengerechtigden,

 

2 maanden geleden ben ik een petitie begonnen met het doel dat aan pensioengerechtigden een eenmalige compensatie wordt verstrekt voor gemiste jaarlijkse prijscompensatie over de periode 2009-2021.

Inmiddels is de petitie bijna 3000 keer getekend. Daarmee is de actie al redelijk succesvol. Dank aan alle ondertekenaars.

Om de impact te verhogen kan de petitie echter nog een boost gebruiken. Daarvoor vraag ik uw hulp

Helaas besteden de landelijke media, zowel radio, tv als persmedia, geen enkele aandacht aan de petitie ondanks rechtstreekse contacten met journalisten van ondermeer Telegraaf en AD, maar ook omroep Max, maar die kregen van hun redactie kennelijk geen steun om te publiceren.
Tot nu toe besteedden alleen dagblad De Limburger en de regionale zender L1 aandacht aan de petitie (met dank daarvoor).
 
Op de drempel van het nieuwe jaar wil ik de petitie hernieuwd onder de aandacht van de media brengen via een "ingezonden-brieven-offensief".
 
U, als ondertekenaar van de petitie, zou via een ingezonden brief aan uw favoriete krant of tv-nieuwsmedium kunnen vragen om aan het begin van het nieuwe jaar aandacht te besteden aan de petitie en aan de gerechtvaardigde vraag voor eenmalige compensatie van de gemiste indexering over de periode 2009-2021.
Hoe meer ingezonden brieven over dit onderwerp, hoe groter de kans dat de media aandacht besteden aan deze actie.
 
Uw ingezonden brief zou daarmee de start kunnen zijn van een succesvol 2022 waarbij de pensioenfondsen over moeten gaan tot het verstrekken van een eenmalige compensatie voor gemiste pensioenindexeringen over de periode 2009-2021.
 
Mag ik rekenen op uw medewerking om de actie tot een succes te maken,
 
Ik wens U een gelukkig en vooral GEZOND 2022 toe,
 
 
De rechtstreekse link naar de petitie is:
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Ton Raven,
senator in de Eerste Kamer
namens de Onafhankelijke Senaatsfractie OSF

 


Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste KamerDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...