“ Meer dan 1000 onopgeloste moorden schreeuwen om een oplossing"

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Stille tocht onopgeloste moorden

2019-05-24 05:35:58

Loop jij ook mee?

Meld je aan op de website www.onopgelostemoorden.nl

en deel aub dit bericht want;

ZWIJGEN OVER MOORD BLIJFT ONGEHOORD

F307E511-9D7B-4447-B28C-53666F0BF5AC.png


Wicky van der Meijs

Oproep aan alle nabestaanden van een onopgeloste moord , schrijf een brief

2019-05-15 20:58:17

OPROEP aan alle nabestaanden van een onopgeloste moord.

Schrijf een brief aan jouw geliefde of aan de moordenaar en mail naar; brieven@onopgelostemoorden.nl

Of kijk op: www.onopgelostemoorden.nl

Met deze brieven proberen wij de personen te bereiken die zwijgen over moord . 

Op 1 juni as gaan wij om 17:00 uur met nabestaanden van de meer dan 1000 onopgeloste moorden een stille tocht lopen op stadslandgoed de Kemphaan in Almere . 

Iedereen die JA zegt voor gerechtigheid en NEE tegen moord nodigen wij uit deze stille tocht mee te lopen  .

Wij hopen dat u onze oproep zoveel mogelijk wil delen , dank u wel namens de meer dan 1000 slachtoffers die het niet meer kunnen navertellen .

#onopgelostemoorden #nevergiveup #noliecanliveforever #stilletochtonopgelostemoorden #coldcase #zakenzijnmensen

A85B46F1-6490-4588-8E46-E6B2BD72B87C.pnghttps://www.telegraaf.nl/video/3586158/emotionele-oproep-aan-moordenaars


Wicky van der Meijs

Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten voor politie en OM”

2019-04-18 11:39:16

 

Dag allemaal ,

  1. Gisteren kreeg ik deze petitie onder ogen .”Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten voor politie en OM” . 

Peter Verhagen verloor zijn moeder - 1 van de parnassia moorden .

De zaak kan door de politie niet verder onderzocht worden vanwege de privacy van een patiënt

Peter en zijn vrouw Jilly zijn naar Duitsland gevlucht vanwege bedreigingen van de instelling parnassia , en wonen nu in Kevelaer, vlak over de grens .

De familie verhagen vraagt om aandacht voor de petitie ; privacy mag niet een onderzoek naar moorden frustreren waardoor politie niet meer verder kan!

Het is hart schrijnend !
Peter en zijn vrouw Jilly lopen handtekeningen te verzamelen in winkelcentrums en stations in Nederland om deze petitie de aandacht te geven die het verdiend.
Vanmiddag is het winkelcentrum Nijmegen aan de beurt.

Nederlandse wetgeving moet wakker geschud worden, de privacy gaat naar de verkeerde personen ( ik denk aan de familie van der hurk en het boek wat onlangs uit gegeven is Dior het Eindhovens dagblad  )


Aub help deze mensen

https://minderprivacybijmoord.petities.nl

Fijn paas weekend alvast

Lieve groet  Wicky van der Meijs


Wicky van der Meijs

Naar aanleiding van deze petitie een ontmoeting met de minister

2019-03-06 16:28:31

Ontmoeting nabestaanden van een onopgeloste moord met minister Grapperhaus van Justitie en veiligheid. 

Maandag 4 maart zijn de nabestaanden van Jan de Niet, Corry Brielsman , Martien van der Meijs en Ida Klijnstra en enkele bestuursleden van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers op het ministerie van justitie door minister Grapperhaus ontvangen. De minister bleek oprecht geïnteresseerd te zijn in de problematiek van nabestaanden. Wij kregen de ruimte om ons verhaal te vertellen. Voor een nabestaande was het enorm emotioneel. Bij deze  familie is de 29 jaar oude moord dit jaar door de cold case kalender weer in behandeling genomen. De enorme betrokkenheid van de rechercheurs doet de familie goed. De minister gaf aan heel erg blij te zijn met de kalender die op zijn bureau staat.

