Huldiging en ereronde te paard moet blijven!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Petitie is gesloten: 2030 steunbetuigingen!

2019-02-22 15:21:57

WAT GOED DAT JIJ JE STEM HEBT LATEN HOREN! KOM NU ZELF IN ACTIE RICHTING REGIO's

Hartelijk dank voor het laten horen van je stem. De petitie is afgesloten bij een aantal van 2030 reacties. Het is belangrijk dat de KNHS de stem van de leden meeweegt in haar beslissingen en het is aan ons om die stem te laten horen!

Er is echter meer nodig dan deze petitie om de huldiging te paard in stand te houden!

De petitie wordt de komende dagen aangeboden aan regiobesturen, directie en bestuur KNHS.

Dit betekent dat het belangrijk is dat je aan het regiobestuur van je eigen provincie laat weten dat je wilt dat ze zich hardmaken tegen de afschaffing van de huldiging! 

De provincies Groningen, Drenthe en Zuid Holland hebben al aangegeven dat zij de petitie steunen. Utrecht en Noord-Holland steunen de beslissing van de KNHS (toonden weinig interesse in de mening van de leden*), van de andere provincies heb ik geen reactie gekregen.

Het is nu aan jullie zelf om je eigen ledenvertegenwoordigers te benaderen. Hun contactgegevens vindt je via de provinciale KNHS sites. Onder de foto vind je meer informatie over de uitkomsten, de argumenten en tips die we aan de KNHS meegeven.

SAMEN STAAN WE STERK, ALLEEN DAN KOMT ER VERANDERING! En we willen blijven genieten van de ereronde te paard nietwaar?!

Vriendelijke groet

Enit Scholtens

* voor meer info kun je mij benaderen

linten3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNHS leden willen zich hun ultieme ‘kippenvelmoment’ niet laten ontnemen

PETITIE OVER HULDIGING EN ERERONDE TE PAARD

Op 16 februari werd op Facebook bekend dat de KNHS besloten heeft om de huldiging en ereronde te paard tijdens de KNHS kampioenschappen af te schaffen. En wel per direct. Dit bracht een storm van verontwaardiging teweeg op Facebook. Om die reden is op 17 februari door enkele KNHS leden een petitie gestart met als motto: ‘Huldiging en ereronde te paard moeten blijven”. Vanaf dat moment stroomden de reacties uit het hele land binnen. De petitie heeft 5 dagen online gestaan en is gesloten bij het aantal van 2030 handtekeningen. Dit getal had nog flink hoger kunnen komen, maar de tijd dringt omdat op 1 maart de kampioenschappen al beginnen. Onder de ondertekenaars is een grote groep ruiters die frequent aan ererondes op KNHS kampioenschappen meedoen en ruiters die ‘dromen van zo’n moment’ en zich deze droom niet wil laten ontnemen. De initiatiefnemers van de petitie willen de KNHS een beeld geven hoe de leden over deze beslissing denken. En zij willen dat de KNHS de beslissing herziet en de huldiging en ereronde te paard gewoon weer door laat gaan. De leden willen dat de KNHS naar hen luistert; het is hun sport.

Top 10 van meest genoemde redenen om de petitie te tekenen zijn:

1. De huldiging en de ereronde op een kampioenschap is het mooiste dat je kunt meemaken als ruiter. Op dat moment heb je het gevoel écht gewonnen te hebben en voel je alle eer. Oftewel: . ‘Het ultieme kippenvelmoment’. Je mag dit de kampioenen niet ontnemen.

2. Laat de ruiter zelf beslissen om al dan niet deel te nemen aan de huldiging te paard. De ruiter kan dat zelf het beste inschatten. En ‘laat de angst van een enkeling niet het plezier van de rest verpesten’.

3. Ruiter en paard zijn één team, ze hebben samen de prestatie geleverd en daarom is het logisch om ze samen in de spotlights te laten staan tijdens de huldiging.

4. Ontevredenheid over de handelswijze van de KNHS. ‘De KNHS luistert wéér niet naar haar leden en holt onze sport uit’. ‘De KNHS mag dit niet voor ons beslissen, het is onze sport!’. ‘De zoveelste blunder van de KNHS’.

5. De huldiging en ereronde te paard maken juist de kampioenschappen zo speciaal. Afschaffing betekent: ’ontnemen van alle glans van het kampioenschap.’

6. Het is een belangrijke traditie die moet blijven bestaan. ‘De ereronde te paard hóórt gewoon bij het kampioenschap’.

7. Het wordt zeer gewaardeerd door het publiek. De toeschouwers genieten van de huldiging die zorgt voor sfeer en ‘tranen in de ogen’. Zonder paard is het echt heel anders.

8. Ruiters genieten enorm van ererondes. ‘Het rijden van een ereronde geeft een kick’ en ‘kriebel in de buik’. ‘Ook mijn paard geniet van de ereronde’.

