AUTOLUW maken BLAAKSEDIJK na dodelijk ongeluk

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Uitreiken petitie aan de raadkamer op 3 maart

2020-03-13 06:33:25

Jacqueline Bos

Update petitie Blaaksedijk

2020-03-13 06:31:34

10 maart is de werkgroep Verkeer Blaaksedijk op het gemeentehuis in gesprek geweest met de gemeente Hoeksewaard. Tijdens het gesprek presenteerde de gemeente drie mogelijke scenario’s, namelijk:
1. Eenrichtingverkeer
2. Inrichting 30 km/u
3. Inrichting 50 km/u
Voor alle scenario’s zijn diverse maatregelen gepresenteerd om de situatie aan te pakken (van wegversmallingen tot herinrichting van de kruispunten, enz).

Vervolgstappen
We gaan de lijst van mogelijke maatregelen bestuderen en daarna de voorkeuren intekenen op kaart.
Aanstaande maandag maken we hiermee een start.
Zodra dit "huiswerk" af is en de keuzes zijn gemaakt, zullen we alle bewoners weer bij elkaar roepen om de gekozen maatregelen voor te leggen.
Het heeft wel wat tijd nodig, maar we zullen je steeds van alle stappen op de hoogte houden.

Wij hebben opnieuw gezien dat de gemeente zeer betrokken is bij onze zaak en ook bereid is om mee te werken aan de best mogelijke oplossingen. Dit geldt ook voor de politie. Wij bedanken de aanwezige vertegenwoordigers; wethouder Van Waveren, dhr. Kickert (teammanager ruimtelijke ordening), dhr. Elzenaar (verkeersmedewerker), dhr. Arendonk & dhr. Paesschen (wijkagenten Heinenoord en Mijnsheerenland), dhr. Rietveld (verkeersdeskundige politie), dhr. Van Galen (Waterschap De Hollandse Delta).


Jacqueline Bos

Update petitie Blaaksedijk

2020-02-11 12:26:00

Op 3 maart bied ik namens de bewoners van de Blaaksedijk deze petitie aan bij de wethouder. Er zijn werkgroepen gevormd en acties om de veiligheid te vergroten zijn in volle gang.

Op 3 maart zullen we hopelijk meer duidelijkheid krijgen over de acties door de gemeente. 

Er heeft inmiddels een gesprek met de wethouder plaatsgevonden. Het lijkt erop dat onze suggesties voor korte termijn gelijk in gang worden gezet. Voor de middellange termijn volgt er overleg tussen wethouder en het Waterschap. Ambitie van Gemeente is om 3 scenario’s uit te werken. Kortom concrete actie die voor nu veel vertrouwen geeft!

Hartelijk dank voor uw inzet en steun. 

 

Vr groet Jacqueline Bos

Namens bewoners Blaaksedijk 


Jacqueline BosDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...