Wij spraken onze bezorgdheid uit. Gebleken is dat alleen al in Noord Nederland er de laatste 5 jaar een toename is van 10% meer onopgeloste moorden  ten opzichte van de voorafgaande jaren. Deze cijfers zijn verontrustend omdat bovenop de meer dan 1.000 onopgeloste moorden er ieder jaar meer cold cases bij zullen komen. Er moet iets veranderen binnen de huidige bezetting. Momenteel krijgt maar 6 % van alle cold case zaken de aandacht die het verdiend, de overige 94% liggen vergeten op de plank. Nabestaanden kunnen moordenaars tegenkomen omdat de cold case teams leeg staan, weggeroepen voor andere zaken. Ook gebeurt het dat er maar 1 rechercheur beschikbaar is om de honderden dossiers door te spitten. De Minister deelt het gevoel dat er recht gedaan moet worden en dat daders hiermee niet weg mogen komen. Er is een tekort bij de politie ontstaan. Vorig jaar is er bijna 300 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de politie. Hiervan worden onder andere ruim 17.000 nieuwe agenten opgeleid. Doordat er ook veel agenten met pensioen gaan, betekent dit dat er netto ruim 1.100 agenten tussen nu en een paar jaar er extra bij komen.  De Minister hoopt met deze extra capaciteit ook het probleem rond de lage of nog erger, helemaal geen bezetting van de cold case teams aan te pakken. Hij nodigt ons uit om, als het niet lukt hem er over 1 jaar op aan te spreken. Hij stelt wel dat als er 3 x zoveel aandacht zal zijn als nu, er maar aan 18 % van de zaken gewerkt zou worden, dat zouden wij dat ook niet genoeg vinden.

Zie meer info hier  ; https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/15/minister-grapperhaus-presenteert-meerjarenplan-investeringen-politie

De nieuwe technieken bieden enorm veel mogelijkheden om oude zaken op te lossen als voorbeeld geeft Grapperhaus de zaak Nicky Verstappen waarbij politie uit andere regio’s ingezet werd wat geleid heeft tot de huidige verdachte Jos B. Het grootschalig DNA onderzoek is hierin cruciaal gebleken. De vraag wordt gesteld of de media aandacht voor de zaak van Nicky Verstappen heeft geleid tot dit grootschalig onderzoek, de minister ontkend dit, de zaak Nicky Verstappen had een grote kans van slagen. De vraag valt waarom de zaak van Isabella Pongs niet gelijktijdig meegenomen kon worden. Isabella werd op enkele kilometers afstand van Nicky vermoord, op deze plaats delict werd ook DNA aangetroffen. Het antwoord is dat dit juridisch niet is toegestaan, de minister kent de zaak van Isabella Pongs.

Wij vragen ons af of in Nederland, in navolging van de verenigde staten ook een commerciële DNA database opgezet kan worden. Dat blijkt niet zo eenvoudig omdat dit vraagt om een nieuwe internationale  DNA wetgeving. Grapperhaus adviseert ons het boek DNA de kroongetuigen te lezen. N.a.v. de moord op Els borst is er binnenkort  een maatschappelijk debat in de tweede kamer over DNA-onderzoek bij veroordeelden. De wens van de minister gevoelsmatig is dat bij iedereen die in een moorddossier voorkomt DNA afgenomen kan worden. Dat is nu juridisch niet mogelijk, onder meer vanwege internationale verdragen en nationale wetten. Er wordt wel gekeken of wetgeving aangepast zou kunnen worden. 