9. Het is een verarming en betutteling van de dressuursport als er geen ererondes meer gereden worden. ‘Waarom springruiters wel en dressuurruiters niet? We zijn toch geen kneuzen?’. Dressuurpaarden die het niet aankunnen zullen juist beter opgeleid moeten worden. ‘De dressuursport is veel te tuttig aan het worden, je moet juist werken aan gewenning van paard en ruiter aan rumoerige omstandigheden, dit komt de prestatie en de sport ten goede’.

10. Het op de trailer laten staan van het paard en het nog een keer moeten zadelen worden gezien als slechte argumenten want als je moet wachten op de huldiging zonder paard moet het paard ook in de trailer wachten. Dat geldt voor andere wedstrijden net zo goed. Het nog een keer moeten zadelen van het paard wordt juist gezien als een welkome afwisseling.

Oplossingen: Uit de vele tips die met de petitie binnen zijn gekomen komt een eensluidende oplossing in beeld:

Laat de ruiter zelf kiezen

Laat de ruiter zelf kiezen of hij/zij te paard aan de huldiging en/of ereronde mee wil doen. Dit kan er als volgt uit zien: Ruiters die niet te paard willen komen te voet en worden te voet gehuldigd. Ruiters die wel te paard gehuldigd willen worden komen binnen te paard en krijgen het lint en de felicitaties. Daarna krijgt de ruiter de optie om de baan te verlaten voordat de ereronde gereden worden. Op die manier kan een ruiter wel met paard gehuldigd worden maar eventueel de ereronde overslaan. De ruiters die gaan voor all-inclusive (dat zullen de meesten zijn) kunnen dan gewoon blijven genieten van hun ereronde. Deze methode wordt overigens al door diverse regio’s toegepast.

Investeer in de opleiding van paard en ruiter

Een ander argument voor afschaffing zou zijn dat de paarden en ruiters tijdens dressuurwedstrijden niks meer gewend zijn en dat de paarden de huldiging met applaus en geluid als stressvol ervaren. Afgezien van het feit dat dit slechts voor enkele paarden geldt, en dit al tientallen jaren geldt, zou het goed zijn als gestimuleerd wordt om paarden beter om te laten gaan met rumoer. Dit komt ook andere situaties dan prijsuitreikingen ten goede en verhoogt de veiligheid van de sport. Dit moet eigenlijk een standaard onderdeel zijn van de opleiding van het paard én de ruiter. Ieder paard kan dit leren! Het stimuleren van het organiseren van schriktrainingen en het onderdeel laten uitmaken van de instructeurscursus zijn enkele opties.

Laat de KNHS beter in contact staan met de leden voordat dergelijke beslissingen genomen worden

Afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest waarbij KNHS leden ontevreden waren over genomen beslissingen door de KNHS. Het vertrouwen in de KNHS moet hersteld worden maar dat gebeurt niet vanzelf. De bestuurlijk/organisatorische lijn wordt door het gemiddelde KNHS lid als weinig toegankelijk ervaren, ‘een gesloten elitair bolwerk’. Het zou daarom goed zijn om regelmatig polls te houden onder leden hoe zij over zaken denken. Dit zou dan laten zien dat de KNHS écht open staat voor haar leden en het gevoel geven dat hun inbreng meetelt. En natuurlijk: zoveel mensen zoveel meningen, dus er zullen keuzes gemaakt worden. Echter een blunder als deze beslissing had dan zeker voorkomen kunnen worden!  

 


Enit Scholtens

Al 1700 handtekeningen!!! Nog 1 dag te gaan!

2019-02-20 21:57:36

We hebben al 1700 handtekeningen bij elkaar gekregen om de KNHS te overreden om hun beslissing te herzien. Je hebt nog 24 uur te tijd om anderen aan te sporen ook te tekenen!

Een samenvatting van onze argumenten is gegaan naar alle regiobesturen. Laat ook bij jouw eigen regiobestuur je stem horen! Dat is van groot belang om samen succesvol te zijn.

linten2.jpg

 

 


Enit Scholtens

Al 1523 handtekeningen! Op naar de 2000!

2019-02-19 19:15:39

Hartelijk dank voor het steunen van de petitie. We hebben al 1523 handtekeningen en wat een reacties!

Vanmiddag is een samenvatting van de reacties gestuurd naar de regiobesturen van iedere provincie in de hoop dat ze de stem van de leden laten horen in de ledenraad. De huldiging en ereronde te paard mag niet verdwijnen!

De petitie loopt nog tot en met donderdag 21 februari.

Graag nog snel even delen en mensen attenderen op de petitie. Op naar de 2000!

Tips voor ludieke acties zijn overigens welkom

 


Enit Scholtens

Al meer dan 1200 ondertekenaars van de petitie!

2019-02-18 08:03:52

Wat goed dat je de petitie hebt ondertekend! Met jou al meer dan 1200 ondertekenaars!

Blijf de petitie delen en promoten bij paardenvrienden en bekenden!

Hoe meer ondertekenaars des te meer impact we hebben bij de KNHS.

De huldiging en ereronde te paard moeten blijven!!

lex_kampioen_(2).jpg

 


Enit ScholtensDeel deze petitie

Help deze petitie meer handtekeningen te krijgen.