Eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden

Ondanks vroegere beloften van een waardevast pensioen wordt sinds 2009 aan gepensioneerden een jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Hierdoor is de koopkracht van de pensioengerechtigden in deze periode gedaald met meer dan 20%.

De ouderen betalen hierdoor nog steeds het gelag van de kredietcrisis van 2008, die veroorzaakt werd door graaiende bankiers, niét door de gepensioneerden! Dat moet stoppen!

In de periode 2009-2021 stegen de reserves van pensioenfondsen met meer dan 1200 miljard euro ofwel met 225%. Nog steeds wordt de pensioengerechtigden echter de jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Ook voor het jaar 2022. Dat moet stoppen!

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is per 30 september 2021 gestegen naar 106%, ruim voldoende om toekomstige pensioenaanspraken te kunnen financieren. Er is dan ook geen reden meer om de indexering van pensioenen niet toe te passen. Dat moet stoppen!

Het totaalbedrag van de niet uitgekeerde indexeringen vanaf 2009 loopt inmiddels op tot 43,75 miljard euro. Ik steun de oproep van de OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen, om dit bedrag eenmalig te compenseren aan de gepensioneerden.

Dit kan gemakkelijk betaald worden uit de eerder genoemde stijging van 1200 miljard euro van de pensioenfondsen.

Het Kabinet en de meerderheid van de Kamer zitten tot nu toe nog steeds op de lijn om geen indexering toe te kennen aan de ouderen. Daarom wil ik  hen met deze petitie oproepen tot een eenmalige compensatie van de niet verstrekte pensioenindexeringen.

Ik roep het parlement op de motie met deze strekking van de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer te steunen. 


Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste Kamer    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste Kamer om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...