Vorig jaar had Nederland de wereldwijde primeur door de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in te zetten bij o.a. Coldcase zaken. Rikus Scholing, Bestuurslid van het FNG en nabestaande vraagt zich af hoe dit aangepakt kan gaan worden. Het digitaliseren van politie dossiers  neemt veel tijd en alleen gedigitaliseerde dossiers kunnen door het systeem Kunstmatige intelligentie worden gescand. Het geeft nabestaanden hoop dat er in de toekomst meer cold cases opgelost gaan worden.  De politie heeft aangegeven hiermee verder te gaan. Dat kan op verschillende manieren, bv ook met eigen mensen of inhuur. Zie meer info hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2019/02/04/vrijwilligers-en-kunstmatige-intelligentie-ingezet-bij-cold-cases

Wij stelden de vraag of een landelijk, centraal georganiseerd cold case team niet efficiënter werkt als de huidige regionale teams. De minister ziet meer voordelen in de regionale teams  en geeft als voorbeeld de zaak Marianne Vaatstra waarbij de dader vlakbij het slachtoffer woonde, de rechercheteams uit de regio komen en de situatie ter plekke beter kennen. Wij vroegen ons ook af of met de inzet van nieuwe teams tunnelvisie voorkomen kan worden zodat zaken met een frisse blik bekeken kan worden. Dit gebeurt ook, vooral bij cold case zaken.

De minister verteld hoe geprobeerd wordt om de veiligheid in de samenleving te vergroten met behulp van camera’s. Als voorbeeld wordt gegeven de body cams van de politie en het advies aan bedrijven die camera’s inzetten met scherpere camera’s het toezicht te verbeteren. Zie meer info hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2019/01/10/gratis-controles-camerasystemen-ondernemers.

De minister adviseert nabestaanden aandacht te blijven vragen voor de onopgeloste zaken. De daders mogen zich niet veilig wanen. Wij moeten ons verdriet aan de maatschappij laten zien. 

Wij vragen de minister hoe hij denkt over een stille tocht waarbij nabestaanden van een cold case de foto’s van hun geliefden meedragen zodat men de gezichten achter de getallen ziet en de slachtoffers niet vergeten worden. De Minister staat positief tegenover dit idee en beloofd om mee te lopen als de gedachte achter de stille tocht is degene te herdenken die onrecht is aangedaan  Vanuit de motivatie dat er iemand rond loopt die zijn mond daarover houd. 

15 jaar geleden werd mevrouw Corry Brielsman vermoord. Haar zus vraagt: wat kan ik zelf doen t.a.v. het onderzoek? de Minister zegt dat ze die vragen aan de politie kan stellen.

De maatschappij veranderd snel. Alles is nu heel anders als de tijd waarin onze geliefden resp. in 1990, 2002,2004 en 2008 van het leven werden beroofd. De nieuwe technieken en een hogere capaciteit in de cold case teams geven hoop op een antwoord en gerechtigheid.

 

 

Wij houden u graag op de hoogte wanneer en waar de stille tocht gaat plaats vinden .  Wij hopen dat dit jaar de Cold Case teams de capaciteit gaan krijgen zoals de minister ons maandag heeft toegezegd . Wekelijks blijf ik op deze petitie , op Twitter , op de open Facebook pagina “de slachtoffers van meer dan 1000 onopgeloste moorden “  een foto plaatsen van de mensen  die ons , door toedoen van een ander , met geweld ontnomen zijn zodat de maatschappij  , maar vooral ook de cold case teams en de politiek hen niet zullen vergeten ! 

Heel veel dank voor uw steun, uw handtekening betekend meer dan een steun in de rug, u toont hiermee uw betrokkenheid en dat is zo enorm belangrijk voor de nabestaanden !

Met een warme groet, 

Wicky van der Meijs 


Wicky van der Meijs

Hoopvol nieuws

2019-02-04 13:08:13

https://amp.nos.nl/artikel/2270502-oude-politie-informatie-langer-bewaard-voor-cold-cases.html?__twitter_impression=true

 

Oude politiegegevens worden langer bewaard, zodat ze kunnen worden gebruikt in cold case-onderzoeken. Volgens de huidige wet moeten de gegevens na uiterlijk vijf jaar worden vernietigd, maar dat is volgens minister Grapperhaus te snel. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Grapperhaus steunt de aanpak van korpschef Akerboom van de Nationale Politie. Die heeft besloten dat gegevens die nog niet eerder in het onderzoek waren betrokken, niet worden vernietigd. Hij gaat daarmee in tegen de wet, maar dat is volgens de minister geoorloofd.

