Eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden

Ondanks vroegere beloften van een waardevast pensioen werd in de jaren 2009 tot en met 2022 aan gepensioneerden een jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Hierdoor is de koopkracht van de pensioengerechtigden in deze periode gedaald met meer dan 25 tot 30%.

De ouderen betaalden hierdoor het gelag van de kredietcrisis van 2008, die veroorzaakt werd door graaiende bankiers, niét door de gepensioneerden! Dat moet stoppen!

In de periode 2009-2021 stegen de reserves van pensioenfondsen met meer dan 1200 miljard euro ofwel met 225%. Tot 1-7-2022 werd aan de pensioengerechtigden de jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Dat moet stoppen!

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen was per 30 september 2021 gestegen naar 106%, ruim voldoende om toekomstige pensioenaanspraken te kunnen financieren. Er was dan ook geen reden meer om de indexering van pensioenen niet toe te passen. Dat moet stoppen!

Het totaalbedrag van de niet uitgekeerde indexeringen vanaf 2009 loopt inmiddels op tot zo'n 50 miljard euro. Ik steun de oproep van de OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen, om dit bedrag eenmalig te compenseren aan de gepensioneerden.

Dit kan gemakkelijk betaald worden uit de eerder genoemde stijging van 1200 miljard euro van de pensioenfondsen.

Het Kabinet en de meerderheid van de Kamer zitten tot nu toe nog steeds op de lijn om geen indexering toe te kennen aan de ouderen. Daarom wil ik  hen met deze petitie oproepen tot een eenmalige compensatie van de niet verstrekte pensioenindexeringen.

Ik roep het parlement op het voorstel met deze strekking van de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer te steunen. 


Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste Kamer    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste Kamer alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...