"Op dit moment is het beter om deze onvolkomenheid in de naleving van de wet te accepteren", schrijft Grapperhaus. Om de privacy toch zo veel mogelijk te beschermen heeft Akerboom wel besloten dat slechts een klein aantal zogeheten poortwachters toegang krijgt tot de informatie.

Letter van de wet

Grapperhaus werkt aan een aanpassing van de wet, die moet leiden tot een betere balans tussen opsporingsbelangen en de privacy van burgers. Maar die wetswijziging is nog niet klaar.

Als de politie zich aan de letter van de huidige wet moet houden, worden ook gegevens vernietigd die kunnen bijdragen aan de opsporing in cold cases. "Het oplossen van deze zaken zal hierdoor ernstig worden belemmerd. Dat wordt nu voorkomen", schrijft Grapperhaus, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Op dit moment zijn er zo'n 1700 zaken aangemerkt als cold case. Het gaat dan om onopgeloste moorden en zaken waar twaalf jaar of meer gevangenisstraf op staat.

Meer vrijwilligers

Grapperhaus wil meer politievrijwilligers inzetten bij het oplossen van die zaken. Zij moeten oude dossiers gaan digitaliseren, zodat ze op een moderne manier doorzocht kunnen worden. Dat kan weer nieuwe inzichten opleveren in een onderzoek. Daarnaast moet het makkelijker worden om specialisten van buiten als vrijwilliger aan te trekken, zoals notarissen en cyberspecialisten.

Eerder was aangekondigd dat de politie een experiment uitvoert met kunstmatige intelligentie om te bepalen in welke oude zaak nieuw onderzoek kansrijk is. Volgens Grapperhaus zijn de eerste resultaten daarvan positief. Er wordt nu onderzocht hoe die techniek kan worden doorontwikkeld.

 
Wij blijven doorgaan met aandacht vragen voor de meer dan 1000 onopgeloste moorden.
 
fijne dag! 
 
Warme groet, 
 
Wicky 

Wicky van der Meijs

20.000 bloedstalen NFI en herdenking geweldslachtoffers

2018-09-23 11:53:21

Goedendag allemaal, 

Op deze regenachtige zondag gaan mijn gedachten naar gisteren . In Wolvega werd de jaarlijkse herdenkingsdag voor geweldslachtoffers gehouden . 

Met een lint met 300 namen van vermoorden geliefden  liepen wij door de straten van een gelukkig droog Wolvega. Minister Dekker is hier de hele dag bij aanwezig geweest . Kort heb ik met hem gesproken  . Hij bevestigde mijn brief te hebben ontvangen welke op 31 augustus door een delegatie van de federatie nabestaanden geweldslachtoffers aan hem is overhandigd . 

In het programma hart van Nederland is gisterenavond  in beide edities aandacht geweest voor deze herdenking. 

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/belangrijke-dag-voor-nabestaanden-van-geweldslachtoffers/

Op vrijdag heeft EenVandaag onthult dat bij het NFI 20.000 bloedstalen ongebruikt  in de diepvriezer liggen. Deze bloedstalen zijn van daders en getuigen uit de jaren 70 en 80 en bevatten DNA. Met dit DNA kunnen oude Coldcase zaken opgelost worden . Helaas geeft de overheid (nog) geen toestemming om deze bloedstalen te gebruiken .

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/448459/Eenvandaag.html

Wij zijn zo ontzettend blij met uw stem! Het motiveerd om door te gaan! Ik heb de minister gezegd dat ik al uw handtekeningen en de berichten daarbij zal overhandigen. Wij blijven vragen om steun aan hen die nog niet getekend hebben omdat wij hopen dat Nederland in gaat zien dat achter het getal “ 1000” enorm veel verdriet schuil gaat en dat iedere onopgeloste moord een eerlijke kans hoort te krijgen. Een tekort aan politie mag niet de reden zijn waardoor Coldcase teams in Nederland onderbezet of door niemand bemand zijn. 

Heel veel dank voor uw steun en een fijne zondag !

lieve Groet,

Wicky

In de petitie schenken wij deze week aandacht aan Arie Kooijman vermoord gevonden in zijn hotel kamer in Maleisië. Vanwege diplomatie betrekkingen vallen Nederlanders die in het buitenland vermoord worden helemaal tussen wal en schip. Voor hen is niet of nauwelijks aandacht .

 


Wicky van der Meijs

Argos radio onderzoekt “ Aanpak Cold Cases Nederland “

2018-09-16 11:56:52

Gisteren , 15 september , zond Argos radio een zeer interessant onderzoek uit over de aanpak van Cold Cases in Nederland  .

https://www.nporadio1.nl/argos/uitzendingen

Deze uitzending bevestigd dat we door moeten gaan! De slachtoffers van al die onopgeloste moorden mogen niet vergeten worden.

Een fijne zondag en heel veel dank voor de lieve berichten en steun.

Lieve groet

Wicky

Wij staan open voor tips en ideeën.


Wicky van der Meijs

Wij gaan door!

2018-09-15 13:07:15

G’dag allemaal, 

Gisteren is er een akkoord aangegaan tussen de politie vakbond en minister Grapperhaus .

Er werd in de media oa gemeld dat  de bonden 2000 rechercheurs extra willen. 

Ik was euforisch totdat ik het bericht tegen kwam dat voorzitter Van de Kamp van politievakbond ACP op NPO Radio 1. aangegeven heeft dat dit wettelijk niet mogelijk is. 

We gaan dus door om aandacht te vragen voor de meer dan 1000 onopgeloste ColdCase moorden 

De afgelopen week zijn er weer veel nieuwe stemmen bijgekomen , we hebben nu bijna 2900 stemmen . Enorm veel dank! 

Onder jullie hartverwarmende reactie’s  zaten ook zeer droevige berichten  van nabestaanden die net als ik wachten tot de moordenaar van hun geliefde in beeld zal komen. 

Aan deze nabestaanden de vraag of zij willen dat ik ook van hun geliefde een foto met tekst plaats op de petitie? 

Ik heb nu een OPEN Facebook pagina aangemaakt waar iedereen die een nabestaanden is van een onopgeloste moord een foto , geboorte en sterfdatum en locatie en een korte omschrijving van wat er gebeurt is kan posten of voeg een media link toe  . 

Deze Facebook pagina is te vinden op https://m.facebook.com/groups/1931090227185159

De foto’s wil ik samen met de petitie bij de ministers aanbieden . 

Wens jullie een heel fijn weekend en blijf aub delen voor een veilig Nederland 

Lieve groet

Wicky 

https://www.petities24.com/unconfirmed_signatures.php?petition_id=210671


Wicky van der Meijs

Bedankt!

2018-09-09 09:09:52

 

Heel veel dank voor het stemmen en de vele hartverwarmende maar ook droevige reacties !

Door deze petitie voelen de nabestaanden zich gesteund omdat de meer dan 1000 moorden door u niet vergeten worden!

Inmiddels is de grens van 2000 stemmen bereikt.
Wij hopen dat er nog meer gestemd gaat worden .
Een groot aantal stemmen zijn namelijk nog niet geactiveerd. De bevestigingsmail is waarschijnlijk in spamfilters terecht gekomen. Hierdoor gaan kostbare stemmen verloren.

Aub deel onderstaande link zodat de meer dan 1000 moorden en 774 geweldsdelicten een gelijke kans krijgen .

www.petities24.com/meer_dan_1000_onopgeloste_moorden_schreeuwen_om_een_oplossing

Hieronder ook een link van een you tube filmpje dat gedeeld kan worden.

https://m.youtube.com/watch?v=hK1RHD5LMWk&featuretuee=youtu.be

De petitie maakt enorm veel los! Jullie reactie’s raken en laat zien dat we NEE zeggen tegen een tekort aan goede rechercheurs waardoor moordenaars en gewelddelinquenten nog vrij rond lopen.

Samen tekenen wij voor een veiliger Nederland.

Een fijne zondag! 

Lieve groet Wicky


Wicky van der MeijsDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.